Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Maandelijkse captain’s table brengt mature bedrijven en start-ups samen

05.07.2021

Sinds kort organiseert de antennewerking van POM Limburg een maandelijkse ontmoeting tussen mature bedrijven en start-ups. De POM-antennes zijn de nieuwe tak van POM Limburg, die de werking van POM vertaalt naar het terrein. Het team connecteert start-ups en mature bedrijven met het bestaande economisch ecosysteem. De ontmoetingsmomenten zijn telkens opgezet als een captain’s table, en hebben uiteenlopende thema’s. POM kan reeds terugblikken op twee succesvolle edities, rond digitale leertechnieken en datavalorisatie.

De POM-antennes zijn bruggenbouwers, die de verschillende economische spelers in Limburg dichter bij elkaar brengen.

Gedeputeerde voor Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “De antennes vertalen onze POM-werking naar het terrein en versterken onze dienstverlening. Ze connecteren start-ups en scale-ups met mature bedrijven, maar zijn ook onze link naar de lokale besturen.”

Captain’s tables
De POM-antennes organiseren maandelijks een ontmoetingsmoment op verschillende locaties in Limburg, opgezet als een captain’s table.

Tom Vandeput: “Op een cruiseschip nodigt de kapitein passagiers aan zijn tafel uit waarvan hij vindt dat ze elkaar beter moeten leren kennen. Hetzelfde principe passen we hier toe. De start-ups en mature bedrijven ontmoeten elkaar rond een gezamenlijke uitdaging; POM modereert. Ons doel is bereikt als uit deze bijeenkomsten nieuwe samenwerkingsverbanden of inzichten ontstaan. Daar zijn we bij de eerste twee edities alvast in geslaagd.”

Digitale leertechnieken
De eerste samenkomst op Thor Park bracht Limburgse bedrijven samen rond leertechnieken. Het opleiden van laaggeschoolde medewerkers is op dit moment vaak tijdsintensief, en dus inefficiënt. Zo gaven ZF WindpowerVeldemanDilissen Logistics en Bewel aan. Digitalisering speelt hier een belangrijke rol. Start-ups MobieTrainUmital en Banzai Studios bedachten uiteenlopende innovatieve oplossingen, en stelden die voor aan de geïnteresseerde bedrijven. Een mobiele learning-app, die medewerkers op eigen tempo kunnen gebruiken. Gamebased learning: virtuele omgevingen, die een letterlijke weergave zijn van de werkvloer. Maar ook het in kaart brengen van de aanwezige kennis, met het oog op informele kennisdeling, werd benadrukt.

Datacaptatie met artificiële intelligentie
Op C-mine crib lag tijdens de tweede captain’s table een andere uitdaging op tafel. Bedrijven hebben steeds meer data ter beschikking, maar weten vaak niet hoe die kwalitatief in te zetten. Heel wat Limburgse start-ups ontwikkelen toepassingen, al dan niet met artificiële intelligentie, om bedrijven hierin te ondersteunen. POM nodigde Strain 2 DataInfoFarmVlegel Technology en Dillen Technologies uit. Zij gingen in gesprek met Nelissen SteenfabriekenPunch MetalsDexis Belgium en VOS technics. Tijdens het gesprek kwamen concrete vraagstukken naar boven, zoals de koppeling met een ERP (Enterprise Resource Planning)-omgeving, of de inzet van data bij de opvolging van productieprocessen. Maar ook de betaalbaarheid van artificiële intelligentie was een bezorgdheid, die aan tafel werd weerlegd.

Start-ups of mature bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een captain’s table, kunnen hiervoor terecht bij de POM-antennes via antennes@pomlimburg.be.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg