Een duurzamer en digitaler Limburg zijn twee van de topprioriteiten in het SALKturboplan, en daarin speelt de bouwsector een belangrijke rol.De sector vecht tegen een hoge afvalberg, en lage rendabiliteit.Twee grote uitdagingen die een belangrijke transitie van de sector vragen. De transitie naar digitaal en circulair bouwen.

De spil van dat alles wordt de nieuwe Bouwcampusin Diepenbeek, de voedingsbodem voor innovaties in de bouwsector. Zo wordt Limburg dé koploper inzake digitaal en circulair bouwen.

  • Best practices worden letterlijk geïntegreerd op de campus, want de campus wordt met een zo beperkt mogelijke voetafdruk gebouwd.
  • ‘Meer doen met minder ruimte’ is het basisprincipe. Dat betekent onder andere: zoveel mogelijk in de hoogte bouwen, en op bestaande verhardingen.
  • Circulaire bouwprincipes worden optimaal geïntegreerd.

Aanbesteding realisatie Bouwcampus 2.0

POM Limburg en partners lanceerden een aanbesteding voor het optrekken van een gebouw dat past in de vooruitstrevende doelstellingen van het Masterplan Campus Diepenbeek.

Publicaties
Manifest Circulair Bouwen Limburg
Download
Publicaties
De nieuwe Campus Diepenbeek | buurtkrant
Download

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg