Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Limburg grootste groeier in octrooiaanvragen

12.04.2021

De Limburgse bedrijven vroegen het afgelopen jaar 122 internationale octrooien aan bij het Europees Octrooibureau (EPO). Een stijging van ruim 18% tegenover 2019 en het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Gemiddeld in Vlaanderen is de toename heel wat bescheidener (+1,7%).

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput is blij met dit cijfer, maar nuanceert tegelijkertijd: “Met POM Limburg trekken we resoluut de kaart van innovatie. En dat loont, zo blijkt. Mede dankzij onze inspanningen zien we het aantal octrooiaanvragen in onze provincie sterk stijgen. Op dit elan moeten we verder gaan, want binnen Vlaanderen lopen we eigenlijk nog steeds sterk achter op de andere provincies.”

Een octrooi is het exclusieve recht om een uitvinding toe te mogen passen. Veelal gaat het om innovatieve toepassingen binnen een bedrijf of kennisinstelling. De procedure van aanvraag tot publicatie duurt ongeveer 18 maanden. Zopas publiceerde het Europees Octrooibureau de cijfers van het aantal Europese octrooiaanvragen in 2020.

Voor Limburg ogen de cijfers positief. Van 103 aanvragen in 2019 ging de provincie naar 122 aanvragen in 2020 (+18,4%). Dat is meteen de sterkste procentuele stijging van alle Vlaamse provincies. Enkel Oost-Vlaanderen komt in de buurt (+15,6%). West-Vlaanderen kende dan weer een sterke daling (-21,2%). Over heel Vlaanderen bleef het aantal octrooiaanvragen tussen 2019 en 2020 nagenoeg stabiel (+1,7%).

Positie van Limburg binnen Vlaanderen verder versterken
Ondanks de sterke stijging blijft Limburg binnen Vlaanderen ver onderaan staan voor wat betreft het aantal octrooiaanvragen, zelfs wanneer dit verrekend wordt naar het aantal inwoners. Limburg telt nog niet de helft van het aantal octrooiaanvragen van West-Vlaanderen, dat op de voorlaatste plaats staat. Koploper is Vlaams-Brabant, waar kennisinstellingen als KULeuven en IMEC verantwoordelijk zijn voor een groot aantal aanvragen.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “Van alle regio’s binnen de Europese Unie staat Vlaanderen op de 11e plaats inzake het aantal octrooiaanvragen. Vlaanderen doet het dus goed, maar in Limburg liggen er nog veel opportuniteiten om onze positie binnen Vlaanderen te versterken. We moeten de stijgende lijn van 2020 in de komende jaren doortrekken. Daarom stimuleren we met POM Limburg de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling vergroten immers de specialisatie en differentiatie van de Limburgse bedrijven en vormen daardoor de motor voor een hogere toegevoegde waarde en welvaart in onze provincie.”

Aantal octrooiaanvragen in Vlaanderen in 2020 en %-evolutie t.o.v. 2019

Aantal octrooi-aanvragen in 2020 %-evolutie t.o.v. 2019
Limburg 122 +18,4%
West-Vlaanderen 253 -21,2%
Oost-Vlaanderen 386 +15,6%
Antwerpen 391 +1,0%
Vlaams-Brabant 428 +4,6%
Vlaanderen 1.580 +1,7%

 

Bron: EPO – Verwerking: POM Limburg

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg