Cijfer in de kijker

19% van Vlaamse groene stroom komt uit Limburg

Eén van de vier prioriteiten uit het economische actieplan SALKturbo is ‘een duurzaam Limburg’. De provincie heeft zich met de Limburgse Green Deal immers de ambitie gesteld om tegen 2040 klimaatpositief te zijn en een koppositie in te nemen rond de Europese klimaatdoelstellingen. Het benutten van alternatieve energiebronnen zoals zon en wind is essentieel om deze doelen te bereiken. Het verhogen van de productie van groene energie doet immers de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanzienlijk afnemen en verzekert een duurzame toekomst.

Groot Limburgs aandeel, maar groei vertraagt

Op basis van de energiekaart van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap blijkt dat in 2023 de Limburgse zonnepanelen en windmolens[1] samen 1.500 megawatt (MW) groene stroom produceerden. Drie kwart van die energie werd gerealiseerd door zonne-energie, een kwart door windenergie. In vergelijking met vijf jaar eerder realiseerde Limburg bijna 700 megawatt groene energie meer, ofwel een stijging van 86,5%. Een stevige groei, maar kleiner dan in alle andere Vlaamse provincies. Gemiddeld in Vlaanderen verdubbelde de productie van groene energie door windmolens en zonnepanelen (+98,1%).

Wat wel opvalt is dat Limburg al jaren meer dan zijn steentje bijdraagt. Ondanks de groeivertraging wordt nog steeds 19% van de totale productie van groene stroom in Vlaanderen opgewekt in Limburg. Vijf jaar terug was dat nog 20%. Gelet op het kleiner aantal inwoners en bedrijven in vergelijking met de andere Vlaamse provincies, heeft Limburg een boven proportioneel aandeel in de groene stroomproductie. Bovendien schitteren drie Limburgse gemeenten in de top 10 van meest producerende gemeenten van Vlaanderen: Lommel (plaats 5), Genk (plaats 6) en Beringen (plaats 10). Deze topposities danken zij onder andere aan projecten zoals het Kristal Solar Park in Lommel en Zuidwind in Genk. De gemeente met de hoogste productie van groene energie in Vlaanderen is Gent.

Lommel op één

In verhouding tot het aantal inwoners is Limburg veruit de beste leerling van de Vlaamse klas inzake de productie van groene energie. Per Limburger produceren zonnepanelen en windmolens in de provincie samen 1.676 watt groene stroom. Ter vergelijking, gemiddeld in Vlaanderen is dat 1.180 watt per inwoner. Dat wil zeggen dat in Limburg per inwoner 42% meer groene energie wordt geproduceerd dan gemiddeld in Vlaanderen. De voorsprong is het grootst bij de energieproductie door windmolens (56% meer energie per inwoner in Limburg dan in Vlaanderen). Maar ook de zonnepanelen zorgen in Limburg verhoudingsgewijs voor aanzienlijk meer energie per inwoner (+38%). In vergelijking met de andere provincies is voor zowel windenergie als zonne-energie de productie per inwoner het grootst in Limburg.

Op gemeentelijk niveau spant Lommel de kroon. In Lommel produceerden zonnepanelen en windmolens samen 5.833 watt groene energie per inwoner. De hoogste productie per inwoner van alle Vlaamse gemeenten. Hiervan komt bijna 2/3de (63%) uit zonne-energie. Na Lommel volgen Beveren in de provincie Oost-Vlaanderen (4.569 watt per inwoner) en Hoogstraten in de provincie Antwerpen (4.352 watt per inwoner).

Ook andere Limburgse gemeenten zetten een sterke prestatie neer. Ham realiseerde 3.340 watt groene energie per inwoner en staat daarmee op een zesde plaats in Vlaanderen. Dilsen-Stokkem volgt met 2.806 watt per inwoner op plaats 14 en Tessenderlo met 2.789 watt per inwoner op plaats 15. Hoewel Leopoldsburg (659 watt per inwoner) en Heers (882 watt per inwoner) binnen Limburg wat achterophinken, produceerden ze nog steeds meer groene energie per inwoner dan vele andere Vlaamse gemeenten.

Geen windmolens in meer dan de helft van de Limburgse gemeenten

In totaal telt Vlaanderen op het vasteland 698 windmolens. Daarvan staan er 151 in Limburg. Met 23 windmolens op haar grondgebied, is Lommel opnieuw de primus van Limburg. Daarna volgen Genk (21 windmolens) en Beringen (15). Opvallend is dat meer dan de helft van de Limburgse gemeenten (22) nog geen enkele windmolen heeft staan.

Het aantal installaties van zonnepanelen (verzameling van zonnepanelen, omvormer, montageframe en besturingseenheid) loopt in Vlaanderen op tot bijna 922.000. In Limburg gaat het in totaal om bijna 146.000 installaties. Per duizend inwoners betekent dit dat Limburg kan rekenen op 162 installaties, tegenover 136 in Vlaanderen. De meeste zonnepaneelinstallaties binnen Limburg vinden we terug in Hasselt (10.820 installaties). Genk (7.873 installaties) en Beringen (7.613 installaties) volgen op respectabele afstand. Dit is niet verrassend aangezien deze drie gemeenten ook het hoogste aantal inwoners van Limburg hebben. De gemeenten met het laagste aantal zonnepaneelinstallaties zijn logischerwijze ook de gemeenten met het kleinste aantal inwoners. Per inwoner zijn binnen Limburg de meeste installaties terug te vinden in Kinrooi, gevolgd door Herstappe, Oudsbergen, Peer en Hechtel-Eksel.

Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan je steeds contact opnemen met de kenniscel op 011 300 100 of info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 12 juni 2024


[1] In deze analyse wordt enkel gekeken naar windmolens op het vasteland

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg