Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Groen licht voor 18 SALKturbo-projecten

06.07.2021

De SALKturbo-taskforce, verantwoordelijk voor de uitrol van het Limburgse socio-economisch toekomstplan, heeft vandaag een aantal cruciale beslissingen voor de komende jaren genomen.

Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Vooreerst zijn 18 van de 42 projectaanmeldingen, die na de eerste projectoproep zijn ingediend, door de taskforce erkend als een SALKturbo-project. Deze projecten vertegenwoordigen een investering van meer dan 34 miljoen euro. Deze projecten worden vanaf nu verder begeleid in de projectvoorbereiding en de financiering. De beschikbare Europese subsidies spelen hierin een belangrijke rol. In de activering van deze subsidies heeft de taskforce vandaag ook een belangrijke stap gezet door te bepalen voor welke thema’s die Europese subsidies zullen worden ingezet: innovatie, digitalisering, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en een sterkere arbeidsmarkt. Tot slot zijn de KPI’s van SALKturbo vastgelegd. Op basis van deze KPI’s wordt de impact van SALKturbo gemeten.”

SALKturbo vertrekt van vier prioriteiten en twaalf ambities. Zo moet onze provincie vooral duurzamer, competitiever, digitaler en inclusiever worden.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De Limburgse economie is de coronacrisis relatief goed doorgekomen, maar we hebben een historische achterstand in te halen. Onze provincie hinkt achterop inzake innovatie, werkzaamheid en deelname van jongeren aan hoger onderwijs. Met SALKturbo willen we een inhaalbeweging maken en Limburg tegen 2030 in het koppeloton van Europa krijgen.”

18 SALKturbo-projecten zorgen voor hefboom van 34 miljoen euro
De voorbije maanden konden Limburgse organisaties projectvoorstellen indienen. Zo’n indiening was geenszins vrijblijvend. De indieners moesten eerst partners zoeken en startkapitaal verzamelen. Voor de gestelde deadline van 1 juni zijn 42 projectaanmeldingen ingediend. Deze projecten zijn allemaal op basis van een objectief afwegingskader beoordeeld. Voor deze screening is IDEA Consult aangesteld.

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Alle projectaanmeldingen zijn getoetst op 5 criteria: kwaliteit, impact, haalbaarheid, relevantie en startfinanciering. Op basis van deze screening zijn 18 projectaanmeldingen vandaag erkend als SALKturbo-project. Ook kregen 17 projecten een oranje label. Dat betekent dat zij een eenmalige herkansing krijgen. Na herwerking worden die projecten opnieuw voorgelegd aan de taskforce.”

Slechts 7 projecten zijn finaal afgekeurd.

De 18 goedgekeurde projecten zijn als volgt verdeeld over de vier SALKturbo-prioriteiten:

  • Competitief: 5
  • Duurzaam: 1
  • Digitaal: 9
  • Inclusief: 3

De goedgekeurde projecten leveren een bijdrage aan één of meerdere 12 SALKturbo-ambities. Nu is het zaak om de projectaanmeldingen de komende maanden verder inhoudelijk uit te werken in een sterk projectdossier dat op de Europese, federale, Vlaamse of provinciale tafel kan worden neergelegd.

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “SALKturbo sluit perfect aan op de Europese, federale en Vlaamse relanceplannen. De SALKturbo-projecten dragen bij aan het economisch herstel postcorona. Want wat goed is voor Limburg, is goed voor Vlaanderen. Cruciaal is te zorgen dat de financiering rond geraakt. Voor de financiële haalbaarheid kunnen de projectindieners een beroep doen op de ondersteuning van de provincie Limburg. Er zijn reeds subsidierapporten per project gemaakt. Nu komt er op aan op die Europese, federale, Vlaamse of provinciale subsidies binnen te halen.”

Door de erkenning als Europese transitieregio vloeit de komende zes jaar 152 miljoen euro naar onze provincie. De taskforce heeft vandaag bepaald welke projecttypes met die middelen kunnen worden ondersteund.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “De Task Force kiest resoluut voor slimme specialisatie en industriële transitie door investeringen in innovatief en digitaal ondernemerschap. Duurzaam ondernemerschap wordt ondersteund via projecten in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Met ESF-subsidies gaat de Task Force voor de ambitie om elke Limburger maximale kansen te geven in de nieuwe Limburgse economie.”

Versnellen en versterken
Enkele projecten springen in het oog, omdat ze inspelen op ‘urgente’ maatschappelijke vragen rond kwalitatieve zorg en duurzame mobiliteit, de toekomst van onze maakbedrijven en de aanpassing aan klimaatverandering.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “We willen een versnelling hoger schakelen rond industrie 4.0 oftewel de transformatie naar wendbare ‘fabrieken van de toekomst’. Tegelijk realiseren we een centrum voor levenslang leren die de werknemers zal bij- en omscholen die mee deze transformatie zullen waarmaken. Verder valt ook het project rond een ‘slimme’ stadsdistributie op, dat door de inzet van data logistieke stromen zou kunnen verbeteren en verduurzamen. Zo creëren we meer ademruimte voor de binnenstad. Tegelijk zetten we in op precisielandbouw, om de land- en tuinbouw klimaatrobuust te maken en op termijn onze voedselproductie te vrijwaren. Tot slot schakelen we een versnelling hoger op het vlak van preventieve gezondheidszorg en zorg op afstand (e-health).”

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.