Maandelijkse cijfers Limburgse economie

Deze monitor geeft een maandelijkse stand van zaken over de Limburgse economie en brengt uitsluitend officiële en bevestigde cijfers uit overheidsbronnen. Dat geeft een objectief beeld van de recente economische situatie in Limburg.

Laatste update: 11 juni 2024

Synthese

  • Na enkele betere maanden liep het Limburgse ondernemersvertrouwen in mei ‘24 opnieuw wat terug. Vooral in de dienstensector zit het economisch klimaat al even in een dip.
  • In mei ‘24 telde Limburg 25.471 werkzoekenden zonder werk. Dat is een stijging van 6,1% in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Gemiddeld in Vlaanderen steeg het aantal werkzoekenden zonder werk met 9,3%.
  • Limburg had in mei ’24 een werkzoekendengraad van 6,2%. Een jaar eerder was dit 5,9%. In Vlaanderen lag de werkzoekendengraad op 6,5%.
  • In april ‘24 telde Limburg 12.754 tijdelijk werklozen. In vergelijking met april ‘23 gaat het over een daling van 38,6%. In Vlaanderen was die daling gelijk aan 28,2%.
  • In mei ’24 telde VDAB 2.843 ontvangen vacatures van Limburgse bedrijven. Dat zijn er 19,4% minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Gemiddeld in Vlaanderen daalde het aantal vacatures met 12,3%.
  • In april ‘24 waren er in Limburg 40 faillissementen. Dat is een daling van 7,0% in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Gemiddeld in Vlaanderen nam het aantal faillissementen nog steeds toe (+12,9%).
  • In maart ‘24 werden in Limburg 661 nieuwe ondernemingen opgestart. Dat is een daling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder (−8,1%). Gemiddeld in Vlaanderen was die daling van het aantal nieuwe ondernemingen kleiner (−5,1%).

 

Ondernemersvertrouwen

In de eerste helft van 2023 verbeterde het economisch klimaat in Limburg, maar in de tweede jaarhelft was er opnieuw een terugval. In de eerste maanden van 2024 veerde de curve weer op, vooral dankzij de bouwsector. In mei ’24 liep het ondernemersvertrouwen in alle sectoren terug. In de dienstensector zet die negatieve trend zich nu al enkele maanden door.

 

Werkzoekenden zonder werk

In mei 2024 telde VDAB in Limburg 25.471 werkzoekenden zonder werk (wzw). Dit zijn er 1.473 meer dan in mei ’23 of een stijging van 6,1% op jaarbasis. De stijgende trend van de afgelopen maanden lijkt daarmee iets af te zwakken. De oorzaak van het toenemend aantal werkzoekenden bij VDAB ligt in belangrijke mate in het groter bereik van voormalig niet-beroepsactieven. Gemiddeld in Vlaanderen steeg het aantal werkzoekenden sterker: +9,3% op jaarbasis.

De toename van het aantal werkzoekenden is vooral zichtbaar bij werkzoekenden die tussen 1 en 2 jaar werkloos zijn (+41,6%). Ook het aantal jongere werkzoekenden (+11,9%) en hooggeschoolde werkzoekenden (+9,5%) steeg fors in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Daarnaast is er een lichte daling van het aantal werkzoekenden met een arbeidsbeperking (−3,6%), 55-plussers (−3,3%) en langdurig werkzoekenden (−0,7%).

In mei ‘24 bedroeg de Limburgse werkzoekendengraad 6,2%. Dit is 0,3 procentpunten hoger in vergelijking met een jaar eerder (5,9%). De werkzoekendengraad voor heel Vlaanderen bedroeg 6,5%. 

Tijdelijke werkloosheid

Op basis van voorlopige cijfers telde de RVA in april 2024 in Limburg 12.754 tijdelijk werklozen. Dit zijn er 8.024 minder dan in april 2023, ofwel een daling van 38,6%. In Vlaanderen daalde het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid minder sterk: −28,2%.

Meer dan 8.300 Limburgse werknemers waren in april ‘24 tijdelijk werkloos omwille van economische redenen. Dit is meteen ook de grootste groep tijdelijk werklozen (65,5%). Verder waren er ook bijna 3.300 Limburgers tijdelijk werkloos door slecht weer en meer dan 700 bedienden wegens werkgebrek omdat hun bedrijf (tijdelijk) in moeilijkheden zat.

Van alle Limburgse dossiers voor tijdelijke werkloosheid in april ’24 komt 42,4% van bedrijven uit de industrie (5.404 tijdelijk werklozen). Daarna volgen de bouw (3.619 tijdelijk werklozen of 28,4%) en de administratieve diensten (1.072 tijdelijk werklozen of 8,4%).

De dalende trend van het aantal tijdelijk werklozen is zichtbaar in alle sectoren, maar is het grootst in de horeca (−59,2% t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder), de administratieve diensten (−51,7%) en de handel (−51,1%). Deze sectoren kennen een halvering van het aantal tijdelijk werklozen ten opzichte van een jaar eerder. 

Ontvangen vacatures

In mei ’24 ontving VDAB 2.843 vacatures van Limburgse bedrijven. Dit zijn er 685 minder dan in mei ’23 of een daling van 19,4% op jaarbasis. Het aantal ontvangen vacatures blijft daarmee in dalende lijn. Gemiddeld in Vlaanderen liep het aantal vacatures minder sterk terug: −12,3% op jaarbasis.

Het krimpende vacatureaanbod in Limburg is vooral zichtbaar in de zakelijke dienstverlening (−286 vacatures t.o.v. dezelfde maand vorig jaar) en in de primaire sector (–263 vacatures). Relatief gezien kende ook de primaire sector de sterkste terugval (−79,9%). In de maatschappelijke dienstverlening (+42 vacatures) en het onderwijs (+31 vacatures) nam het vacatureaanbod daarentegen licht toe.


 

Faillissementen

In april 2024 gingen 40 Limburgse bedrijven failliet. Dat zijn er 3 minder dan in april 2023, ofwel een daling met 7,0%. Op Vlaams niveau is er nog steeds een toename van het aantal faillissementen (+12,9%). De sterke stijgingen in het najaar van 2023 (met uitzondering van de maand september) zijn mede het gevolg van het zeer lage niveau van het aantal faillissementen in het najaar van 2022.

 

Starters

In maart 2024 werden in Limburg 661 nieuwe ondernemingen opgestart. Dat zijn er 58 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder (−8,1%). Ook gemiddeld in Vlaanderen nam het aantal oprichtingen af, zij het aan een lager tempo (−5,1%).

Het aantal starters betreft hier alle ondernemingen die voor de eerste keer btw plichtig worden of waarvan de btw-plichtige activiteit gereactiveerd werd na een inactieve periode.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg