Bedrijventerreinen

POM Limburg staat in voor het management van de verschillende Limburgse bedrijventerreinen. Deze terreinen vormen de ruimtelijke hotspots voor innovatie en economische groei. Daarom is het belangrijk ze zo in te richten dat bedrijven er zowel vandaag als in de toekomst goed kunnen ondernemen. We houden de terreinen aantrekkelijk, en zorgen voor een goed ondernemersklimaat.

Concreet werken we op drie domeinen:

  • Duurzaam beheer
  • Consortiumbewaking (extra bewaking ’s nachts en tijdens het weekend)
  • Bewegwijzering

Bovendien streeft POM Limburg ernaar om terreinen die al zijn aangesneden optimaal te herinrichten, herkavelen, verdichten, hergebruiken en verbouwen. In geval van nieuwe ontwikkelingen worden duurzame kwaliteitseisen opgelegd:

  • Ruimte-intensief inrichtingsplan
  • Doordacht uitgifteplan
  • Beredeneerd beheer

Bedrijventerreinmanagement (BTM) speelt een versnellende rol in de verduurzaming van onze bedrijventerreinen. Wanneer bedrijven samenwerken, genieten ze van uiteenlopende financiële, ecologische en maatschappelijke voordelen. POM Limburg maakt bovendien ook deel uit van het Vlaamse Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg