Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Bedrijventerrein Opglabbeek breidt uit

30.01.2024

POM Limburg en gemeente Oudsbergen zetten twee percelen in de markt op het bedrijventerrein in Opglabbeek. Geïnteresseerden kunnen tot en met 15 maart een voorstel indienen om de 20 hectare strategisch gelegen grond te verwerven. De totale uitbreiding geeft naar schatting ruimte aan zo’n 320 nieuwe jobs.

De uitbreiding wordt door POM Limburg beschouwd als een prioritair ontwikkelingsproject. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput licht toe: “Dit terrein in Oudsbergen is strategisch gelegen voor verdere uitbreiding, en de ontwikkeling ervan vormt een cruciale economische kans voor de gemeente. Interessant is dat het om een grote oppervlakte aan aaneengesloten ruimte gaat, terwijl het overige aanbod in Limburg grotendeels versnipperd is. We geven er dan ook de voorkeur aan om één of twee grote spelers met een hoge toegevoegde waarde aan te trekken.”

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met Van Cranenbroek wordt ook het mobiliteitsprobleem op de Weg naar Zwartberg opgelost. Het verkeer is er 40% toegenomen sinds 2018, mede door de weekenddrukte bij Van Cranenbroek. Daardoor ontstaan er vaak lange files. “Dankzij deze samenwerking kan Van Cranenbroek de nodige herinrichtingswerken uitvoeren om de Weg naar Zwartberg te ontlasten”, zegt burgemeester Marco Goossens. “De in- en uitrit van de winkel en het afhaalmagazijn worden immers verplaatst naar de Industrieweg-Noord. De toegang langs de Weg naar Zwartberg wordt enkel nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers.” Van Cranenbroek zal ook op het huidige terrein al de nodige aanpassingen doen. Zo komt de ingang van de winkel aan de achterzijde. De parking langs de Weg naar Zwartberg wordt de personeelsparking. De wegenwerken op het bedrijventerrein zorgen ook voor meer verkeer op de Weg naar Zwartberg. Begin februari zijn de werken daar klaar en kan het verkeer op de industriezone weer normaal verlopen, zodat de druk op de Weg naar Zwartberg vermindert.

De gemeenteraad van Oudsbergen en het directiecomité van POM Limburg keurden de leidraad voor de verkoop van de gronden goed. Dat moet via een openbare en transparante procedure verlopen, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt om de gronden te verwerven. “In de verkoopsleidraad nemen we enkele criteria op waaraan de indieners moeten voldoen”, legt schepen van lokale economie An Knoops uit. “Elk voorstel moet een visienota duurzaamheid bevatten, zo streven we bijvoorbeeld naar een bebouwde oppervlakte van 50% en een efficiënt energieverbruik. Ook voor de tewerkstellingsgraad hebben we voorwaarden opgelegd. Er moeten minstens 16 voltijdse werknemers per hectare aan de slag, goed dus voor 320 voltijdse jobs. Daarnaast moet minstens 20% van de werknemers hoogopgeleid zijn. Zo bieden we kansen aan masterstudenten die tegenwoordig in Limburg moeilijk aan een job geraken.”

POM Limburg kocht de twee percelen aan om de uitbreiding van het bedrijventerrein in Opglabbeek te verwezenlijken. “Het uitbreidingsplan van het bedrijventerrein kreeg al in 2017 groen licht van de Provincieraad”, zegt Knoops. “Eind 2021 sloten de gemeente, POM Limburg en Van Cranenbroek een samenwerkingsovereenkomst af om de ontwikkeling te realiseren. In 2022 verwierf POM Limburg in samenwerking met het gemeentebestuur een groot stuk van de grondposities in het gebied.” De gemeenteraad keurde in deze zitting ook de vereffening van de kosten goed. Dat verliep via de eerder afgesproken verdeelsleutel 25 % POM Limburg en 75% gemeente Oudsbergen.

Geïnteresseerden kunnen tot en met 15 maart 2024 een dossier indienen. Knoops: “Een kandidaat-koper kan één perceel van minimaal 14,5 hectare aankopen. Als deze koper kan aantonen dat hij voldoet aan alle eisen rond tewerkstelling en ruimtegebruik, kan hij ook beide percelen kopen, met een totale oppervlakte van 20 hectare. Als er echter slechts één perceel wordt verkocht, zal er later een nieuwe procedure worden gestart voor de resterende 5 hectare. Alle info vind je op www.oudsbergen.be.”

De infrastructuurwerken op het uitbreidingsgebied van het bedrijventerrein moeten nog uitgevoerd worden. POM Limburg lanceerde eind 2023 een overheidsopdracht voor het opstellen van een verkavelingsaanvraag en een technisch ontwerp rond de wegwerkzaamheden, riolering en andere nutsvoorzieningen.

Geïnteresseerden kunnen via het E-procurement platform meer informatie terugvinden. Een kandidatuur indienen kan tot en met 15 maart 2024 om 12u00 via e-mail naar ruimtelijke.economie@pomlimburg.be.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg