Cijfer in de kijker

52% van de Limburgers beschikt niet over digitale basisvaardigheden

De wereld digitaliseert in sneltempo. Om vandaag op sociaal en professioneel vlak mee te kunnen, is het cruciaal om over voldoende digitale vaardigheden te beschikken. Volgens recente cijfers op basis van een bevraging door Statbel blijkt dat 52% van de Limburgers tussen 16 en 74 jaar niet beschikt over digitale basisvaardigheden[1]. Iets minder dan de helft (48%) heeft deze basisvaardigheden wel. Samen met West-Vlamingen beschikken Limburgers hiermee het minst vaak over digitale basisvaardigheden in Vlaanderen. De provincie Vlaams-Brabant heeft veruit de digitaal vaardigste inwoners (63% heeft minstens digitale basisvaardigheden). Gemiddeld in Vlaanderen beschikt 55% van de inwoners over digitale basisvaardigheden.

Ook de provincies aan de andere kant van de taalgrens doen het bijna allemaal beter dan onze provincie. In de provincie Waals-Brabant heeft 62% van de inwoners tussen 16 en 74 jaar digitale basisvaardigheden. De provincie Henegouwen heeft het kleinste aandeel van Wallonië (48%) en is daarmee vergelijkbaar met Limburg en West-Vlaanderen.

Aanzienlijke digitale kloof tussen laag- en hoogopgeleiden

Er is een sterk verband tussen opleidingsniveau en de digitale vaardigheden van mensen. Zo heeft 76% van de hooggeschoolde Limburgers minstens digitale basisvaardigheden. Dit is een stuk meer dan bij middengeschoolden (41%) en vooral bij laaggeschoolden (26%). Ook in de rest van Vlaanderen tekent deze digitale kloof zich af: gemiddeld heeft 78% van de hooggeschoolden digitale basisvaardigheden, 49% van de middengeschoolden en 25% van de laaggeschoolden. Vooral het aandeel middengeschoolden met digitale basisvaardigheden is in Limburg (41%) dus een stuk lager dan gemiddeld in Vlaanderen (49%).

Daarnaast blijkt er ook een groot verschil in digitale vaardigheden tussen mannen en vrouwen. Zo heeft 52% van de Limburgse mannen minstens digitale basisvaardigheden. Bij Limburgse vrouwen is dit slechts 44%. Ook gemiddeld in Vlaanderen bestaat deze digitale kloof, maar ligt het aandeel mannen en vrouwen met digitale basisvaardigheden hoger: 58% van de mannen en 51% van de vrouwen.

Tot slot beschikken ook mensen met een hoger gezinsinkomen vaker over digitale basisvaardigheden. Hierin volgt Limburg dezelfde trend als gemiddeld in Vlaanderen (al zijn de Limburgse cijfers niet voldoende betrouwbaar voor alle inkomensgroepen). Inzake leeftijd mag het niet verbazen dat de groep 55- tot 74-jarige doorgaans over minder digitale basisvaardigheden beschikt, zowel in Limburg als in Vlaanderen.

Digitale kloof met Vlaanderen het grootst in het creëren van digitale content en online veiligheid

Om te bepalen of men over digitale basisvaardigheden beschikt, wordt gepeild in hoeverre iemand gebruik maakt van allerhande digitale toepassingen of handelingen. Het versturen en ontvangen van mails is in die zin het meest ingeburgerd bij Limburgers. Liefst 84% verstuurt of ontvangt regelmatig mails. Gemiddeld in Vlaanderen ligt dit aandeel wel nog iets hoger (88%).

De digitale kloof tussen Limburg en Vlaanderen is het grootst in het creëren van digitale content (bv. teksten, foto’s, rekenbladen). Zo maken Limburgers minder gebruik van tekstverwerkers zoals Word (47%), het delen van bestanden (41%) en rekenbladen zoals Excel (40%). Gemiddeld in Vlaanderen ligt het gebruik van deze toepassingen heel wat hoger: respectievelijk 56%, 49% en 47%. Een digitale achterstand stelt zich ook in online veiligheid. Zo is bijvoorbeeld het weigeren van het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden minder ingeburgerd in Limburg (36%) dan in de rest van Vlaanderen (44%).

Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan je steeds contact opnemen met de kenniscel op 011 300 100 of info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 13 april 2022

 


[1] Digitale vaardigheden worden beoordeeld op basis van de vaardigheid in datageletterdheid, communicatie, creatie digitale content, veiligheid en probleemoplossing.

 

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg