Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Health-software leert met elkaar praten

27.06.2022

EFRO-project van POM Limburg en partners bevordert digitale gegevensuitwisseling binnen zorgteam

Op dit moment gebruikt elke zorgverlener een ander softwaresysteem, en dat bemoeilijkt de communicatie tussen het zorgteam en de patiënt. Daarom riep POM Limburg, samen met partners, een EFRO-project rond digitale patiëntgegevens in het leven. Dat Limburgs proefproject is nu afgerond, en de aanbevelingen worden opgeschaald naar Vlaanderen.

Omwille van haar maatschappelijke en economische belang is de gezondheidszorg een cruciale sector voor de Limburgse economie. Daarom initieerde POM Limburg mee het EFRO-project rond digitalisering van patiëntgegevens.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “In dit grote Europese project werd Limburg als proeftuin aangeduid. Onze provincie heeft een uniek zorg- en welzijnsecosysteem, waardoor we de ideale omgeving vormen voor digitale innovaties.”

Complex verhaal vereenvoudigen
Gezondheidszorg wordt een steeds complexer verhaal. Afstemming tussen het zorgteam rond de patiënt zoals de huisarts, apotheker, gezinszorg, thuisverpleging, ziekenhuis en de patiënt zelf is cruciaal. Maar daarvoor moeten de patiëntgegevens ook gemakkelijker gedeeld kunnen worden, en dat is op dit moment nog niet het geval.

Tom Vandeput: “Op dit moment werkt elke zorgverlener met een ander softwaresysteem: een huisarts gebruikt dus een andere tool dan een thuisverpleger of apotheker. Bovendien zijn al die programma’s niet digitaal gelinkt. Dat maakt het delen van patiëntgegevens moeilijk of onmogelijk.”

Karen Willems en Nell Van hansewyck, innovatiemanagers bij imec: “In dit project zijn we daarom gaan kijken welke factoren een vlotte uitwisseling van gegevens in de weg staan en hebben we voor elk van die knelpunten concrete aanbevelingen geformuleerd om de uitwisseling te verbeteren. Met imec willen we op die manier meebouwen aan datagedreven, patiëntgerichte zorg.”

Meer praten
De verschillende softwarepakketten moeten dus meer met elkaar praten, en dat doen ze dankzij het project. Softwareleveranciers ontwikkelden nieuwe communicatiefunctionaliteiten in hun pakketten, en testten ze op gebruiksvriendelijkheid. Zo werd aan verschillende pakketten het Vitalink-journaal toegevoegd, een functionaliteit om journaalberichten veilig uit te wisselen binnen het zorgteam. Onder meer medewerkers van Ferm Thuiszorg kunnen nu dus ook verpleegkundige gegevens raadplegen. Maar er werd ook een nieuwe app ontwikkeld, die het medische dossier van diabetespatiënten centraliseert. Onder andere bloedresultaten, afspraken en een medicatieschema werden erin gebundeld.

Tom Vandeput: “Die digitale koppelingen zijn niet alleen belangrijk voor de afstemming binnen het zorgteam, ook de patiënt neemt de regie over zijn ziekteverloop meer en meer zelf in handen. Dat is een belangrijke stap in de richting van patient empowerment, waarbij de patiënt meer controle heeft over zijn eigen gezondheidsproces.”

Hoe dan ook digitaal
De stappenplannen en aanbevelingen worden nu openbaar gemaakt, zodat ook andere softwareleveranciers dezelfde tools kunnen inbouwen.

“Een sterke gezondheidszorg staat of valt met een sterke samenwerking binnen het zorgteam. En die zal hoe dan ook digitaal zijn”, zegt Tom Vandeput. “Na dit project vergroten we dan ook onze schaal van Limburg naar de rest van Vlaanderen. Daarmee willen we de digitalisering van de zorg versnellen. Volgens experts zou een meer doorgedreven digitale aanpak in de gezondheidszorg onze levensduur immers met vijf jaar kunnen verlengen.”

Het project ‘EFRO 1302 – Digitale zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom naar Vlaanderen’ werd gefinancierd door EFRO Vlaanderen, de Europese Unie, het Vlaams Departement voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het provinciebestuur. POM Limburg stond samen met Wit-Gele Kruis, Jessa Ziekenhuis, Imec, I-mens, Ferm Thuiszorg, het Vlaams Patiëntenplatform en het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond in voor de uitrol.

Publicaties
Digitalisering in de zorg: een baanbrekend experiment in Limburg
Download
© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg