Ruimte

Ruimte om te ondernemen

Als ondernemer of bedrijf heb je ruimte nodig om je optimaal te ontwikkelen. POM Limburg zorgt voor voldoende en kwalitatief hoogstaande ruimte voor bedrijvigheid. Daarbij hebben we aandacht voor duurzaamheid en eco-efficiëntie. Onze medewerkers staan in voor de ontwikkeling van:

  • nieuwe bedrijventerreinen
  • innovatieve campussen
  • ruimtelijke masterplannen

Daarnaast geven we advies en stimuleren we de samenwerking tussen bedrijven. We creëren randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat en participeren in bedrijfsinfrastructuur.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg