Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Nieuwe app vergemakkelijkt het leven van diabetespatiënten

12.07.2021

Eerste pilootproject wordt uitgerold in Hasselt

Hasseltse diabetespatiënten en hun zorgteam krijgen een Vlaamse primeur. Ze vinden binnenkort alle informatie over hun aandoening op één centrale plaats terug. POM Limburg ontwikkelde, samen met diverse partners, een nieuw platform met bijhorende mobiele app. Die app centraliseert het medische dossier van een patiënt, met onder andere bloedresultaten, afspraken en een medicatieschema. Het Limburgse pilootproject, in het kader van een studie en onder andere gefinancierd door het Europese fonds EFRO, gaat van start in september. Geïnteresseerde diabetici uit de eerstelijnszone Hasselt kunnen zich vanaf 16 augustus aanmelden via hun huisarts.

Omwille van haar maatschappelijke en economische belang is de gezondheidszorg een cruciale sector voor de Limburgse economie.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De lancering van de app is onderdeel van een groter Europees project dat Limburg als proeftuin heeft aangeduid. Onze provincie heeft een uniek zorg- en welzijnsecosysteem, waardoor we de ideale omgeving vormen voor digitale innovaties.”

Complex verhaal vereenvoudigen
Gezondheidszorg wordt een steeds complexer verhaal. Afstemming tussen het zorgteam rond de patiënt zoals de huisarts, apotheker, gezinszorg, thuisverpleging, ziekenhuis en de patiënt zelf is cruciaal. Maar daarvoor moeten de patiëntgegevens ook gemakkelijker gedeeld kunnen worden, en dat is op dit moment nog niet het geval.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “De webapplicatie die we in samenwerking met de firma Healthblocks ontwikkelden, is een eerste stap in de juiste richting. Diabetes is een complexe, chronische aandoening waarbij interdisciplinair overleg bepalend is. De tool stroomlijnt de medische gegevens en vergemakkelijkt dus het onderlinge overleg tussen de zorgverleners.”

Regie in handen van patiënt
Nog belangrijker is de rol van de patiënt in dit project. Die krijgt namelijk de regie in handen en beslist onder meer welke gegevens zijn zorgteam te zien zal krijgen. Het platform bundelt bloedresultaten, het medicatieschema en contactgegevens van het zorgteam. Maar ook persoonlijke zorgdoelen en individuele afspraken zijn slechts één muisklik – of swipe – verwijderd.

Tom Vandeput: “De patiënt neemt de regie over zijn ziekteverloop volledig zelf in handen. Dat is een belangrijke stap in de richting van patient empowerment, waarbij de patiënt meer controle heeft over zijn eigen gezondheidsproces.”

Hasseltse diabetespatiënten type 2 gezocht
Het pilootproject in Hasselt werd recent goedgekeurd door de ethische commissie van Jessa Ziekenhuis en gaat van start in september van dit jaar. Het project loopt tot februari 2022. Hasseltse patiënten met diabetes type 2, die toegang hebben tot internet, kunnen zich voor deelname informeren bij hun huisarts.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “De aanmerkingen van patiënten en zorgverleners bevatten cruciale informatie, die we meenemen in de verdere evaluatie en uitbouw van het platform. We vergroten op termijn onze schaal van Limburg naar de rest van Vlaanderen, om de digitalisering van de zorg te versnellen. Volgens experts zou een meer doorgedreven digitale aanpak in de gezondheidszorg onze levensduur immers met vijf jaar kunnen verlengen.”

Het project wordt gefinancierd door EFRO Vlaanderen, de Europese Unie, het Vlaams Departement voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het provinciebestuur. POM Limburg staat samen met Wit-Gele Kruis, Jessa Ziekenhuis, huisartsenkring Herkenrode, Imec, I-mens, Ferm Thuiszorg, het Vlaams Patiëntenplatform en het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond in voor de uitrol.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg