Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Slechts 2,7 werkzoekenden per openstaande vacature in Limburg

04.02.2022

Verhoudingsgewijs veel openstaande vacatures in landbouw en bouw

Eind vorig jaar telde Limburg nog slechts 2,7 werkzoekenden per openstaande vacature. Ter vergelijking, eind 2020 waren er dat nog 6,9 en begin 2015, net na de sluiting van Ford Genk, zelfs meer dan 20. Ook uit deze cijfers blijkt eens te meer dat er een enorme krapte heerst op de Limburgse arbeidsmarkt.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De Limburgse economie heeft zich verbazend goed hersteld van corona, maar de keerzijde is dat onze bedrijven geen mensen meer vinden om verder te kunnen groeien. Nu reeds is de spanning op de arbeidsmarkt zeer sterk voelbaar en naar verwachting zal dit nog even zo blijven, want heel wat Limburgers gaan in de komende jaren met pensioen. Vooral in de landbouw en in de bouwsector zijn er verhoudingsgewijs veel openstaande vacatures. Al kent zowat elke sector dezelfde problemen.”

POM Limburg dook in de cijfers van VDAB om de krapte op de Limburgse arbeidsmarkt onder de loep te nemen. Die wordt gemeten aan de hand van de zogenaamde spanningsratio, ofwel het aantal werkzoekenden zonder werk per openstaande vacature. Op een jaar tijd is die ratio spectaculair gedaald: van 6,9 eind 2020 naar 2,7 eind 2021. Daarmee zit Limburg eind 2021 nagenoeg op het niveau van Vlaanderen, waar de spanningsratio zakte van 5,7 naar 2,5. Nooit eerder telde VDAB zo weinig werkzoekenden zonder werk per openstaande vacature. Geen wonder dat bedrijven bijna wanhopig op zoek zijn naar nieuwe arbeidskrachten.

Tom Vandeput: “De toegenomen arbeidsmarktkrapte wordt verklaard door een sterke toename van het aantal openstaande vacatures enerzijds, +54,8% op jaarbasis, en door een forse afname van het aantal werkzoekenden anderzijds, -11,7% tussen 2021 en 2020. Dit wijst er natuurlijk op dat het economisch weer goed gaat, maar het zet tegelijkertijd een rem op de verdere economische groei van onze provincie. Bovendien kampt onze provincie met een relatief hoge graad van vergrijzing, waardoor er in de komende jaren nog heel wat werknemers op pensioen gaan en dus ook de vervangingsvraag hoog blijft. De krapte op de arbeidsmarkt is en blijft één van de belangrijkste uitdagingen voor onze economie. Het is cruciaal dat we het beschikbare arbeidspotentieel in onze provincie optimaal benutten. O.a. binnen SALKturbo werken we daarom hard aan een inclusieve arbeidsmarkt waarbij alle talenten kansen krijgen om een duurzame plek op die arbeidsmarkt te verwerven.”

Landbouw en bouw samen goed voor 28% van de openstaande vacatures in Limburg
Uit de analyse van POM Limburg blijkt verder dat in Limburg vooral in de landbouw en in de bouw verhoudingsgewijs veel vacatures open blijven staan. POM heeft daarvoor de sectoraandelen in de ontvangen vacatures vergeleken met die van de openstaande vacatures. In de landbouw is het verschil het grootst, met een aandeel van 6,8% in alle ontvangen vacatures in de provincie en 16,0% in alle openstaande vacatures. Bij de bouw gaat het respectievelijk om 6,9% en 11,9%.

De sterkste procentuele stijging in het aantal openstaande vacatures in Limburg tussen 2020 en 2021 valt te noteren in de horeca en toerisme, metaalsector en zakelijke dienstverlening.

“De analyse sluit naadloos aan bij de lijst van de knelpuntberoepen die VDAB eerder deze week publiceerde. Ook daarin zijn steeds meer bouwberoepen terug te vinden. Daarnaast blijft technisch geschoold personeel erg gegeerd bij werkgevers. Het grootste knelpunt is nog steeds de job van verpleegkundige. Ook een medewerker in de fruitteelt wordt als knelpuntberoep beschouwd, wat er vooral in Limburg voor zorgt dat de landbouwsector een hoog aantal openstaande vacatures telt”, aldus gedeputeerde Tom Vandeput.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg