Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

POM Limburg zet drones in voor topografische meting Campus Diepenbeek

02.12.2021

De plannen voor Campus Diepenbeek worden alsmaar concreter. Zo liet POM Limburg recent een topografische meting uitvoeren van de volledige site. Niet door een landmeter zoals het op de klassieke manier gebeurt, maar met een drone die gedetailleerde metingen vanuit de lucht uitvoert.

Campus Diepenbeek wordt één van de belangrijkste kruispunten in Limburg, met ruimte voor onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid en recreatie. Het ambitieuze masterplan – dat een blik werpt op 2050 – werd de afgelopen jaren met POM Limburg als regisseur ontwikkeld, en krijgt nu steeds concreter vorm.

Gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Qua timing zitten we volledig op schema. Het doel is om BioVille 2 te openen in 2023, en het poortgebouw en de bijkomende gebouwen in 2024. Dit jaar zetten we al enkele grote stappen. Zo rondden we recent de topografische meting af en lanceerden we een ontwerpwedstrijd met de Vlaamse Bouwmeester.”

3D-data
Een organisatie die innovatie hoog in het vaandel draagt, kiest vanzelfsprekend ook in haar dagelijkse werking voor nieuwe technologieën. Zo schakelde POM Limburg voor de topografische meting – een detailmeting van de bestaande toestand – geen klassieke landmeter met GPS en ‘totaalstation’ (meetinstrument van de landmeter) in, maar klopte ze aan bij de Diestse firma Divatec. Die zette drones in om de totale terreinoppervlakte van 76 hectare aan de hand van 3D-data in kaart te brengen. Hierbij ging geen detail verloren: elke verharding, beek, goot of gracht wordt gecapteerd. Zelfs boomsoorten werden geïnventariseerd aan de hand van software die hun bladeren herkent.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg