Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Minder dan de helft van de Limburgers beschikt over digitale basisvaardigheden

25.04.2022

Uit een recente enquête van Statbel (2021) blijkt dat slechts 48% van de Limburgers tussen 16 en 74 jaar beschikt over digitale basisvaardigheden. Gemiddeld in Vlaanderen is dat 55%. Zowel het opleidingsniveau als het gezinsinkomen blijken een sterke invloed te hebben op de mate waarin men onderlegd is in het gebruik van digitale toepassingen.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De digitalisering van onze economie, en eigenlijk van onze hele maatschappij, is het afgelopen decennium in een stroomversnelling geraakt. Door een gebrek aan digitale basisvaardigheden dreigt een grote groep Limburgers op termijn zowel economisch als maatschappelijk uit de boot te vallen. O.a. met SALKturbo willen we de digitale geletterdheid van de inwoners gevoelig verhogen.”

POM Limburg nam de resultaten van de Statbel-enquête onder de loep. Binnen België scoort Vlaams-Brabant het best met 63% van de inwoners dat beschikt over minimaal een basiskennis van digitale vaardigheden. Met een score van slechts 48% bengelen Limburg, West-Vlaanderen en Henegouwen onderaan. Er is echter niet enkel een groot verschil tussen de provincies onderling, maar ook tussen de bevolkingsgroepen. Zo gaapt er een aanzienlijke digitale kloof tussen mannen en vrouwen. 52% van de Limburgse mannen beschikt over digitale basisvaardigheden. Bij de Limburgse vrouwen is dit slechts 44%. Ook gemiddeld in Vlaanderen bestaat deze digitale kloof, al liggen de percentages daar wel telkens hoger. Inzake leeftijd is het niet geheel verwonderlijk dat vooral de groep 55- tot 74-jarigen doorgaans over minder digitale vaardigheden beschikt dan hun jongere streekgenoten, zowel in Limburg als in Vlaanderen.

Opleiding en inkomen bepalen digitale vaardigheden

“Maar we zien ook een groot verschil in digitale vaardigheden naargelang het opleidingsniveau en het gezinsinkomen”, aldus Tom Vandeput. “Van de hooggeschoolde Limburgers heeft 76% minstens digitale basisvaardigheden. Bij de middengeschoolden loopt dat percentage al sterk terug (41%) en vooral bij de laaggeschoolden is de digitale basiskennis ondermaats (26%). In vergelijking met Vlaanderen loopt Limburg vooral achter bij de middengeschoolden, ofwel de inwoners met enkel een diploma van het secundair onderwijs. Ook het inkomen houdt rechtstreeks verband met de digitale vaardigheid. Wanneer het netto gezinsinkomen meer dan € 2.400 bedraagt, loopt het aantal personen met digitale basisvaardigheden op tot boven de 55%. Met een lager inkomen is dat minder dan 40%. Hierin volgt Limburg dezelfde trend als gemiddeld in Vlaanderen.”

Limburger maakt minder gebruik van Word en Excel
Om te bepalen of men over digitale basisvaardigheden beschikt, wordt gepeild in hoeverre iemand gebruik maakte van allerhande digitale toepassingen of handelingen. Het versturen en ontvangen van mails is het meest ingeburgerd bij Limburgers. Liefst 84% verstuurt of ontvangt regelmatig mails. Gemiddeld in Vlaanderen ligt dit aandeel wel nog iets hoger (88%). De digitale kloof tussen Limburg en Vlaanderen is het grootst in het creëren van digitale content (bv. teksten, foto’s, rekenbladen). Zo maken Limburgers minder gebruik van tekstverwerkers zoals Word (47%) en rekenbladen zoals Excel (40%). Gemiddeld in Vlaanderen ligt het gebruik van deze toepassingen heel wat hoger: respectievelijk 56% en 47%. Een digitale achterstand stelt zich ook in online veiligheid. Bijvoorbeeld het weigeren van het gebruik van persoonsgegevens voor reclame doeleinden is minder ingeburgerd in Limburg (36%) dan in de rest van Vlaanderen (44%).

Gedeputeerde Tom Vandeput: “Digitale vaardigheden zijn cruciaal op de arbeidsmarkt van vandaag. Jobs waarin je niet in aanraking komt met ICT of digitale tools zijn eerder een zeldzaamheid. Dat meer dan de helft van de Limburgers niet over digitale basisvaardigheden beschikt, is dan ook zorgwekkend. Binnen SALKturbo is het een belangrijke prioriteit om werk te maken van een digitaal Limburg, zowel bij de bedrijven als bij de burgers. Het is duidelijk dat we ons in de SALKturbo-projecten rond de kennis van digitale toepassingen bij de Limburgers prioritair moeten richten op laag- en middengeschoolden.”

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg