Cijfer in de kijker

Nog slechts 2,7 werkzoekenden per openstaande vacature in Limburg eind 2021

Nu de Limburgse economie zich na de coronacrisis opnieuw lijkt te herstellen, kampen ondernemingen alweer met nieuwe grote problemen zoals het vinden van geschikt personeel. Het aantal vacatures op de arbeidsmarkt loopt sterk op en deze geraken bovendien met de dag moeilijker ingevuld. In 2021 steeg het aantal openstaande vacatures in Limburg met meer dan de helft (+54,8%) t.o.v. het eerste coronajaar 2020 en met 29,6% in vergelijking met 2019. In Vlaanderen is deze stijging net iets minder sterk (+52,3% t.o.v. ‘20 en +22,2% t.o.v. ‘19). Daarnaast zorgt de heropleving van de economie ook voor een afname van het aantal werkzoekenden zonder werk. In 2021 daalde het aantal Limburgse werkzoekenden met 11,7% op jaarbasis en met 7,6% in vergelijking met 2 jaar eerder. Ook hier is de terugval in Limburg sterker dan in Vlaanderen (-9,7% t.o.v. ’20 en -5,4% t.o.v. ’19).

De krimp van het aantal werkzoekenden en de groei van het aantal openstaande vacatures zorgden voor een fors afgenomen spanningsratio (het aantal werkzoekenden zonder werk per openstaande vacature). Dit betekent een steeds krappere arbeidsmarkt. Een trend die bovendien al enkele jaren merkbaar is. Sinds 2015 daalde het aantal Limburgse werkzoekenden per openstaande vacature van gemiddeld 15,8 naar 3,6 in 2021. Allicht is dit nog niet het laagterecord want op het einde van 2021 (in december) telde VDAB nog slechts 2,7 werkzoekenden per openstaande vacature in Limburg. Ook in Vlaanderen viel de spanningsratio sterk terug, zij het minder fors dan in onze provincie (van gemiddeld 9,3 in ‘15 naar gemiddeld 3,2 in ‘21). Gemiddeld in Vlaanderen is de arbeidsmarkt dus nog steeds iets krapper dan in Limburg.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt meer en meer voor een rem op het groei- en investeringspotentieel van bedrijven en wordt ongetwijfeld één van de belangrijkste uitdagingen voor onze economie en arbeidsmarkt van de komende jaren, zeker met de verwachte uitstroom van oudere werknemers door de toenemende vergrijzing.

Verhoudingsgewijs veel openstaande vacatures in landbouw en bouw
De spanningsratio wordt voor een groot deel bepaald door het aantal openstaande vacatures. In bijna alle sectoren steeg dit aantal in 2021 t.o.v. het door corona geteisterde jaar 2020. De relatieve groei van het aantal openstaande vacatures is op jaarbasis het sterkst in de horeca en toerisme sector. In 2021 waren er gemiddeld bijna drie dubbel zoveel (+191,1%) openstaande vacatures dan in 2020, toen de horeca voor lange tijd dicht moest. Maar ook in vergelijking met 2019 is er een stijging van 73,3%. Ook in de metaalsector en de zakelijke dienstverlening steeg het aantal openstaande vacatures met meer dan het dubbel in vergelijking met 2020 (respectievelijk +125,5% en +125,2%). In absolute aantallen is er ook een forse stijging in de landbouw: in 2021 waren er gemiddeld 513 meer openstaande vacatures dan in 2020 (+81,9%). Het zijn momenteel dan ook vooral deze 4 sectoren die het aantal Limburgse openstaande vacatures fors de hoogte injagen.

Binnen het totale Limburgse aantal openstaande vacatures in 2021 was de zakelijke dienstverlening het sterkst vertegenwoordigd, met een aandeel van 16,5%. Dat is iets lager dan het aandeel van deze sector in alle ontvangen vacatures (18,7%). Ook de handel, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs en openbare besturen kenden verhoudingsgewijs een beduidend lager aandeel in openstaande vacatures dan in ontvangen vacatures. Een sterk omgekeerd beeld is te zien in de landbouw en bouwsector, die verhoudingsgewijs een groot openstaand vacatureaanbod hadden. Van het totaal aantal door VDAB in 2021 ontvangen vacatures in Limburg kwam 6,8% uit de landbouw, terwijl deze sector tegelijkertijd goed was voor 16,0% van de openstaande vacatures. De bouwsector telde gemiddeld 6,9% van de ontvangen vacatures en 11,9% van de openstaande vacatures.

Als een gevolg van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, groeit ook het aantal knelpuntberoepen in Vlaanderen. De lijst met knelpuntberoepen die VDAB begin 2022 publiceerde, telde 207 beroepen. Dit zijn er 17 meer dan een jaar eerder. Vacatures voor verpleegkundigen blijven het moeilijkst om in te vullen, al komen ook bouwberoepen en technische functies vaker voor in de lijst dan een jaar eerder. Daarnaast worden vacatures voor medewerkers in de fruitteelt ook moeilijk ingevuld. Dit zorgt vooral in Limburg voor een hoog aantal openstaande vacatures in de landbouwsector.

Bekijk de volledige lijst met knelpuntberoepen van VDAB.

 

Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan je steeds contact opnemen met de kenniscel op 011 300 100 of info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 2 februari 2022

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg