POM Limburg zet samen met andere Euregionale partners haar schouders onder het thema “Welkomstcultuur” en richtte daarom in 2019 het Expat Centre Limburg op: het onthaalbureau voor expats en andere buitenlandse kenniswerkers. Het project werd ingeleid door Locate in Limburg vzw en later overgedragen aan POM Limburg.

Sterke en duurzame community voor expats en hun gezin

Via de onestopshop-werkmethode verleent Expat Centre Limburg eerstelijnsinformatie en verwijst expats door naar de juiste instanties in Limburg en Vlaanderen. Daarnaast ontzorgt het de Limburgse bedrijven van expatgerelateerde zaken, door in te staan voor de sociale integratie van deze groep. Zo ontstaat straks een sterke en duurzame community van expats én hun gezinsleden. En dat zowel binnen als buiten de provinciegrenzen.

Expat Centre Limburg geniet in Vlaanderen en de Maas-Rijnregio toegang tot grotere communities, geleid door andere expat-verwelkomingsinitiatieven.

Over het project

Dankzij het YouRegion-project wordt de Maas-Rijnregio niet alleen één van de toptechnologieregio’s met uitstekende carrièremogelijkheden, maar ook een regio waar nieuwkomers hartelijk worden ontvangen. Werkgelegenheid is een cruciale factor bij de integratie van nieuwkomers in de regio.

Het doel van het project is een échte Euregionale markt van werkgelegenheid en arbeidsbemiddeling realiseren. Daarvoor brengt het project het regionale aanbod in kaart, en wordt een gemeenschappelijke basis gecreëerd. Door die gezamenlijke aanpak en Euregionale marketingstrategie wordt een gemeenschappelijke arbeidsmarkt gecreëerd, maar ook een plek waar nieuwkomers welkom zijn.

Het project streeft naar de ontwikkeling van een Euregionale welkomstcultuur om hoogopgeleide nieuwkomers aan te trekken en voor lange termijn te behouden. Een gezamenlijke euregionale marketingstrategie kan de EMR op de kaart te zetten als internationale toptechnologische regio waar het aangenaam werken en wonen is, hetgeen ook bijdraagt aan een positief vestigingsklimaat. In dat kader worden de bestaande welkomst- en informatiediensten voor hoogopgeleide nieuwkomers in kaart gebracht en meer op elkaar afgestemd.

POM Limburg werkt samen met Euregionale partners Newcomerservice van Stadt Aachen (D) en Expat Centre Maastricht Region o.l.v. Gemeente Maastricht (NL). In de uitvoer van de activiteiten van POM Limburg met haar Expat Centre Limburg zijn ook geassocieerde partners Universiteit Hasselt en VDAB Limburg betrokken in dit project. Provincie Limburg steunt op haar beurt het project door 25 procent cofinanciering in het project voor de prestaties van POM Limburg te voorzien.

Het project liep oorspronkelijk van juni 2018 tot mei 2021. Omwille van de covid-pandemie werd de termijn verlengd en verschoof de einddatum van het project naar mei 2022. De totale subsidiabele kosten van het Interreg EMR 73 YOUREGION-project bedragen € 3.087.814,63.

Het Youregion-project wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VA Euregio Maas-Rijn Programma, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Door EU-fondsen te investeren in Interreg-projecten, investeert de Europese Unie rechtstreeks in economische ontwikkeling, innovatie, territoriale ontwikkeling, sociale inclusie en onderwijs in de Euregio Maas-Rijn.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg