Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

SALKturbo schakelt een versnelling hoger

29.03.2023

Taskforce krijgt 32 miljoen euro Europese middelen voor 11 projecten

De taskforce van SALKturbo zet het licht op groen voor elf projecten om een financiering van 32,3 miljoen euro te ontvangen. Die financiële duw in de rug komt vanuit EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Onder meer het poortgebouw van de Health Campus in Diepenbeek kan op een toelage rekenen. Met deze beslissing wordt een turbo op de uitvoering van SALKturbo gezet. 

Het economisch toekomstplan SALKturbo is drie jaar geleden goedgekeurd door alle relevante socio-economische actoren van Limburg. Onmiddellijk na de goedkeuring is gestart met de uitvoering door concrete acties en projecten.

SALKturbo-voorzitter Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie en Europese Aangelegenheden: “SALKturbo stelt de prioriteiten en ambities op scherp om van Limburg een Europese topregio te maken. Met dit plan versnellen we de transitie naar een innovatief, duurzaam, digitaal en inclusief Limburg. We stomen Limburg klaar voor de toekomst. Reeds 68 projecten met een investeringsvolume van 200 miljoen euro hebben het groene SALKturbo-label ontvangen. Vanuit de provincie hebben we eerder aan 19 projecten een startfinanciering van in totaal 7 miljoen euro gegeven, in afwachting van de inzet van Europese middelen. Vandaag heeft de taskforce, na een positieve beoordeling van de EFRO-beheersautoriteit het licht op groen gezet om aan 11 projecten een financiering van 32,3 miljoen euro vanuit EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) te geven. Met deze beslissing zetten we een turbo op de uitvoering van SALKturbo.”

Vlaams Minister van Economie en Innovatie Jo Brouns: “Door de erkenning als Europese transitieregio kan Limburg rekenen op een exclusief EFRO-budget van 109 miljoen euro. Deze middelen zijn verankerd in het Vlaams EFRO-programma waarmee we de komende jaren projecten kunnen ondersteunen die bijdragen aan een innovatief en duurzaam Vlaanderen. Innovatie en duurzame ontwikkeling zijn twee hefbomen om bestaand ondernemerschap te versterken, innovatiever en competitiever te maken. We creëren ook het ondernemerschap van morgen door start-ups nieuwe groeikansen te bieden. Het EFRO-programma zorgt voor een competitievere economie met nieuwe kansen voor jobcreatie, ook in Limburg. De EFRO-subsidies creëren een ware hefboom voor de realisatie van de beoogde transitie naar een slim en duurzaam Limburg. De projecten die vandaag voorliggen tonen aan dat de Limburgse stakeholders zich goed hebben voorbereid. Het totale investeringsvolume van de goedgekeurde projecten bedraagt maar liefst 77,4 miljoen euro.”

Vlaams minister Jo Brouns: “Vlaanderen is een absolute topregio op het vlak van innovatie. We halen als regio gezamenlijk een investering van meer dan 3% van het BBP in Onderzoek en Ontwikkeling. Dat maakt ons wereldwijd één van de beste leerlingen van de klas. We mogen daar fier op zijn. Het naar de markt brengen van reeds ontwikkelde of nog in ontwikkeling zijnde kennis blijft echter een belangrijk aandachtspunt. Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 bevestigt ook het belang van de transitie naar een circulaire economie om de Vlaamse economie futureproof te maken. Met EFRO creëren we een grote hefboom om op een slimme en duurzame manier een antwoord te geven op de economische uitdagingen van Vlaanderen en Limburg. ”

Gedeputeerde Tom Vandeput: “SALKturbo is de Limburgse vertaling van deze Vlaamse strategie. Deze eerste EFRO-oproep bewijst dat Limburg zijn toekomst zelf in handen neemt. Negen projecten worden goedgekeurd, die moeten zorgen voor een grotere innovatiekracht van de Limburgse economie. Het is een goede mix tussen investeringen in infrastructuur en projectwerking. De focus ligt op toekomstgerichte sectoren zoals health en energie. In deze eerste oproep hebben we vanuit Limburg zwaar ingezet op de health-sector en de Health Campus. Het open innovatiecentrum in het poortgebouw, de uitbreiding van het biomedisch gebouwencomplex van UHasselt, een expertisecentrum rond bewegings- en revalidatietechnologie en rond telemonitoring passen in de uitbouw van de Health Campus van Limburg DC.”

De inzet op health is echter niet exclusief. Met twee energieprojecten rond de nieuwe generatie batterijen en zonnepanelen versterken we de onderzoekscapaciteit van EnergyVille en bereiden we Limburg voor op de energietransitie die volop bezig is. En met het project Industry 4.0 verankeren we de werking van Sirris op de Maakcampus in Genk.

Ook op het vlak van mobiliteit zijn twee projecten goedgekeurd. Voor Port of Limburg is 1,5 miljoen euro gereserveerd om te investeren in een collectieve multimodale overslag op de vroegere Ford-terreinen. Ook de Pater Sangersburg te Maaseik ontvangt EFRO-middelen als belangrijke infrastructurele verbinding voor de grenspendel van werknemers en bedrijven.

Vlaams minister Jo Brouns: “Ons arbeidsmarktbeleid staat voor een structurele omslag om mensen te vinden en aan boord te houden. Daarom zetten we met de Vlaamse regering onder meer sterk in op levenslangs leren. Met het competentiecentrum De Skip in Heusden-Zolder creëren de gemeente en VDAB een nieuw opleidingsaanbod voor XR-technieken. Medewerkers van ondernemingen en organisaties kunnen er terecht om hun technologische skills te versterken. Op die manier blijven ze mee in de digitale (r)evolutie.”

Een overzicht van de projecten:

Onderzoeks- en innovatiecapaciteit versterken

Poortgebouw Health Campus Limburg (Wetenschapspark Limburg): Het project beoogt de realisatie van een poortgebouw als open innovatiecentrum voor de zorg op Health Campus Limburg. Centraal staan THINK³ (living lab) en een Centrum voor de Eerste Lijn (CELL). Het poortgebouw wordt een indrukwekkende, cilindervormige toren met een open en duurzaam karakter.

Samen met een tweede ronde toren vormen ze de gehele toegangspoort. Naast het effectieve poortgebouw komt een parkeergebouw met zo’n 500 plaatsen, maar ook fietsenstallingen, kleine winkels en een binnentuin. Het poortgebouw zelf huisvest een open innovatiecentrum voor de zorg, en gedeelde faciliteiten voor campusbewoners, waaronder kantoren, vergaderruimtes en een restaurant.

Campus Diepenbeek is al even in transitie en herbergt ondertussen heel wat verschillende initiatieven. Naast de onderwijscampus, met UHasselt, PXL en UCLL, vormen de Bouwcampus en de Health Campus de belangrijkste bouwstenen.

De bouw van het nieuwe Poortgebouw maakt deel uit van de Health Campus, zal het gezicht van de site naar de buitenwereld vormen en verhoogt zo het campusgevoel, de herkenbaarheid en de identiteit.

RCMC Demolab (Universiteit Hasselt): Het project voorziet een interactieve proeftuin voor onderzoek, innovatie en dienstverlening ten dienste van het op afstand opvolgen van patiënten.

Realisatie van een biomedisch gebouwencomplex (Universiteit Hasselt): Het project beoogt de realisatie van een gebouwencomplex voor biomedisch onderzoek met huisvesting van gedeelde geavanceerde technologieplatformen ter versterking van het life sciences-ecosysteem in het kader van Health Campus Limburg als regionaal economisch speerpunt.

Movelab (Universiteit Hasselt): Dit project beoogt de realisatie van een hoogtechnologisch bewegings- en belevingslab (MOVELab), welke een demo-, test- en ontwikkelingsomgeving aanbiedt, waarin totstandkoming en vermarkting van cocreaties wordt gestimuleerd.

Intellibat (SOLITHOR): Intellibat is een gezamenlijk initiatief van Solithor, Imec en de Universiteit Hasselt om de batterij-innovatiecapaciteit sterk te verhogen door te investeren in 25 state-of-the-art-machines voor batterij-R&D, -productie en -testing.

Industrie 4.0 made real (SIRRIS): Het project beoogt de ontwikkeling van een demonstrator die het volledige potentieel van Industrie 4.0, nl. een AI-ondersteund productiesysteem, op maat van de KMO, tastbaar maakt en ingezet wordt om de (versnelde) digitalisering van de maakindustrie te ondersteunen.

PXL BusinessHub (PXL Hogeschool): Het project PXL BusinessHUB focust op de realisatie van onderzoeksinfrastructuur die het ecosysteem tussen de onderzoeks- en bedrijfswereld naar een hoger niveau tilt. De inhoudelijke leidraad van de BusinessHUB is digitalisering en duurzaam ondernemen.

IN2PV (Universiteit Hasselt): IN2PV is een project van UHasselt, imec en Soltech waarin wordt geïnvesteerd in opschaling van productie en verschillende demonstratielocaties voor IPV-toepassingen. Zo wordt de gehele waardeketen van dunne film- en tandem-PV gedekt binnen de Thor-site in Genk.

Vaardigheden voor slimme specialisatie ontwikkelen

Het project ‘XR Competentiepunt De Skip’  van Gemeente Heusden-Zolder werd daarbij positief beoordeeld. Het XR-competentiepunt de Skip is een innovatiecluster waar ondernemingen en organisaties terechtkunnen voor demonstraties en opleidingen in of via XR-technieken.

Duurzame mobiliteit

Pater Sangersbrug te Maaseik (De Vlaamse Waterweg): Het project beoogt de realisatie van een fietsbrug over de Maas op de grens tussen België en Nederland. De nieuwe brug zal onderdeel uitmaken van een fietssnelweg zodat een verbinding kan gemaakt worden met het ‘doorfietsroutenetwerk’ aan Nederlandse kant. Met de bouw van een nieuwe brug wordt de kans gegrepen om de functionele relaties, maar ook de recreatieve, fiets‐ en voetvoorzieningen op de brug uitermate te optimaliseren. Met de steun van EFRO voorziet het nieuwe ontwerp van de brug in een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers van deze belangrijke verbinding tussen Belgisch en Nederlands Limburg.

Port of Limburg: multimodale accelerator (Port of Limburg): Het project beoogt de realisatie van een containerterminal op de site van de voormalige Ford-fabriek in Genk. De vestiging van PoL zal een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van een substantiële modal shift naar de binnenvaart, waarbij ongeveer 240.000 vrachtwagens van de weg worden gehaald. Dit komt neer op ongeveer 28,8 miljoen verreden kilometers, waarvan de helft binnen de provincie Limburg. Dit biedt niet alleen een antwoord op het almaar groeiende probleem van de verkeerscongestie, maar leidt ook tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het project krijgt een positieve score, maar een definitieve beslissing over dit project wordt voorlopig nog even uitgesteld omwille van de noodzaak tot bijkomende verduidelijkingen, onder meer op het vlak van staatssteun.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg