Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Eerste stap richting groene waterstofeconomie

07.04.2022

Nieuw Interreg-project versnelt waterstofontwikkelingen in Maas-Rijnregio

Negen partners – waaronder POM Limburg – bundelen de krachten om een groene waterstofeconomie in de Maas-Rijnregio te ontwikkelen. De focus van dit Interreg-project ‘EMR Hydrogen Booster’ ligt op het stimuleren van innovatie, demonstratie en kennisdeling in de regio.

Waterstof is een gas dat met gebruik van hernieuwbare elektriciteit uit water kan worden geproduceerd. Daarom zal het een sleutelrol spelen in het koolstofvrije energiesysteem van de toekomst ter vervanging van fossiele brandstoffen. Belangrijk is dat waterstof sectoren koolstofvrij kan maken. En dat vooral in sectoren waar elektrificatie enorm moeilijk of duur is, zoals de industriesector of zwaar vrachtvervoer.

Eerste stap
Hydrogen Booster is een eerste stap richting grootschalige uitrol van een groene waterstofeconomie in de Maas-Rijnregio. Nemen deel aan het project: ontwikkelingsmaatschappijen, waterstofclusterorganisaties en kennisinstellingen. Het doel is om partijen en initiatieven te verbinden, maar ook om innovatie in de waterstofketen te versnellen en zo duurzame groei en werkgelegenheid te creëren. Verder wil het project een innovatie-ecosysteem creëren in de Maas-Rijnregio voor de transitie naar groene waterstof. Binnen Hydrogen Booster worden matchmakingsessies en inspiratiebijeenkomsten georganiseerd, over de grenzen heen. Ook worden industriële spelers en regionale sterktes rond groene waterstof in kaart gebracht.

Waterstofecosysteem

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Met de uitbouw van een waterstofecosysteem wil Limburg zijn ambitie kracht bijzetten om een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzame en koolstofarme energie. Fossiele brandstoffen moeten zo snel mogelijk uitgefaseerd worden en vervangen door de nieuwe energiedragers van de toekomst, zoals groene elektriciteit, waterstof en biogas. POM Limburg ziet waterstof dan ook als een interessante overgangstechnologie, die de innovatie en de duurzaamheid van onze bedrijven kan versnellen. Bedrijven en organisaties die vandaag naar waterstof kijken, zullen sneller klaar zijn voor nieuwe technologieën. POM stimuleert dus instanties en bedrijven sterk om in Limburg hun waterstofambities waar te maken en sluit hierdoor naadloos aan op de Europese economische agenda.”

EMR Hydrogen Booster wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VA Euregio Maas-Rijn Programma, met 500.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De partners in het project zijn Stadt Aachen, LIOF, POM Limburg, Cluster TWEED, SPI, IHK Aachen, Universiteit Hasselt, Waterstof Coalitie Limburg en WaterstofNet, die het project coördineert.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg