Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Minder versnippering voor niet-dringend ziekenvervoer

01.04.2022

POM Limburg en partners bepaalden stappen richting toekomstplan

Ziekenfondsen, ambulancediensten en andere zorgpartners tekenden in opdracht van de Vlaamse overheid en onder leiding van POM Limburg de toekomst van het Vlaamse niet-dringend ziekenvervoer uit. Door de vergrijzing, de toename van het aantal patiënten en de herstructurering van de ziekenhuissector stijgt de vraag naar dat vervoer sterk. Om die stijging de baas te kunnen moet de organisatie van het ziekenvervoer verder professionaliseren. POM Limburg bracht daarvoor de juiste expertise rond de tafel en formuleert nu enkele aanbevelingen.

Bij niet-dringend ziekenvervoer gaat het vooral om ambulancediensten voor patiënten die om niet-acute medische redenen naar het ziekenhuis moeten, liggend, zittend of in een rolstoel. Patiënten kunnen hiervoor onder meer beroep doen op private ambulancediensten, maar het landschap is op dit moment nog sterk versnipperd.

Rond de tafel
In 2020 zaten POM Limburg, Belgambu, het Vlaams Patiëntenplatform, de ziekenfondsen en Mutas voor het eerst rond de tafel om de weg naar het niet-dringend ziekenvervoer uit te tekenen. Het project kreeg de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen en de provincie Limburg.

Karmien Nackaerts, projectmanager bij POM Limburg: “Omwille van haar maatschappelijke en economische belang is de zorgeconomie één van onze speerpuntsectoren. Het niet-dringend ziekenvervoer is een complexe materie, waar door de stijgende vraag een sterke nood is aan verdere professionalisering. Op vraag van Vlaanderen nam POM Limburg dan ook het initiatief om de betrokken projectpartners rond de tafel te brengen.”

Belangrijke stappen
De voorbije jaren werden er op Vlaams niveau al enkele belangrijke stappen gezet, zoals de invoering van kwaliteitseisen voor ziekenwagens en ambulanciers. De projectpartners brachten niet alleen de huidige situatie in kaart, maar ontwikkelden ook een ambitieus actieplan met enkele scenario’s over het ideale ziekenvervoer. Dat actieplan biedt mogelijke oplossingen, maar legt tegelijk ook heel wat pijnpunten bloot. Verder werden er stappen gezet voor de ontwikkeling van een ideale dispatchingtool voor patiënten. Dat systeem moet het veel eenvoudiger maken om het juiste type vervoer te kiezen, bijvoorbeeld een ziekenwagen of een ander aangepast voertuig.

Toekomst
De betrokken projectpartners leggen nu aan Vlaanderen een rapport voor met de resultaten en enkele aanbevelingen voor de toekomst.

Karmien Nackaerts: “Voor het eerst verzamelden alle betrokkenen rond dezelfde tafel om samen met experten aan oplossingen te werken voor het versnipperde landschap. Samen legden we een hele afstand af, maar de wereld stond niet stil. De stappen die binnen Vlaanderen gezet worden op het vlak van digitalisering van de mobiliteit moeten nu eerst geïntegreerd worden. Er is meer nodig dan een nieuwe tool om de uitdaging rond patiëntenvervoer aan te gaan. Zowel POM Limburg als de andere zorgpartners tonen een grote bereidheid om in verdere dialoog te gaan met het beleid.”

Publicaties
EFRO 1305 – Centraal mobiliteitsplatform
Download
© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg