Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Ecodesign slaat brug tussen economie en ecologie

08.12.2023

POM Limburg en Agoria schuiven samen aan tafel

80 procent van de milieu-impact van een product wordt al in de ontwerpfase bepaald. Maar ook op het vlak van productiekosten is die eerste fase cruciaal. Ecodesign slaat de brug tussen economie en ecologie. Daarom was het ook het centrale focuspunt tijdens een rondetafelgesprek tussen leden van het Creative Limburg Innovation Platform (CLIP) van POM Limburg en de bedrijvengroep IDES van sectorfederatie Agoria.

Het Creative Limburg Innovation Platform (CLIP) van POM Limburg staat voor samenwerking, innovatie en duurzaamheid. Dit platform verbindt verschillende actoren uit het Limburgs creatief-economisch veld, waaronder designers, bedrijven en kennisinstellingen. Daarom sloten enkele CLIP-leden mee aan tafel met leden van IDES, de bedrijvengroep ‘Innovation, Design and Egineering Services’ van sectorfederatie Agoria. Het gespreksonderwerp: ecodesign. Expert in ecodesign en docent aan UAntwerpen Karine Van Doorsselaer sloot mee aan.

Ecodesign
Alles begint met een goed ontwerp. 80 procent van de milieu-impact van een product wordt al in de ontwerpfase bepaald. Daarnaast wordt ook 70 procent van de productiekosten beïnvloed door beslissingen, genomen in diezelfde fase. Ecodesign kan daarbij de brug slaan tussen waardecreatie en duurzaam ontwerpen. De kern van ecodesign is om de impact op energie, materiaal en afval over de hele levensduur van een product te minimaliseren. Dat vergt soms grote systeemwijzigingen, maar die bieden naast ecologische voordelen ook kansen op innovatie en concurrentievoordeel.

Design met impact
“Ontwerpen is een middel, geen doel op zich”, klinkt het bij CLIP-lid Simon Knapen van Vandersanden tijdens het rondetafelgesprek. De milieu-impact tijdens de productie moet verminderen, maar er moet ook nagedacht worden over het gebruik, de hergebruiksmogelijkheden en de uiteindelijke recyclage van het product. “Vanuit de ‘Wat als?’-vraag kom je snel tot nieuwe inzichten. Het doel is een businesscase vinden die werkt. Het is niet omdat je ecologische impact verlaagt dat je aan inkomsten moet inboeten”, benadrukt Jasper Aelvoet, innovatieconsultant bij Made Design & Innovation.

Afdelingsgrenzen doorbreken is in het ecodesign-verhaal cruciaal volgens de CLIP- en IDES-leden. “De rol van een ontwerper wordt nog vaak ondergewaardeerd. Maar als ecodesigner ben je een dirigent voor ketensamenwerking. Wij verbinden en dat is essentieel in een duurzame transitie”, sluit ontwerper Marco de Bruijn af.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg