Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Health Campus Limburg wordt spil van innovatie in zorg

19.03.2021

Health Campus Limburg wordt het epicentrum van innovatie en digitalisering in de gezondheidszorg. Dat is de ambitie die POM Limburg formuleert in het masterplan van Campus Diepenbeek, dat ze samen met partners Provinciebestuur Limburg, de gemeente Diepenbeek UHasselt, UCLL, Hogeschool PXL, Confederatie Bouw Limburg en LRM ontwikkelde. Het nieuwe gebouwencomplex van Health Campus Limburg vormt de indrukwekkende toegang tot de nieuwe site in Diepenbeek. Omwille van haar maatschappelijk en economisch belang is de zorg één van de speerpuntsectoren van de Limburgse economie. Op Health Campus Limburg ligt interdisciplinaire kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid aan de basis van innovatie.

Health Campus Limburg is één van de twee nieuwe themacampussen op Campus Diepenbeek. POM Limburg werkte hiervoor een masterplan uit, in samenwerking met de betrokken partners. De ambitie is hoog: Health Campus Limburg wordt het epicentrum van innovatie in de zorg. En dat is geen toeval.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De zorgsector is een cruciale sector in de Limburgse economie. Bijna 1 op de 5 Limburgers is er tewerkgesteld. Wat het voorbije coronajaar meer dan ooit bewezen heeft, is het maatschappelijk belang van kwaliteitsvolle zorg. En wat meer is: dankzij de digitalisering van de zorg zouden we allemaal vijf jaar langer kunnen leven.”

Limburg heeft een uniek zorg- en welzijnsecosysteem.

“Dat maakt van onze provincie een ideale proeftuin voor digitale innovaties, die we nog meer willen stimuleren. Health Campus Limburg wordt hiervoor onze ‘vuurtorenlocatie’, dichtbij de universiteit en kennisinstellingen en met rechtstreekse connecties naar andere campussen en zorg- of welzijnslocaties.”

Gezicht van Campus Diepenbeek
Niet alleen inhoudelijk, maar ook ruimtelijk zijn de ambities hoog. Letterlijk zelfs: de hoge gebouwen van Health Campus Limburg vormen de indrukwekkende toegangspoort tot Campus Diepenbeek.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “Dat maakt van de Health Campus het gezicht van de site naar de buitenwereld. Enkele gebouwen springen in het oog: vooral de toegangspoort aan de Universiteitslaan, die de campusentree vormt en toegang geeft tot de volledige site.”

Een voetgangersbrug verbindt dat poortgebouw met de omliggende parkeergebouwen.

Tom Vandeput: “De drie nieuwe gebouwen langs de nieuwe insteekweg worden gefaseerd ontwikkeld. Net als op de volledige site hanteren we ook hier het principe ‘meer doen met minder ruimte’. We zetten dus vooral in op verdichting, ontharding en concentratie van volumes.”

Ruimtelijke gezondheidstoets
Health Campus Limburg ademt letterlijk gezondheid.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “We breiden het bestaande natuurlandschap uit en integreren groen en water op de site. Ook voorzien we tal van sport- en bewegingsmogelijkheden rondom de campusgebouwen. En we hebben de ambitie om zo energieneutraal en circulair mogelijk te bouwen, rekening houdend met het omliggende natuurlandschap. Op die manier pasten we bij Health Campus Limburg ook ruimtelijk een gezondheidstoets toe.”

Tussen de gebouwen is er ook ruimte voor demonstratie.

“Zo kunnen bijvoorbeeld onderzoeksresultaten van de campusbewoners tentoongesteld worden,” aldus Tom Vandeput.

Innovatieve kruisbestuiving
Op de Health Campus worden verschillende disciplines samengebracht. Daarvoor werken POM Limburg, UHasselt en LRM samen binnen de Health Campus Limburg.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “De inhoudelijke focus ligt vooral op nieuwe technologische ontwikkelingen, digitale oplossingen en transmurale samenwerkingen voor de gehele gezondheidssector, zowel eerstelijns als tweedelijns. Bedrijvigheid, onderwijs, onderzoek en community-vorming: dat zijn de basisingrediënten van innovatieve kruisbestuiving. We stimuleren nauwere banden tussen het bedrijfsleven en overheden, kennisinstellingen, gezondheidsinstellingen en zelfstandige zorgverleners. Op die manier kunnen bedrijven uit de digitale zorgeconomie zich ten volle ontwikkelen. Limburg speelt hierin een voortrekkersrol.”

Connecteren vanuit Limburg
De uitbouw van een zorgecosysteem wordt ook buiten de provinciegrenzen gestimuleerd, door connecties te leggen met andere relevante Belgische en buitenlandse bedrijven en start-ups.

Gedeputeerde voor economie Tom Vandeput: “Op Health Campus Limburg kunnen spelers uit de zorgsector terecht voor advies, maar ook voor kantoorruimte om hun producten en diensten verder uit te werken.” Daarnaast is er ook ruimte voorzien voor zorggerelateerde events. “We kunnen de infrastructuur inzetten voor symposia, gespecialiseerde beurzen, hackathons en workshops. Health Campus Limburg wordt hét referentiepunt voor digicare, in Vlaanderen en daarbuiten.”

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg