Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Nood aan meer samenwerking in designsector

28.04.2022

Z33 voert drie studies naar versnipperd landschap

Design heeft vooral een verbindende en vertegenwoordigende rol. Dat geven designers aan in een bevraging die Z33 in opdracht van de Vlaamse overheid uitvoerde. De sector is sterk versnipperd en heeft nood aan meer samenwerking. Maar ook participatie en inclusie staan bovenaan de agenda.

De designsector is vandaag sterk versnipperd en een aanspreek- of beleidssteunpunt ontbreekt. Om die lacune op te vullen, lanceerde de Vlaamse overheid drie nieuwe studies. Uit de resultaten moet blijken hoe een expertisecentrum rond design in de Vlaamse culturele ruimte kan passen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media gaf de opdracht aan Z33, ook lid van het Creative Limburg Innovation Platform.

Verbindende rol
De opdracht voor het Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur Z33 bestond uit drie studies. Een eerste keek over de landsgrenzen en onderzocht buitenlandse designcentra en -steunpunten. Daaruit bleek dat samenwerking, uitwisseling, participatie en inclusie de thema’s zijn die overal bovenaan de agenda prijken. Deze thema’s leunen bovendien sterk aan bij de noden van de Vlaamse designsector, zo bleek uit een tweede studie. Tot slot focuste het derde onderzoek op de vraag welke rol een Vlaams expertisecentrum rond design op zich kan nemen. Een verbindende en vertegenwoordigende rol, weerklonk het bijna unanieme antwoord. In de loop van 2022 volgen nog een overkoepelende visie en enkele concrete aanbevelingen.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg