Circulaire economie

Circulaire economie heeft een belangrijke rol in de klimaatproblematiek, maar biedt tegelijkertijd veel economische opportuniteiten. Beknopt komt circulaire economie hierop neer: producten en grondstoffen worden zo lang mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk gebruikt.

Ons doel is om kringlopen te sluiten. Niet alleen die van grondstoffen en energie, maar ook die van het menselijk kapitaal. 

Daarvoor zijn nieuwe businessmodellen nodig: delen, herstellen, hergebruiken, hermaken en uiteindelijk hoogwaardig recycleren. Dit is helemaal niet nieuw, maar het moet deel uitmaken van ons economisch systeem, op schaal en met de creatie van toegevoegde waarde. De transitie naar een circulaire economie kan in Vlaanderen 2,3 miljard euro aan toegevoegde waarde genereren en 30.000 nieuwe jobs creëren. Dat blijkt uit een studie van het Steunpunt Circulaire Economie.

Nu al groeit de werkgelegenheid in bedrijven die werken rond circulaire economie bijna drie keer sneller dan in de gewone, traditionele Vlaamse economie. Dat blijkt uit een studie van Vlaanderen Circulair. Ruim 43.000 werknemers zijn vandaag al aan de slag in die zogenaamde ‘circulaire sectoren’.

Circulaire economie is een breed en transversaal begrip. Daarom bepaalde POM Limburg drie prioriteiten of focusdomeinen:

  • Design for the future
  • Grondstoffenefficiëntie
  • Levensduurverlenging

De sectoren waar de grootste impact verwacht wordt:

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg