Cijfer in de kijker

Sterkste groei in Limburg: 34% meer tewerkstelling in circulaire economie

De circulaire economie was de laatste jaren een groeimotor voor de werkgelegenheid in Limburg. Bedrijven en organisaties in circulaire sectoren als reparatie, afval, verhuur en leasing, onderhoud van motorvoertuigen, tweedehands artikelen en de restauratie van gebouwen[1] trokken meer en meer werknemers aan. In 2020 telde Limburg 34,1% meer loontrekkende jobs in de sector dan 10 jaar geleden. Vooral vanaf 2017 is er sprake van een sterke toename. De jobgroei in de circulaire economie ligt daarmee fors hoger dan gemiddeld in de gehele Limburgse economie (+7,6%). Ook in vergelijking met Vlaanderen, waar het aantal jobs in de circulaire economie met 14,8% steeg tussen 2010 en 2020, ligt de toename in onze provincie een stuk hoger. De groei in Limburg is dan ook het sterkst van alle Vlaamse provincies.

Limburg goed voor 1 op 7 jobs in Vlaamse circulaire economie

In 2020 telde Limburg 6.749 jobs in de circulaire economie. Dat komt overeen met 2,3% van de totale loontrekkende tewerkstelling in de provincie. 10 jaar geleden was dit nog 1,8%. Opnieuw doet onze provincie beter dan gemiddeld in Vlaanderen waar de circulaire economie anno 2020 bijna 47.700 jobs telt, ofwel 2,0% van het totaal aantal jobs in Vlaanderen. 1 op 7 van deze Vlaamse jobs (14,2%) situeert zich in Limburg. Dit is hoger dan het Limburgse aandeel in de volledige Vlaamse tewerkstelling (12,5%).

4 gemeenten goed voor helft van tewerkstelling circulaire economie

De gemeente met het grootste gewicht in de Limburgse circulaire tewerkstelling is Oudsbergen. Deze gemeente was in 2020 goed voor ruim 1.100 werknemers ofwel ongeveer 1/6 van alle werknemers binnen de Limburgse circulaire economie. Daarna volgen Genk met 1.002 werknemers, Hasselt met 679 werknemers en Houthalen-Helchteren met 471 werknemers. Samen zijn deze 4 gemeenten goed voor ongeveer de helft van de tewerkstelling binnen de Limburgse circulaire economie. Opvallend is ook dat de circulaire economie in 23 van de 42 Limburgse gemeenten minder dan 50 jobs telt. De opvallendste namen onder die gemeenten zijn misschien wel Lanaken, Zonhoven, Bocholt, Ham en Diepenbeek. In Herstappe, Voeren en Heers is er haast geen enkele loontrekkende job in de circulaire economie.

Sterk economisch groeipotentieel

Hoewel bovenstaande cijfers al een sterke groei van de werkgelegenheid in de circulaire economie aangeven, gaat het hier nog om een onderschatting. Zo worden enkel die jobs van bedrijven geteld waarvan hun voornaamste activiteit onder de sectorafbakening van de Vlaamse Monitor Circulaire Economie valt. Maar het circulaire gedachtegoed kent ook steeds meer ingang bij bedrijven uit andere sectoren, bijvoorbeeld in de wijze waarop zij hun productieproces organiseren of hun diensten aanbieden. Een strikte afbakening van het werkelijk aantal circulaire jobs is daardoor onmogelijk, maar we kunnen wel gerust stellen dat het aandeel van de circulaire economie in de totale tewerkstelling hoger is dan uit bovenstaande cijfers blijkt. Bovendien wint de sector steeds meer aan belang en door de toenemende klimaatproblematiek zal de aandacht voor circulaire processen naar alle waarschijnlijkheid alleen maar blijven toenemen in de komende jaren. De circulaire economie heeft dus nog een sterk economisch groeipotentieel.

 

Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan je steeds contact opnemen met de kenniscel op 011 300 100 of info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 10 maart 2022

 


[1]De sectorafbakening van de circulaire economie sluit aan bij de definitie van de Vlaamse overheid en de Monitor Circulaire Economie Vlaanderen: Circular jobs 2021. Daarentegen heeft deze afbakening ook haar beperkingen omdat ze niet fijnmazig genoeg is om alle circulaire activiteiten volledig te vatten.

 

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg