Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

THINK³ simulation & innovation lab UHasselt helpt zorgorganisaties met de zorguitdagingen van de toekomst

13.03.2023

Universiteit Hasselt en POM Limburg openen het THINK³ lab. Een simulatie- en innovatielab waar onderzoekers, studenten, zorgverleners en bedrijven werken aan vernieuwende systemen en processen om de uitdagingen in de zorgsector aan te pakken. Vijf projecten werden alvast geselecteerd binnen het Health Campus Zorginnovatiefonds om in het THINK³ lab twee jaar lang verbeterprogramma’s in de zorg uit te werken en in de praktijk te implementeren.

De zorgsector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen, zowel rond personeel, technologie als processen. “Zorgorganisaties moeten daarom constant inspelen op nieuwe noden, en tegelijkertijd innoveren. En die innovaties moeten daarna ook nog zo snel mogelijk hun weg vinden naar de praktijk. Met het THINK³ lab op de Health Campus lanceren UHasselt en POM Limburg nu een simulatie- en innovatielab om de zorgorganisaties hierin te ondersteunen”, zegt Tom Vandeput, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg.

Brug tussen universiteit en werkveld
Het THINK³ lab slaat de brug tussen universiteit en het werkveld en tussen het onderwijs, onderzoek en dienstverlening. “Studenten, academici, zorgverleners en stakeholders uit de gezondheidszorg en het bedrijfsleven gaan hier aan de slag om vaardigheden te trainen en te testen en innovatieve ideeën uit te werken om onze zorg te verbeteren”, zegt prof. dr. Jochen Bergs, academisch verantwoordelijke van het THINK³ lab. Centraal staan drie manieren van denken. Het strategisch denken, kritisch denken en design denken. Deze zijn essentieel om evoluties binnen de zorg op langetermijn juist in te schatten, om complexe vraagstukken te doorgronden en om werkbare oplossingen te ontwikkelen en testen.

Zorginnovatiefonds
POM Limburg, UHasselt en de Provincie Limburg lanceerden met het Health Campus Zorginnovatiefonds ook een oproep om co-creaties en innovaties binnen de zorg financieel te ondersteunen. Vijf projecten werden geselecteerd, zij krijgen elk 35.000 euro en academische ondersteuning van UHasselt-onderzoekers in het THINK³ lab om de volgende twee jaar een verbeterprogramma in de zorg uit te werken en in de praktijk te brengen. De projecten werden geselecteerd op hun maatschappelijke relevantie, hun motivatie en de samenstelling van het projectteam.

De vijf geselecteerde projecten zijn:

Wit-Gele Kruis Limburg: verbeterproject medicatieveligheid in de eerste lijszorg

Het Wit-Gele Kruis Limburg wil patiëntveiligheid in de eerstelijns zorg verbeteren door medicatiefouten te voorkomen. Het project zet in op een analyse van het medicatieproces in de eerste lijnszorg en het ontwikkelen van een systeem om schade door medicatiefouten te voorkomen.

Ziekenhuis Oost-Limburg: verbeterproject Interdisciplinaire zorgorganisatie

Het Ziekenhuis Oost-Limburg wil voor iedere zorgafdeling de ideale interdisciplinaire skill-mix bepalen. Een team met een hoge skill-mix draagt namelijk bij tot een lagere vermijdbare mortaliteit, een verbeterde patiëntveiligheid- en kwaliteit en een verhoogde medewerkerstevredenheid. Dit verbeterproject zal nadenken over de bestaande en toekomstige profielen van zorgprofessionals en de impact hiervan op de organisatie van de zorg op verpleegafdelingen.

ELZ Kemp en Duin en ELZ Maasland: verbeterproject informatiestroom bij ontslag uit ziekenhuis

De eerstelijnszones Kemp & Duin en Maasland willen samen de informatiestroom bij het ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis naar huis, in kaart brengen. Hierna gaan ze aan de slag om oplossingen uit te werken die moeten zorgen voor een duidelijke en efficiënte communicatie na een ontslag uit het ziekenhuis, en dit voor alle betrokken zorgverleners.

Jessa Ziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg en Wit-Gele Kruis Limburg: verbeterproject transmurale zorg COPD patiënten

Binnen dit verbeterproject willen het Jessa Ziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, en Wit-Gele Kruis Limburg een transmuraal evidence based zorgpad voor COPD-patiënten creëren, dat de zorg voor COPD-patiënten moet optimaliseren om hospitalisaties bij deze patiëntenpopulatie te verminderen en de kwaliteit van zorg te verhogen.

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk: verbeterproject Residentieel mantelzorgmodel

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk zal een participatief model rond mantelzorg opzetten waarbij er binnen de zorginstelling een minimale inzet is van zorgverleners en een maximale inzet van mantelzorgers en buurtzorg. Op die manier wil het project de levenskwaliteit van kwetsbare ouderen in hun laatste levensfase verbeteren, tegemoetkomen aan de tekorten van zorgpersoneel in de eerste lijn én in woonzorgcentra, en ook mantelzorgers ontzorgen. Centraal hierbij is de idee dat de poort van de ene zorgorganisatie (thuisverpleging, mantelzorg,…) niet noodzakelijk moet sluiten bij het openen van een poort van een andere organisatie (woonzorgcentrum).

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “We zijn enorm tevreden dat we zoveel respons hebben gekregen op onze oproep, en dat er zo’n sterke, kwaliteitsvolle projecten uit de selectie zijn gekomen. Dat bewijst nogmaals dat het innovatiethema leeft bij Limburgse zorgorganisaties, en dat hier veel goede ideeën rond bestaan. Het is nu een kwestie van die ideeën zo snel mogelijk hun weg te laten vinden naar de praktijk. En dat is nu net de rol die we met dit nieuwe fonds willen spelen: een accelerator van idee naar uitvoering, met de toekomst van onze gezondheidszorg voor ogen.”

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg