Corona/Crisismonitor

De Corona/Crisismonitor geeft een stand van zaken over de impact van de corona- en de energiecrisis op de Limburgse economie en brengt uitsluitend officiële en bevestigde cijfers uit overheidsbronnen. Dat geeft een objectief beeld van de recente economische situatie. De monitor wordt regelmatig aangevuld met nieuwe maandelijkse cijfers.

Laatste update: 26 mei 2023

Synthese

  • Het ondernemersvertrouwen in het Limburgse bedrijfsleven lag in mei ’23 opnieuw iets hoger, vooral in de handel. In de bouwsector viel de conjunctuurcurve echter terug.
  • Eind april ‘23 telde Limburg 24.284 werkzoekenden zonder werk. Dat is een stijging van 6% in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Gemiddeld in Vlaanderen steeg het aantal werkzoekenden zonder werk met 7,6%.
  • Limburg had in april ’23 een werkzoekendengraad van 6,0%. Een jaar eerder was dit nog 5,7%. In Vlaanderen ligt de werkzoekendengraad op 6,1%.
  • In april ’23 telde VDAB 3.020 ontvangen vacatures van Limburgse bedrijven. Dat zijn er 6% minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Gemiddeld in Vlaanderen viel het aantal vacatures terug met 18,6%.
  • In maart ‘23 waren er in Limburg 72 faillissementen. Dat zijn er 26,3% meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Gemiddeld in Vlaanderen gingen ongeveer evenveel bedrijven failliet (+0,2%).
  • In maart ‘23 werden in Limburg 719 nieuwe ondernemingen opgestart. Dat zijn er 6% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Gemiddeld in Vlaanderen was er een status quo (−0,5%).

 

Ondernemersvertrouwen

Sinds 2023 is er terug een stijgende trend in het ondernemersvertrouwen. In mei ’23 ging de curve verder omhoog, vooral in de handel. Ook in de industrie en in de diensten aan bedrijven was er meer economisch vertrouwen. In de bouwsector viel de conjunctuurcurve echter terug.

 

Werkzoekenden zonder werk

Eind april ’23 telde VDAB in Limburg 24.284 werkzoekenden zonder werk (wzw). Dit zijn er 1.373 meer dan in april ’22 of een stijging van 6% op jaarbasis. Het aantal werkzoekenden zit dus opnieuw in stijgende lijn. Gemiddeld in Vlaanderen steeg het aantal werkzoekenden iets sterker: +7,6% op jaarbasis.

De toename van het aantal werkzoekenden is vooral zichtbaar bij werkzoekenden van allochtone herkomst, kortdurige werkzoekenden en jongeren. Heel wat van de werkzoekenden behoren ook tot meerdere van deze groepen.

In april ‘23 bedroeg de Limburgse werkzoekendengraad 6,0%. Dit is 0,3 procentpunten hoger in vergelijking met een jaar eerder. De werkzoekendengraad voor heel Vlaanderen ligt op 6,1%.

In het arrondissement Maaseik ligt de werkzoekendengraad (5,2%) duidelijk lager dan in de rest van de provincie. In de arrondissementen Tongeren en Hasselt ligt de werkzoekendengraad hoger (respectievelijk 5,9% en 6,4%).

 
 

Ontvangen vacatures

In april ’23 telde VDAB 3.020 ontvangen vacatures van Limburgse bedrijven. Dit zijn er 194 minder dan in april ’22 of een daling van 6% op jaarbasis. Het aantal ontvangen vacatures blijft daarmee in dalende lijn. Gemiddeld in Vlaanderen liep het aantal vacatures wel heel wat sterker terug: −18,6% op jaarbasis.

Het krimpende vacatureaanbod is vooral zichtbaar in de handel (−172 vacatures t.o.v. dezelfde maand vorig jaar) en de metaalnijverheid (−102 vacatures). In de land- en tuinbouw (+186) nam het aantal ontvangen vacatures daarentegen fors toe. Ook in de bouwsector waren er opnieuw heel wat vacatures (+90).

Het aantal vacatures daalde het sterkst in het arrondissement Maaseik (−31,5% op jaarbasis). In de arrondissementen Hasselt en Tongeren was er een (lichte) toename van het aantal ontvangen vacatures (respectievelijk +4,4% en +0,8%. Hasselt blijft ook met voorsprong het arrondissement met de grootste vacaturemarkt (1.905 ontvangen vacatures).

 


 

Faillissementen

In maart ‘23 gingen 72 Limburgse bedrijven failliet. Dat zijn er 15 meer dan in dezelfde maand vorig jaar of een toename van 26,3%. Op Vlaams niveau waren er ongeveer evenveel faillissementen dan een jaar eerder (+0,2%).

 

Starters

In maart ‘23 werden in Limburg 719 nieuwe ondernemingen opgestart. Dat zijn er 41 meer dan in dezelfde maand vorig jaar (+6,0%). Gemiddeld in Vlaanderen was er min of meer een status quo van het aantal oprichtingen (−0,5%). De forse terugval in januari ’23 is het gevolg van het uitzonderlijk hoge niveau van startende ondernemingen begin vorig jaar, toen verschillende (para-)medische prestaties btw-plichtig werden.

Het aantal starters betreft hier alle ondernemingen die voor de eerste keer btw plichtig worden of waarvan de btw-plichtige activiteit gereactiveerd werd na een inactieve periode.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis

Vanaf 1 juli 2022 werden de procedures voor het aanvragen van tijdelijke werkloosheid bij de RVA herzien. Hierdoor zullen er tijdelijk geen nieuwe updates worden voorzien.

In heel Vlaanderen waren in juni 72.202 werknemers minstens één dag tijdelijk werkloos wegens COVID of overmacht crisis. In de Limburgse bedrijven ging het over 12.033 tijdelijk werklozen. Dit zijn nog ongeveer 2.000 tijdelijk werklozen meer dan het aantal dossiers voor economische werkloosheid vóór de uitbraak van het coronavirus. Na de laatste coronagolf daalt daarmee de tijdelijke werkloosheid voor de vijfde maand op een rij, en dit naar het laagste niveau sinds de regeling van kracht is. Tussen januari en juni ’22 daalde het aantal tijdelijk werklozen in Limburg met zo’n 16.500 (−57,9%). In Vlaanderen ging het over een iets kleinere daling (−55,8%).

In heel Vlaanderen deden in juni 12.269 werkgevers beroep op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Hiervan zijn 2.028 werkgevers actief in Limburg, of 16,5% van alle werkgevers met tijdelijke werkloosheid in Vlaanderen. Ook hier is er sinds de laatste coronagolf een daling. Deze daling is wel minder sterk in Limburg (−54,6% sinds januari ‘22) dan gemiddeld in Vlaanderen (−59,5%).

Over een ruimere periode beschouwd, namelijk in vergelijking met een jaar eerder, is er een terugval van het aantal tijdelijk werklozen in Limburg met 40,5%. Dit heeft uiteraard te maken met het nog relatieve hoge niveau aan tijdelijke werkloosheid in de zomer van 2021. Vlaanderen kent gemiddeld genomen een sterker krimp (−44,6%).

Vergeleken met de periode net vóór de uitbraak van corona doet Limburg beter: ten opzichte van februari ’20 lag in juni ’22 het aantal tijdelijke werklozen 20,7% hoger. Geen enkele Vlaamse provincie doet beter. Gemiddeld in Vlaanderen was dit nog 38,9% hoger. In Vlaams-Brabant ligt het aantal tijdelijk werklozen in vergelijking met de periode pré-corona nog het hoogst (+62,5%).

Van alle Limburgse tijdelijk werklozen wegens COVID of overmacht in juni ‘22 is bijna 1 op de 3 actief in de administratieve diensten (3.713 werknemers of 30,9%). Daarna volgen de industrie (3.683 werknemers of 30,6%) en de bouw (1.684 werknemers of 14,0%).

In de horeca en de gezondheidszorg daalde de tijdelijke werkloosheid sinds de laatste coronagolf verhoudingsgewijs het sterkst (respectievelijk −81,0% en −76,8% t.o.v. januari ‘22). Ook in de logistiek daalde het aantal tijdelijk werklozen behoorlijk (−68,4%). In de industrie was de relatieve afname van het aantal tijdelijk werklozen sinds het begin van dit jaar het kleinst (−40,4%).

Synthesetabel (maandcijfers vanaf januari 2020)

Cover brochure coronamonitor
Kennis
Publicaties
De Limburgse economie en arbeidsmarkt: een balans na 2 jaar corona
Download
Kennis
Publicaties
De impact van corona op de Limburgse economie en arbeidsmarkt
Download

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2023
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.