Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

SALKturbo op kruissnelheid

16.12.2021

27 projecten kregen groen licht na tweede goedkeuringsronde

De SALKturbo-taskforce gaf vandaag groen licht aan 27 projecten. Daarmee staat de teller van goedgekeurde projecten op 45. Die moeten de Limburgse economie klaarstomen voor de toekomst.

Gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “In Limburg is een sterke economische dynamiek aanwezig. Die dynamiek moeten we volhouden om de nodige duurzame economische groei te realiseren. Bedrijfsgroei en innovatieve start-ups en scale-ups zorgen voor meer toegevoegde waarde en jobs. De deputatie heeft vandaag ook 3,1 miljoen euro vrijgemaakt zodat bepaalde groene SALKturboprojecten kunnen worden opgestart.”

SALKturbo, het economische toekomstplan van de provincie Limburg, vertrekt van vier prioriteiten en twaalf ambities. Het doel is om de Limburgse economie competitiever, duurzamer, digitaler en inclusiever te maken. De taskforce is verantwoordelijk voor de uitrol van het plan en kwam vandaag – weliswaar digitaal – samen voor een tweede beoordelingsronde.

Tom Vandeput: “De taskforce zette vandaag het licht op groen voor 27 projecten. Daarmee staat de teller op 45 in totaal. Met die innovatieve projecten willen we Limburg tegen 2030 in het economische koppeloton van Europa krijgen.”

Overstijgt verwachtingen
De voorbije maanden konden Limburgse organisaties projectvoorstellen indienen. Van de 41 ingediende projecten kregen er tijdens deze tweede ronde 27 een groen label. Die toetsing gebeurt op basis van kwaliteit, impact, relevantie en (financiële) haalbaarheid. 13 projecten krijgen een eenmalige herkansing. Slechts 1 dossier werd finaal afgekeurd.

Tom Vandeput: “Het totaal aantal goedgekeurde projecten overstijgt onze verwachtingen. Oorspronkelijk rekenden we op de 152 miljoen die Europa voor Limburg als transitieregio voorziet. Gezien het succes verhogen we ons ambitieniveau. Zo zullen we voor de financiering ook naar andere, grotere Europese subsidieprogramma’s kijken.”

Een concreet voorbeeld is het project ‘Energieknooppunt Thor’. Binnen de strategische proeftuin oPEN Thor worden de KRC Genk-gebouwen en aangrenzende woonwijken geïntegreerd in een energieknooppunt. Hierdoor kan er op buurtniveau energieproductie, opslag en uitwisseling georganiseerd worden. Voor de energietechnieken wordt vooral gemikt op duurzame technologieën met een combinatie van kostenefficiënte bewezen oplossingen (zoals zonnepanelen en warmtepompen) met veelbelovende technologieën (zoals reststromen van biomassa, recuperatie van thermische restenergie en gelijkstroomoplossingen). Deze technische systemen worden gekoppeld aan het dataplatform voor de Thor-proeftuin.

Duurzame transitie
Van de 27 nieuwe projecten springen enkele in het oog, die inspelen op de broodnodige duurzame transitie waar onze maatschappij voorstaat. In het project ‘Competitiepunt de Skip’ plant de gemeente Heusden-Zolder samen met onder andere VDAB een nieuw opleidingscentrum, met bijzondere aandacht voor duurzame bouwtechnieken. Imec en EnergyVille dienden een voorstel in rond de uitbouw van een innovatieplatform rond tandemtechnologie voor zonnecellen. Verder lanceert de stad Lommel een pilootproject rond de bouw van een diepe geothermiecentrale om bepaalde stadsdelen te voorzien van duurzame warmte.

Provincie injecteert 3,1 miljoen euro
SALKturbo is op dit moment al volop in uitvoering. Met 45 goedgekeurde projecten komt het plan in een stroomversnelling.

Tom Vandeput: “De projecten met een eigen financiering kunnen sowieso van start. De deputatie heeft vandaag ook 3,1 miljoen euro vrijgemaakt. Hierdoor kunnen bepaalde projecten reeds vanaf 1 januari 2022 van start gaan.”

De selectie is gebaseerd op een aantal criteria: de mogelijkheid tot een snelle opstart, inpasbaarheid in de ontwikkeling van de thematische campussen, en of er momenteel al dan niet Vlaamse of Europese subsidiemogelijkheden zijn.

eXtended Reality Huis (XR-Huis) – Expertisecentrum Digitale Media (EDM), POM Limburg, UCLL, PXL, Luca School of Arts – 823.000 euro
Het ‘eXtended Reality Huis (XR-Huis) heeft als doelstelling de innovatie- en concurrentiekracht van Limburgse bedrijven te verhogen door hen te stimuleren om meer gebruik te maken van XR-technologieën (VR/AR/MR, serious gaming, wearables en sensoren) in hun bedrijfsvoering. In het XR- huis komt een democentrum met showcases waar plaats is voor vorming, innovatie & onderzoek. Ook wordt een opleidingscentrum uitgebouwd waar bedrijven en studenten in de wereld van XR-technologieën worden ondergedompeld.

Digipath – de uitrol van digitale pathologie in Limburg – UHasselt, ZOL, Jessa – 770.000 euro
Een tekort aan anatoom pathologen en de verwachte toename aan kankerpatiënten de komende jaren zorgt ervoor dat de pathologieafdelingen onder druk zullen komen te staan. De uitrol van digitale pathologie via een centraal Limburgs DigiPath-platform moet dit verhinderen. Het hoofddoel van het DigiPath-project is het opzetten van een Limburgs platform voor digitale pathologie dat:

  • ondersteuning biedt aan alle Limburgse ziekenhuizen (en daarbuiten) voor digitalisatie van hun cases en daardoor optimalisatie van het zorgproces met zich meebrengt.
  • de opbouw van subspecialisatie binnen de Limburgse pathologenpool verder ondersteunt.
  • enorme hoeveelheden data beschikbaar maakt voor wetenschappelijk onderzoek (AI) en een aantrekkingspool kan vormen voor nieuwe samenwerkingen met de internationale farma- en biotechindustrie.

Talentenacademie – UHasselt, vzw Provinciale Raad Vincentius Limburg, PXL, UCLL, vzw Pedagogisch Advies en Training – 400.000 euro
De Talenten Academie Limburg (TALim) is een initiatief om de onderwijsongelijkheid in bepaalde gemeenten van Limburg te verkleinen. TALim wil via een mix van activiteiten tieners die in maat-schappelijk kwetsbare situaties opgroeien, stimuleren om hun – vaak verborgen – talenten te ontdekken en ontwikkelen en wil hen sterken voor de toekomst. Hiertoe brengt TAlim op zaterdagvoormiddagen tijdens het schooljaar, en dit gedurende drie schooljaren, de jongeren samen met bevlogen professionals (gastdocenten) en vrijwilligers. Met een rijk en doelgericht aanbod aan activiteiten uit diverse professionele contexten (technologisch, wetenschappelijk, maatschappelijk, creatief, …) wil TAlim de jongere inzicht geven in zijn capaciteiten en interessegebieden. Na een pilot in Genk is het opzet het TALim-initiatief uit te rollen in West-Limburg met Beringen als uitvalsbasis.

Boost Bouw Limburg – POM Limburg en Confederatie Bouw Limburg – 840.000 euro
De bouwsector is één van de minst gedigitaliseerde sectoren, wat leidt tot stijgende faalkosten en lagere rendabiliteit bij steeds complexere werven. Daarnaast veroorzaken zowel het bouwproces als de afgeleverde gebouwen veel afval en een hoge CO2-uitstoot. Het project zet in op digitalisering en circulair bouwen. Hiertoe zal het project een groep van 20 koplopende bedrijven laten samenwerken om digitale bedrijfsvoering en digitale businessmodellen mogelijk te maken, een multidisciplinaire onderzoekssamenwerking rond circulaire bouw op campus Diepenbeek realiseren en een platform opzetten waar via inspirerende, innovatieve cases over de toekomst van de bouw in Limburg worden uitgewisseld.

THINK3 innovatiecentrum voor de zorg – UHasselt en POM Limburg – 300.000 euro
Het THINK3-centrum is een universitair ‘civic lab’ voor onderzoek en dienstverlening ten dienste van de gezondheidssector en de zorgeconomie. In het centrum gaan academici, studenten en stakeholders uit de zorgsector en het bedrijfsleven letterlijk samen aan tafel om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van een gezondheidszorg in volle transitie. Er wordt tevens een zorginnovatiefonds van 200.000 euro gelanceerd om innovatieve ideeën verder uit te werken.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.