Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

POM Limburg blij met engagement van Duitsland voor Einsteintelescoop

22.11.2023

Duitsland trekt 9 miljoen euro uit voor voorbereidend onderzoek rond de Einsteintelescoop, dat laat de Duitse Bondsdag weten. Voorzitter van economisch regisseur POM Limburg Tom Vandeput: “Weer een gigantische stap voor onze kandidatuur.”

In haar meest recente zitting keurde de begrotingscommissie van de Duitse Bondsdag een financiering van 9 miljoen euro goed voor onderzoek in het kader van de Einsteintelescoop, een ambitieus ondergronds observatorium waar zwaartekrachtgolven worden gedetecteerd. Zowel het drielandenpunt tussen België, Nederland en Duitsland als Sardinië zijn kandidaat om het onderzoekscentrum binnen te halen. In 2026 beslist Europa waar de telescoop uiteindelijk landt.

Pionierswerk
Het prijskaartje van de telescoop is niet min: een investering van zo’n 2 miljard euro. Nederland kwam al over de brug met een miljard, en ook Vlaams minister Jo Brouns maakte 13 miljoen vrij. Het is nu voor het eerst dat Duitsland ook middelen toezegt. Vlaams minister van Economie Jo Brouns: “Positief dat Duitsland nu ook 9 miljoen euro vrijmaakt voor dit project. Naast de 13 miljoen euro Vlaamse middelen, verhoogt dit significant onze kansen om de Einsteintelescoop naar Limburg, naar onze regio te krijgen. Dankzij de Einsteintelescoop zullen we pionierswerk kunnen verrichten op vlak van zwaartekrachtgolfdetectie. Hierdoor zullen we beter inzichten krijgen in het ontstaan van het heelal, wat ons weer kan helpen bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe medicijnen.”

Duidelijk engagement
De financiële bijdrage die de Duitse regering nu toezegt, betekent een duidelijk engagement van de Duitse federale overheid in het project. En dat is goed nieuws voor het Maas-Rijndossier. Ye-One Rhie, lid van de Bondsdag voor Aken, bevestigt: “De Euregio Maas-Rijn in de grensdriehoek Duitsland-België-Nederland is de meest waarschijnlijke en beste locatie voor de Einsteintelescoop.” Concreet gaat het om 3 miljoen euro voor 2024 en 6 miljoen euro voor 2025, specifiek voor planningskosten en een haalbaarheidsstudie.

Honderden miljoenen aan contracten
De investering mag dan wel groot zijn, de output van het onderzoekscentrum is nog groter. Dat beaamt ook voorzitter van economisch regisseur POM Limburg, gedeputeerde voor Economie Tom Vandeput: “Als we vergelijken met het wereldvermaarde CERN in Zwitserland – en die vergelijking gaat perfect op – kan de bouw van de Einsteintelescoop naar schatting tussen de 10.000 en 30.000 jobs opleveren, en honderden miljoenen aan contracten voor lokale bedrijven. Het zou dus een grote stommiteit zijn om ons hier niet voor de volle 100% achter te scharen, en dat doen we in Limburg ook heel duidelijk. Dat na Vlaanderen en Nederland, Duitsland daar nu in volgt, is echt heel goed nieuws.”

Bidbook
Het zogenaamde bidbook waarmee België, Nederland en Duitsland willen aantonen waarom de Einsteintelescoop naar de Maas-Rijnregio moet komen, moet in 2025 klaar zijn. De beslissing over de uiteindelijke locatie valt in 2026.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg