Duurzaamheid

Dagelijks staan we oog in oog met heel wat uitdagingen in onze wereld: het klimaat, droogte, vervuiling, schaarste, … Uit noodzaak moeten we op zoek naar creatieve oplossingen voor een duurzame toekomst.

Om die verduurzaming te bewerkstelligen moeten we afwijken van platgetrapte paden.We moeten van lineair ondernemen naar een meer circulaire variantwaarbij producten en grondstoffen zo lang en hoogwaardig mogelijk in het productieproces meedraaien. En die keuzes maken ondernemers best al in het vroege ontwerpproces: 80 procent van de milieu-impact van een product wordt in die eerste fase bepaald.

Naast het duurzaam en efficiënt omspringen met grondstoffen, zetten we ook in op duurzame energie. In termen van mobiliteit verkennen we de mogelijkheden van waterstof- en elektrische voertuigen. In termen van mobiliteit verkennen we de mogelijkheden van waterstof- en elektrische voertuigen. Deoverstap naar duurzame energie en groene mobiliteitleidt tot nieuwe kansen voor innovatie en economische groei voor de markt.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg