Terug naar overzicht

Logistiekdag – Logistics Day 2022 | Data Driving Resilient Supply Chains

Wanneer?
21.04.2022
Start:
09:00
Einde:
20:00

Bouw mee aan de logistiek van morgen!

Digitaal is dé in te slagen weg voor de logistieke sector.
De veranderingen in de supply chain-wereld zijn dankzij de coronacrisis nog meer versneld. Bedrijven worden onvermijdelijk geconfronteerd met een grote vraag. Niet alleen in flexibiliteit en snelheid, maar ook in complexiteit.

Data is the answer and the question.
Datagedreven supply chains zijn efficiënter, en kosten dus minder. Bovendien geven data-analyses een onverbiddelijk inzicht in de kwaliteit van processen. Maar hoe ga je praktisch om met data in je bedrijf? Hoe kan je ze valoriseren en vertalen naar bruikbare kennis? En hoe kan je data gebruiken om je bedrijf veerkrachtiger te maken in tijden van crisis?

Tijdens de Logistiekdag gaan we in op dit logistieke vraagstuk.
Aan de hand van inspirerende bedrijfsbezoeken en een seminarie met toonaangevende experten bouwen we samen aan de toekomst van de logistiek in Limburg.

___________________________________________________________________________________________________

PARALLEL PROGRAMMA

09.30 – 16.00 | Bedrijfsbezoeken

Inspirerende bustour langs vier logistieke topbedrijven in en rond Genk.
Vertrek en aankomst: C-mine, Genk.

BME, Genk
Carglass EDC, Bilzen
H. Essers, Genk
Scania Parts Logistics, Oudsbergen

OF

12.15 – 16.00 | Seminarie

Welkom door POM LIMBURG
Lunch & koffie
Stijn Bijnens ∙ CEO CEGEKA
Openingswoord
Benoît Depaire ∙ Hoogleraar Beleidsinformatica UHASSELT
Beginnen met AI: waarom een procesbenadering zinvol kan zijn
Mark Rabsahl ∙ Area Sales Manager Belgium North DHL EXPRESS & Bart Wouters ∙ Electronic Shipping Integration Manager DHL EXPRESS
Digitaal: het nieuwe normaal
Karel Van den Berghe ∙ Stichter & CEO GLOBIS SOFTWARE
Wat zijn ‘data spaces’ en hoe maken ze supply chains efficiënter en transparanter?
Kevin Overdulve ∙ Partner, Supply Chain & Operations DELOITTE CONSULTING
Het pad naar de autonome supply chain: hoe bedrijven wendbaarheid herdefiniëren met behulp van cognitieve platformen
Ralph Fijen ∙ Head of Supply Chain Solutions E-LLIS & Rudi Roex ∙ CEO & eigenaar E-LLIS
De digitale tweeling: een aanpak om bedrijven te ondersteunen en te helpen bij hun ‘supply chain’-uitdagingen

GEZAMENLIJK PROGRAMMA

16.20 – 18.00 | Met aansluitend netwerkevent

Rudi Roex ∙ Voorzitter LOGISTIEK PLATFORM LIMBURG
Welkomstwoord
Thomas Kauffmann ∙ Manager Enterprise Transportation Capability MONDELEZ EUROPE SERVICES
Toonaangevend in de toekomst van snacking logistics
Raul Martinez ∙ Global Head of Delivery and Pick-Up Operations AMAZON
De rol van data in robuuste supply chains: Amazon
Minister Lydia Peeters ∙ Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
Slotwoord

___________________________________________________________________________________________________

Heb je je ingeschreven en kan je er toch niet bij zijn? Laat ons dan iets weten voor 12 april 2022. Zonder tijdige verwittiging zal een no-show fee van 75 euro worden gefactureerd.

___________________________________________________________________________________________________

Build the logistics of tomorrow!

The logistics sector must go digital.
The changes in the supply chain world have accelerated even more due to the corona crisis. Companies are inevitably faced with high demand. Not only in flexibility and speed, but also in complexity.

Data is the answer and the question.
Data-driven supply chains are more efficient and therefore cost less. Moreover, data analyzes provide an unrelenting insight into the quality of processes. But how do you practically deal with data in your company? How can you valorise them and translate them into useful knowledge? And how can you use data to make your company more resilient in times of crisis?

During the Logistics Day we will discuss this logistics issue.
We offer you inspiring company visits and a seminar with leading experts. The Logistics Platform of POM Limburg cordially invites you to this event.

___________________________________________________________________________________________________

PARALLEL PROGRAM

09.30 – 16.00 | Company Visits

Inspiring bus tour along four top logistics companies in and around Genk.
Departure and arrival: C-mine, Genk.

BME, Genk
Carglass EDC, Bilzen
H. Essers, Genk
Scania Parts Logistics, Oudsbergen

OR

12.15 – 16.00 | Seminar

Welcome by POM LIMBURG
Lunch & coffee
Stijn Bijnens ∙ CEO CEGEKA
Opening of the day
Benoît Depaire ∙ Professor Business Informatics UHASSELT
Getting started with AI: why you want to consider a business process approach
Mark Rabsahl ∙ Area Sales Manager Belgium North DHL EXPRESS Bart Wouters ∙ Electronic Shipping Integration Manager DHL EXPRESS
Digital: the new normal
Karel Van den Berghe ∙ Founder & CEO GLOBIS SOFTWARE
The value of data spaces in supply chain collaboration and optimization
Kevin Overdulve ∙ Partner, Supply Chain & Operations DELOITTE CONSULTING
The path to an autonomous supply chain: how companies redefine agility using cognitive platforms
Ralph Fijen ∙ Head of Supply Chain Solutions E-LLIS & Rudi Roex ∙ CEO & owner E-LLIS
The Digital Twin: an approach that supports and helps companies to challenge and master their supply chain challenges

JOINT PROGRAM

16.20 – 18.00 | With networking event afterwards

Rudi Roex ∙ President LOGISTIEK PLATFORM LIMBURG
Words of welcome
Thomas Kauffmann ∙ Manager Enterprise Transportation Capability MONDELEZ EUROPE SERVICES
Leading the future of snacking logistics
Raul Martinez ∙ Global Head of Delivery and Pick-Up Operations AMAZON
The role of data in resilient supply chains: Amazon
Minister Lydia Peeters ∙ Flemish minister of mobility and public works
Closing session

___________________________________________________________________________________________________

Registered and unable to attend? Let us know before April 12, 2022. Otherwise, we will send you a no-showfee of 75 euro.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg