Sector

Sectorwerking

Een snel veranderende samenleving brengt kansen en uitdagingen mee. Ondernemingen, kennisinstellingen, het middenveld en de publieke sector die samenwerken, is noodzakelijk om die uitdagingen aan te pakken. We nemen daarin als POM Limburg graag het voortouw.

Onze focus ligt op maatschappelijk waardevolle en innovatieve projecten in vijf sectorale clusters.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg