Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Hoogtechnologische sector groeit in Vlaanderen 2 keer sneller dan in Limburg

15.12.2023

Campusontwikkelingen en Einsteintelescoop moeten voor de nodige groeiversnelling zorgen

De hoogtechnologische sector is in Limburg duidelijk minder sterk aanwezig dan gemiddeld in Vlaanderen. In Limburg is de sector goed voor 6% van de totale toegevoegde waarde terwijl dat in Vlaanderen 13% is. En ook inzake tewerkstelling loopt Limburg achterop. In een steeds meer kennisgedreven samenleving is deze sector door haar innovatieve karakter nochtans een belangrijke stimulans voor economische groei. Om Vlaanderen bij te benen moet Limburg dus een versnelling hoger schakelen. De campusontwikkelingen en de mogelijke komst van de Einsteintelescoop kunnen de sector in Limburg een boost geven.

De hoogtechnologische sector is een Europees gedefinieerde verzamelnaam voor sectoren in de industrie en diensten die doorgaans de meest geavanceerde technologie ontwikkelen of gebruiken, denk bijvoorbeeld aan informatica, farmaceutica, telecommunicatie of chemie. De hoogtechnologische sector heeft vaak het grootste potentieel voor toekomstige economische groei.

POM Limburg analyseerde de bruto toegevoegde waarde en tewerkstelling in de hoogtechnologische sector in Limburg en Vlaanderen. Tim Vandenbrande, expert bij de Kenniscel van POM Limburg: “De hoogtechnologische sector telde in 2021 in Limburg 17.225 jobs in loondienst en produceerde 2,3 miljard euro aan toegevoegde waarde. De arbeidsproductiviteit, dat is de toegevoegde waarde per werknemer, is hierdoor 44% hoger dan gemiddeld. Vooral de chemische sector en de computer- en informaticadiensten dragen daar in belangrijke mate toe bij. In haar geheel vertegenwoordigt de hoogtechnologische sector 8% van de totale toegevoegde waarde in Limburg en 6% van het totaal aantal loontrekkende jobs. In Vlaanderen staat de sector heel wat sterker met aandelen van respectievelijk 13% en 8%.”

Bouwstenen voor Limburgse groeiversnelling
Bovendien blijkt dat de sector de afgelopen jaren beduidend sterker groeide in Vlaanderen dan in Limburg. Tussen 2016 en 2021 nam de toegevoegde waarde van de sector in Vlaanderen toe met ruim 25%. In Limburg bleef de hoogtechnologische sector steken op een groei van 12,9%, wat zelfs een trager groeicijfer is dan dat voor de globale Limburgse economie (+18,3%). Ook inzake tewerkstelling bleef de sector in Limburg onder de Vlaamse groei (+4,2% in Limburg en +11,5% in Vlaanderen) en onder de totale jobgroei in de provincie (+6,2%).

De hoogtechnologische sector staat in Limburg vandaag dus nog heel wat minder sterk dan gemiddeld in Vlaanderen. In de groeiende kenniseconomie, waarin deze sectoren een accelerator zijn voor groei, is dit een vaststelling die aanspoort tot actie. Vandaar dat in Limburg volop ingezet wordt op projecten die hoogtechnologische bedrijvigheid naar de provincie moeten halen. Tom Vandeput, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg: “Denk maar aan de ontwikkeling van de campus Limburg DC, met als uithangborden de Health Campus en de Bouwcampus, die een kruispunt zal vormen voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Of de mogelijke komst van de Einsteintelescoop, waarvoor de provincie alles uit de kast haalt om de kandidatuur van de Euregio te steunen. Deze en andere initiatieven moeten de komende jaren van Limburg een innovatieve kennisregio maken, wat op haar beurt dan weer leidt tot meer economische groei en welvaart.”

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg