Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Provinciale steun voor duurzame initiatieven

14.01.2022

Kleine, duurzame projecten komen voortaan in aanmerking voor financiële steun van de provincie Limburg. Het gaat om kleinschalige initiatieven van bedrijven, gemeenten, maar ook scholen en verenigingen. De focus ligt op milieu, duurzaamheid en circulaire economie. Geïnteresseerden hebben tot 3 maart de tijd om een aanvraag in te dienen.

Om kleinschalige projecten op het vlak van duurzaamheid te stimuleren, biedt het provinciebestuur hen extra financiële steun. Het gaat om projecten met een focus op duurzaam milieubeleid, maar ook initiatieven met aandacht voor sociale aspecten, een groenere leefomgeving of concrete klimaatprojecten. Ook terreinrealisaties komen in aanmerking, waardoor deze subsidie ook een interessante opportuniteit is voor duurzame ontwikkelingen op bedrijventerreinen. De subsidie richt zich specifiek tot verenigingen, bedrijven, Limburgse scholen en gemeenten. Het subsidiebedrag schommelt tussen 1.500 en 15.000 euro per project.

Interesse? Een aanvraag indienen kan tot 3 maart.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg