Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Buitenlandse investeringen mikken op bijna 1.500 nieuwe jobs in Limburg

29.01.2024

Ook in 2023 was Limburg opnieuw in trek bij buitenlandse investeerders. Het aantal investeringsprojecten (29) viel wel wat terug ten opzichte van het jaar voordien, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de aangekondigde investeringsbedragen (ruim 1 miljard euro) en het aantal voorziene jobs (bijna 1.500).

Deze cijfers, afkomstig van Flanders Investment & Trade (FIT), bevestigen nu al enkele jaren na elkaar het aantrekkelijke investeringsklimaat van de provincie Limburg. Van het totale bedrag van 4,9 miljard euro aan buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen ging afgelopen jaar ruim een vijfde – bijna 1,1 miljard euro – naar Limburg. Daarmee speelt de provincie ruim boven haar niveau van de laatste jaren. Wel gaat het over minder investeringsprojecten dan dat we gewoon zijn. In 2023 telde FIT er 29, de afgelopen jaren waren er dat doorgaans toch 15 à 20 meer.

Hoe dan ook bieden deze buitenlandse investeringen zicht op veel nieuwe jobs: zo’n 1.500 extra arbeidsplaatsen in Limburg. Dit is zelfs bijna een derde (32%) van alle aangekondigde jobs door buitenlandse investeringen in heel Vlaanderen (4.600 jobs). Kanttekening is wel dat het aantal aangekondigde jobs over heel Vlaanderen behoorlijk afnam, maar het omgekeerde geldt dus voor Limburg. De afgelopen vijf jaren werden nooit meer jobs aangekondigd dan in 2023. Negen op tien van die jobs komen er door ‘greenfield-projecten’ of de opstart van nieuwe bedrijven.

Maak en logistiek trekken meeste investeringen aan
Limburg trok in 2023 vooral buitenlandse investeringen aan voor de maakindustrie: acht projecten richten zich op productiebedrijven. Samen zijn deze goed voor 500 aangekondigde jobs en een investeringsbedrag van liefst 900 miljoen euro. Ook in de logistiek en distributie waren er belangrijke investeringen, misschien iets ‘minder’ qua investeringsbedrag (142 miljoen euro), maar wel met oog op veel jobcreatie: 930 aangekondigde jobs, verspreid over zes logistieke investeringsprojecten.

Zwitserland boven
Het gros van de buitenlandse investeringen, althans in termen van aangekondigde jobs, komt uit Zwitserland. Vijf Limburgse investeringsprojecten zouden goed zijn voor 1.150 extra jobs. Dit zou gepaard gaan met 442 miljoen euro aan investeringen. Het belangrijkste Zwitserse investeringsproject is ongetwijfeld de aankondiging van een productiefabriek van vlakglas voor isolerende ramen en zonnepanelen door de groep Glas Trösch in Lommel. Voor dezelfde sector én dezelfde gemeente noteerde FIT ook een belangrijke Turkse investering, namelijk van het bedrijf Ciner voor de bouw van een grote, ultramoderne glasfabriek. Kleinere, maar daarom niet minder belangrijke investeringen, komen verder ook nog uit o.a. Nederland, Japan en Frankrijk.

Buitenlandse bedrijven kenden in 2023 dus opnieuw vlot de weg naar Limburg, ook al was het economisch klimaat nog steeds wisselvallig. Op het vlak van aangekondigde jobs door buitenlandse investeringen verwerft Limburg voor haar doen een (zeer) groot deel van de Vlaamse koek (32%). En ook wat betreft de bedragen die met deze investeringen gemoeid zijn, neemt Limburg een prominente plaats op binnen Vlaanderen. Enkel de provincie Antwerpen doet beter. Limburg blijft dus een belangrijke investeringsregio, door haar goede strategische ligging maar ook door de economische dynamiek die de provincie internationaal op de kaart zet. In nauwe samenwerking met FIT, LRM en andere partners blijft POM Limburg ook dit jaar sterk inzetten op de acquisitie van toonaangevende buitenlandse bedrijven voor de versterking van de Limburgse economie.

Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan je steeds contact opnemen met de kenniscel op 011 300 100 of info@pomlimburg.be.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg