Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Limburgse economie toont sterke veerkracht

02.12.2021

Economische impact corona in Limburg beperkter dan in Vlaanderen

De Limburgse economie heeft de coronacrisis tijdens de eerste drie golven beter doorstaan dan gemiddeld in Vlaanderen. Dat blijkt uit een studie van POM Limburg waarin de economische impact van anderhalf jaar corona wordt geanalyseerd. Uit zowat alle beschouwde economische parameters blijkt de economische terugval in Limburg beperkter dan over heel Vlaanderen. Bovendien is er sneller dan verwacht sprake van een economisch herstel.

Gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Bij vorige economische crisissen deelde Limburg binnen Vlaanderen telkens het zwaarst in de klappen. Dat is deze keer anders. Meer dan ooit heeft de Limburgse economie tijdens de eerste drie coronagolven haar enorme veerkracht getoond.”

Al sinds de uitbraak van het coronavirus volgt POM Limburg in haar Coronamonitor de economische impact voor Limburg op de voet op. Maandelijks worden de meest recente sociaaleconomische cijfers onder de loep genomen. Omdat de economie inmiddels min of meer terug op koers ligt, maakte POM Limburg een synthese van de economische schade die corona heeft aangericht. Hiervoor werden de resultaten van de periode april 2020 t.e.m. maart 2021 (1e coronajaar) vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder (precoronajaar). Ook de recente evoluties van het laatste half jaar werden meegenomen in de analyse.

Omzet daalt, maar niet zo sterk als in Vlaanderen
Enkele opvallende resultaten uit de vergelijking tussen het eerste coronajaar en het jaar voordien: de omzet van de Limburgse bedrijven daalde met 3,1%, in Vlaanderen bedroeg de procentuele daling 5,5%; de waarde van de export daalde in Limburg met 5,0% en in Vlaanderen met 12,2% en de Limburgse bedrijven investeerden tijdens corona zelfs meer dan daarvoor (+4,9%), in tegenstelling tot de algemene trend in Vlaanderen (-4,5%). Ook de Limburgse arbeidsmarkt bleef globaal gezien iets beter overeind dan gemiddeld in Vlaanderen. Het aantal werkzoekenden zonder werk steeg in Limburg met 5,5% en in Vlaanderen met 6,4%. De tijdelijke werkloosheid, een welgekomen reddingsboei voor heel wat bedrijven, lag tijdens het eerste coronajaar in Limburg gemiddeld 6,6 keer hoger dan voor corona. In Vlaanderen was dat bijna 8 keer hoger. Enkel de vacaturemarkt viel in Limburg (-17,5% ontvangen vacatures) sterker terug dan in Vlaanderen (-13,2%). Opvallend is dat zowel in Limburg als in Vlaanderen corona weinigen heeft afgeschrikt om een eigen onderneming te beginnen. Limburg telde tijdens het eerste coronajaar 8,4% meer starters dan in het precoronajaar, wat alweer iets beter is dan Vlaanderen (+6,1%).

Dreigende donkere wolk

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De corona-impactanalyse van POM Limburg toont duidelijk aan dat de Limburgse economie en arbeidsmarkt zwaar werden getroffen, vooral in de eerste maanden na de uitbraak van corona. Globaal gezien echter doorstond de Limburgse economie het eerste coronajaar beter dan gemiddeld in Vlaanderen. Bovendien is er de laatste maanden in de meeste sectoren een duidelijk herstel. Waakzaamheid is evenwel nog steeds aangewezen, want ook nu nog blijft corona als een dreigende donkere wolk boven onze economie hangen, met de huidige krachtige vierde golf, de schaarse voorraad aan grondstoffen en producten, en de hoge transport- en energieprijzen. Ook de sterk toegenomen krapte op de arbeidsmarkt kan een rem zijn voor verdere economische groei. Vanuit het provinciaal economisch beleid en POM blijven we de evolutie van nabij opvolgen en bieden we ondersteuning waar mogelijk.”

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg