Terug naar overzicht

Boost Bouw Limburg

In Boost Bouw Limburg slaan POM Limburg en Embuild Limburg de handen in elkaar rond twee van de belangrijkste uitdagingen in de bouwsector: rendabiliteit en duurzaamheid. Hoe? Door programma’s op maat uit te werken rond digitaal en circulair bouwen.

Digitaler en duurzamer voor meer rendement

De bouwsector staat voor ingrijpende uitdagingen: de rendabiliteit staat onder grote druk, winstmarges zakken vaak onder nul en ook de productiviteit en efficiëntie dalen.

Meerdere oorzaken liggen aan de basis:

  • Faalkosten die hoog oplopen door vermijdbare fouten in elke fase van het bouwproces
  • Tijdrovende administratieve lasten
  • Te veel manueel uitgevoerde handelingen

POM Limburg en Embuild Limburg weten uit ervaring dat een doorgedreven digitalisering hier mee een antwoord op kan bieden. We slaan daarom de handen in elkaar om digitalisering bij Limburgse bedrijven te boosten.

Dat doen we op verschillende manieren:

  • Digitale transformatietrajecten van bouwkmo’s, zodat die kmo’s planning, aansturing en opvolging van een bouwwerf digitaal en efficiënt leren organiseren.
  • Ambitieuze bedrijven samenbrengen om pilootprojecten op te starten.
  • De hele sector enthousiasmeren, zowel op het gebied van digitaal ondernemen als op het vlak van innovaties als digitale marketing, Artificial Intelligence (AI) en data mining.

Duurzaamheid in elke stap van het bouwproces

Bouwen veroorzaakt veel afval en een hoge CO2-uitstoot: niet alleen tijdens het bouwproces maar ook erna, als opgeleverd gebouw op zich.

Daarom startten we met een intensief programma rond circulair bouwen. Het doel is om bewustwording te creëren bij bouwbedrijven, en zo een kentering in gang te zetten. Het programma besteedt aandacht aan onder andere herbruikbare materialen, energetische waarden en exploitatie en onderhoud met minimale milieu-impact.

Via verschillende multidisciplinaire projecten willen we de kennis rond circulaire bouw in onze regio versterken én die kennis toepassen in samenwerkingen met innovatieve bedrijven. Op die manier kunnen beloftevolle Limburgse bedrijven en initiatieven rekenen op extra ondersteuning. En kunnen ze uitgroeien tot koplopers in Europa.

Publicaties
Manifest Circulair Bouwen Limburg
Download
Met de steun van_provincie Limburg_subsidies

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg