SALKturbo is het toekomstgerichte actieplan om de Limburgse economie duurzaam te versterken en te versnellen.

Het plan vertrekt van vier prioriteiten en twaalf ambities.Zo moet onze provincie vooral duurzamer, competitiever, digitaler en inclusiever worden.Limburg sluit daarmee naadloos aan bij de Europese, federale en Vlaamse beleidsplannen om de economie postcorona te relanceren.

Het doel: de productiviteit en welvaart van iedere Limburger verhogen. Minstens tot het Vlaamse gemiddelde en liefst daarboven.

 

Om de impact en resultaten te beoordelen werken we met meetbare doelstellingen. Voor elk van de ambitielijnen werd in een nulmeting een set van KPI’s vooropgesteld. Een KPI is een meetbare Kritische Performantie Indicator, of een barometer die een signaal geeft over de effectiviteit in en van een ambitielijn.Het meten van deze KPI moet inzichten geven over hoe de ambities in de komende jaren worden gerealiseerd.

 

Deze SALKturbo-projecten gingen al van start

Binnen de vier ambitielijnen van SALKturbo – een inclusief, digitaal, duurzaam en competitief Limburg – zijn in het voorjaar van 2023 29 projecten opgestart.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg