Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

De verdere groei van Alken-Maes is verzekerd

13.05.2024

De deputatie van de provincie Limburg gaf een omgevingsvergunning aan Alken-Maes, waarmee de bestaande brouwerij uitgebreid kan worden met een nieuw logistiek gedeelte.

“Met deze omgevingsvergunning kan de brouwerij verder uitbreiden en worden de activiteiten van de brouwerij, die sinds 1881 actief is, in Alken verder verankerd. Er wordt ook een nieuwe ontsluitingsweg voorzien, waardoor de site beter ontsloten wordt en het centrum van Alken verkeersveiliger”, stelt gedeputeerde voor Omgevingsvergunning Inge Moors (cd&v).

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De grondverwerving bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. POM Limburg speelde een cruciale rol als bemiddelaar tussen de verschillende belanghebbenden: buurtbewoners, overheidsinstanties, private ontwikkelaars en de brouwerij.”

“De omgevingsvergunning voor Alken-Maes voorziet in de noordelijke uitbreiding van de bestaande bedrijfssite richting Jardinstraat en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. De bestaande bedrijven worden uitgebreid met een nieuw logistiek gebouw, een fietsenstalling en een nieuwe personeelsparking”, duidt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Moors (cd&v) de plannen.

De vergunning voorziet ook in het bouwrijp maken van het terrein, waarbij de bestaande gebouwen worden afgebroken. Er worden een nieuwe hoogspanningscabine, 3 bufferbekkens voor regenwater (wadi’s), groenbuffers van 15 meter breed tussen de bedrijfssite en het woonlint aan de Stationsstraat voorzien. Aan de zijde van de Herk wordt een laad- en loskade gerealiseerd én een zone van 2000 m2 voor stockage. De opslag in open lucht en de gebouwen worden aan de zijde van de open ruimte van de Herkvallei visueel afgeschermd van de beekvallei door aanleg van een flankerende bufferzone waarbij heesters en bomen worden aangeplant. De bestaande hoogstammige bomen worden behouden en deze groenstructuur wordt versterkt door de aanplant van extra bomen langsheen de Herk.

Tussen de Jardinstraat en het gebouw wordt de nieuwe weg, een groot overstromingsbekken van 5.500 m2 en de personeelsparking met 158 parkeerplaatsen ingeplant. De parking is overstroombaar zodat het water van de Herk de nodige ruimte kan krijgen. Rondom de gebouwen wordt de interne circulatieweg doorgetrokken.

Gedeputeerde Inge Moors: “Na deze uitbreiding zal de hoofdtoegang van de Stationsstraat verplaatst worden naar de nieuwe weg aan de zijde van de Jardinstraat. Er komt een bijkomende afslagstrook om de verkeersdoorstroming naar Alken te garanderen. De opslag van afgewerkte producten wordt volledig op de site te Alken georganiseerd. Hierdoor zullen transportbewegingen van en naar externe logistieke dienstverleners niet meer nodig zijn, waardoor het aantal transportbewegingen kan verminderen. De nieuwe personeelsparking, via de Jardinstraat, is bedoeld als vervanging van de huidige personeelsparking, gelegen aan de Grootstraat palend aan de Herk.”

Ten gevolge van deze uitbreiding worden de logistieke flows geoptimaliseerd en worden vrachtbewegingen geschrapt. Dit resulteert in minder vrachtbewegingen van en naar de brouwerij. De nieuwe ontsluitingsweg ontlast de Stationsstraat van zwaar verkeer, dus een vermindering van de impact op de buurt.

Gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput (cd&v): “Het dossier rond de uitbreiding Brouwerij dateert al van 2007, maar kende vele obstakels. Zo werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) vernietigd door de Raad van State in 2007. Uiteindelijk kon het PRUP vastgesteld worden door de provincieraad in 2011. POM Limburg onderhandelde ondertussen een nieuwe intentieverklaring tot samenwerking. Deze overeenkomst – afgesloten in februari 2022 tussen POM Limburg, het provinciebestuur en de gemeente Alken – opende de deur voor verdere gesprekken, inclusief de uitbreiding van de brouwerij.”

De weg naar uitbreiding van brouwerij Alken was er eentje met obstakels, waaronder de bezorgdheid van de buurtbewoners, waterproblemen op het terrein en kwesties rond private grondverwerving.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “En dat is vooral dankzij POM Limburg, dat een cruciale rol speelde als bemiddelaar tussen de verschillende belanghebbenden: buurtbewoners, overheidsinstanties, private ontwikkelaars en de brouwerij. Een bedrijf als Alken-Maes is dan ook een belangrijke economische speler in onze provincie. Het is van groot belang om een monument als Brouwerij Alken-Maes te behouden in onze regio.”

Tijdens de procedure voor het verkrijgen van de Omgevingsvergunning werden tijdens het openbaar onderzoek 7 bezwaren ingediend. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) behandelde de adviezen en bezwaren en verleende een unaniem gunstig advies. Het is op basis van onder meer dit advies dat de deputatie besliste om de vergunning af te leveren. Met deze vergunning worden de activiteiten verder verankerd en wordt de mobiliteitsstroom verbeterd.

“De uitbreiding is goed nieuws voor ons” Marc Josephus Jitta, CEO Alken-Maes: “De brouwerij in Alken is het kloppend hart van Alken-Maes. Hier brouwen en verpakken we veruit het grootste deel van onze volumes, ook voor export. Het nieuwe magazijn zal ons in staat stellen om efficiënter te opereren met een significante daling van logistieke bewegingen. We investeren volop om van Alken de meest flexibele en multi-capabele brouwerij te maken in het Europese netwerk van HEINEKEN. We zijn bijzonder tevreden dat de provincie de vergunning voor onze uitbreiding heeft afgeleverd. We bekijken nu de volgende stappen met de bouw te kunnen beginnen.”

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.