Maandelijkse cijfers Limburgse economie

Deze monitor geeft een maandelijkse stand van zaken over de Limburgse economie en brengt uitsluitend officiële en bevestigde cijfers uit overheidsbronnen. Dat geeft een objectief beeld van de recente economische situatie in Limburg.

Laatste update: 15 februari 2024

Synthese

  • Het Limburgse ondernemersvertrouwen viel in januari ‘24 opnieuw terug. Op uitzondering van de industrie ging de conjunctuurcurve overal duidelijk naar beneden.
  • In januari ‘24 telde Limburg 26.534 werkzoekenden zonder werk. Dat is een stijging van 11,3% in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Gemiddeld in Vlaanderen steeg het aantal werkzoekenden zonder werk met 13,2%.
  • Limburg had in januari ’24 een werkzoekendengraad van 6,5%. Een jaar eerder was dit 5,9%. In Vlaanderen lag de werkzoekendengraad op 6,7%.
  • In november ‘23 telde Limburg 12.808 tijdelijk werklozen. In vergelijking met november ‘22 gaat het over een stijging van 10,6%. In Vlaanderen was die stijging gelijk aan 7,7%.
  • In januari ’24 telde VDAB 2.912 ontvangen vacatures van Limburgse bedrijven. Dat zijn er 26,8% minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Gemiddeld in Vlaanderen viel het aantal vacatures terug met 7,2%.
  • In december ‘23 waren er in Limburg 54 faillissementen. Dat is een stijging van 28,6% in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Gemiddeld in Vlaanderen nam het aantal faillissementen een stuk minder sterk toe (+15,0%).
  • In november ‘23 werden in Limburg 738 nieuwe ondernemingen opgestart. Dat is een stijging ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar (+15,0%). Gemiddeld in Vlaanderen was die stijging een stuk kleiner (+6,5%).

 

Ondernemersvertrouwen

In het najaar van 2023 viel het Limburgse ondernemersvertrouwen sterk terug. In december ’23 was er een kentering en verbeterde het economisch klimaat opnieuw een beetje. Helaas was dit maar van korte duur want in januari ’24 was het economisch vertrouwen alweer zoek. Dit zowel in de handel, de diensten en de bouw. Enkel de industrie krabbelde een beetje recht.

 

Werkzoekenden zonder werk

In het begin van 2024 telde VDAB in Limburg 26.534 werkzoekenden zonder werk (wzw). Dit zijn er 2.684 meer dan in januari ’23 of een stijging van 11,3% op jaarbasis. De stijgende trend van de afgelopen maanden lijkt daarmee te vertragen. De oorzaak van het toenemend aantal werkzoekenden bij VDAB ligt in belangrijke mate in het groter bereik van voormalig niet-beroepsactieven. Gemiddeld in Vlaanderen steeg het aantal werkzoekenden sterker: +13,2% op jaarbasis.

Ook over het hele jaar 2023 bekeken, kende Limburg een kleinere stijging van het aantal werkzoekenden zonder werk. Vorig jaar waren er gemiddeld 8,7% werkzoekenden zonder werk meer dan in 2022. Gemiddeld in Vlaanderen was die stijging gelijk aan 10,5%.

De toename van het aantal werkzoekenden is vooral zichtbaar bij werkzoekenden van allochtone herkomst (+30,7%), werkzoekenden die tussen 1 en 2 jaar werkloos zijn (+21,0%) en kortdurige werkzoekenden (+19,7%). Daarnaast is er een lichte daling van het aantal langdurig werkzoekenden (−4,7%) en werkzoekenden met een arbeidsbeperking (−4,4%).

In januari ‘24 bedroeg de Limburgse werkzoekendengraad 6,5%. Dit is 0,6 procentpunten hoger in vergelijking met een jaar eerder (5,9%). De werkzoekendengraad voor heel Vlaanderen bedroeg 6,7%. 

Tijdelijke werkloosheid

Op basis van voorlopige cijfers telde de RVA in november ‘23 in Limburg 12.808 tijdelijk werklozen. Dit zijn er 1.232 meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, ofwel een stijging van 10,6%. In Vlaanderen steeg het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid minder sterk (+7,7%).

Meer dan 8.000 Limburgse werknemers waren in november ‘23 tijdelijk werkloos omwille van economische redenen. Dit is meteen ook de grootste groep tijdelijk werklozen (65,4%). Verder waren er ook meer dan 3.000 Limburgers tijdelijk werkloos door slecht weer en meer dan 700 bedienden wegens werkgebrek omdat hun bedrijf (tijdelijk) in moeilijkheden zat.

Van alle Limburgse dossiers voor tijdelijke werkloosheid in november ’23 komt iets minder dan de helft van bedrijven uit de industrie (5.493 tijdelijk werklozen of 42,9%). Daarna volgen de bouw (3.574 tijdelijk werklozen of 27,9%) en de administratieve diensten (1.320 tijdelijk werklozen of 10,3%).

De stijgende trend van het aantal tijdelijk werklozen is vooral zichtbaar in de bouw (+33,2% t.o.v. dezelfde maand vorig jaar), logistiek (+33,1%) en zorg en maatschappelijke diensten (+31,1%). In de horeca (−60,0%), handel (−23,4%) en administratieve diensten (−21,8%) was er dan weer een afname van het aantal tijdelijk werklozen. 

Ontvangen vacatures

In januari ’24 ontving VDAB 2.912 vacatures van Limburgse bedrijven. Dit zijn er 1.067 minder dan in januari ’23 of een daling van 26,8% op jaarbasis. Het aantal ontvangen vacatures blijft daarmee in dalende lijn. Gemiddeld in Vlaanderen liep het aantal vacatures een stuk minder sterk terug: −7,2% op jaarbasis.

Het krimpende vacatureaanbod is vooral zichtbaar in de handel (−319 vacatures t.o.v. dezelfde maand vorig jaar) en in de zakelijke dienstverlening (–300 vacatures). Ook relatief gezien kende de handel, met bijna een halvering van het aantal vacatures (—47,5%) de sterkste daling. In het onderwijs (+22 vacatures) nam het vacatureaanbod daarentegen nog licht toe.

Over het hele afgelopen jaar beschouwd blijkt eveneens een duidelijke krimp van de Limburgse vacaturemarkt. In het hele jaar 2023 ontving VDAB in Limburg in totaal 36.826 vacatures. Dat is een daling met 15,0% in vergelijking met het jaar 2022. Bovendien is deze daling iets sterker dan gemiddeld in Vlaanderen, waar 14,0% minder vacatures werden geteld. Deze daling wordt voor een groot deel verklaard door het uitzonderlijk hoge aantal vacatures in 2022, net na de coronapandemie.


 

Faillissementen

In december ‘23 gingen 54 Limburgse bedrijven failliet. Dat zijn er 12 meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, ofwel een toename met 28,6%. Op Vlaams niveau is die toename een stuk minder sterk (+15,0%). De sterke stijgingen in de laatste maanden (met uitzondering van de maand september) zijn mede het gevolg van het zeer lage niveau van het aantal faillissementen in het najaar van 2022.

Over het hele jaar 2023 beschouwd, vroegen 682 Limburgse ondernemingen het faillissement aan. Dat is een stijging van 17,8% in vergelijking met 2022. Gemiddeld in Vlaanderen was die groei gematigder (+11,7,%).

 

Starters

In november ‘23 werden in Limburg 738 nieuwe ondernemingen opgestart. Dat zijn er 96 meer dan in dezelfde maand vorig jaar (+15,0%). Gemiddeld in Vlaanderen nam het aantal oprichtingen minder sterk toe (+6,5%). De forse terugval in januari ’23 is het gevolg van het uitzonderlijk hoge niveau van startende ondernemingen begin vorig jaar, toen verschillende (para-)medische prestaties btw-plichtig werden.

Het aantal starters betreft hier alle ondernemingen die voor de eerste keer btw plichtig worden of waarvan de btw-plichtige activiteit gereactiveerd werd na een inactieve periode.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.