Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Uitbreiding bedrijventerrein in Oudsbergen geeft ruimte aan 500 nieuwe jobs

16.11.2023

POM Limburg lanceert een opdracht voor de infrastructuurwerken van het nieuwe bedrijventerrein in Oudsbergen. Voor dat terrein, dat zo’n 30 hectare beslaat, hebben POM en het gemeentebestuur alle noodzakelijke gronden verworven. De totale uitbreiding geeft naar schatting ruimte aan zo’n 500 nieuwe jobs. De kosten voor de infrastructuurwerken worden geraamd op 2 miljoen euro.

Het uitbreidingsplan voor de industriezone in Oudsbergen kreeg al in 2017 groen licht van de Provincieraad, als onderdeel van het economisch toekomstplan SALK. Dit plan resulteerde in 2020 in een vruchtbare samenwerkingsovereenkomst tussen POM Limburg en het gemeentebestuur. Het bestaande regionale bedrijventerrein ‘Industrieterrein Opglabbeek’ beslaat nu al zo’n 220 hectare en bevindt zich ten westen van het centrum van deelgemeente Opglabbeek. Het wordt nu in zuidelijke richting uitgebreid met 30 hectare, tot tegen de Weg naar Zwartberg.

Economische kans
De uitbreiding wordt door POM Limburg beschouwd als een prioritair ontwikkelingsproject. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput licht toe: “Dit terrein in Oudsbergen is strategisch gelegen voor verdere uitbreiding, en de ontwikkeling ervan vormt een cruciale economische kans voor de gemeente. Interessant is dat het om een grote oppervlakte aan aaneengesloten ruimte gaat, terwijl het overige aanbod in Limburg grotendeels versnipperd is. We geven er dan ook de voorkeur aan om één of twee grote spelers met een hoge toegevoegde waarde aan te trekken.”

Samenwerking Van Cranenbroek
Een belangrijke mijlpaal in dit proces was de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst met doe-het-zelfwinkel Van Cranenbroek in 2021. Van de totale oppervlakte van 30 hectare hebben POM Limburg en het gemeentebestuur 20 hectare (zones 1 en 2) verworven, terwijl 10 hectare (zone 3) in handen is van Van Cranenbroek. Van die 10 hectare is 5 hectare bestemd voor regionale bedrijventerreinen, terwijl 5 hectare behouden blijft als kmo-zone. Schepen van lokale economie in Oudsbergen An Knoops benadrukt het belang van deze samenwerking: “We zijn blij met de 5 hectare bestemd voor kmo’s. Daar was veel vraag naar, want we hadden immers nog geen kmo-zone in Opglabbeek. Deze zone zal door Van Cranenbroek zelf ontwikkeld worden.”

Mobiliteit
Dankzij de samenwerkingsovereenkomst met Van Cranenbroek wordt ook het mobiliteitsprobleem op de Weg naar Zwartberg opgelost. Het verkeer is er 40% toegenomen sinds 2018, mede door de weekenddrukte bij Van Cranenbroek. Daardoor ontstaan er vaak lange files. “Dankzij deze samenwerking kan Van Cranenbroek de nodige herinrichtingswerken uitvoeren om de Weg naar Zwartberg te ontlasten”, zegt burgemeester Marco Goossens. “De in- en uitrit van de winkel en het afhaalmagazijn worden immers verplaatst naar de Industrieweg-Noord. De toegang langs de Weg naar Zwartberg wordt enkel nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers.” Van Cranenbroek zal ook op het huidige terrein al de nodige aanpassingen doen. Zo komt de ingang van de winkel aan de achterzijde. De parking langs de Weg naar Zwartberg wordt de personeelsparking. De wegenwerken op het bedrijventerrein zorgen ook voor meer verkeer op de Weg naar Zwartberg. Half januari zijn de werken daar klaar en kan het verkeer op de industriezone weer normaal verlopen, zodat de druk op de Weg naar Zwartberg vermindert.

Studieopdracht
Om de infrastructuurwerken mogelijk te maken, lanceert POM Limburg nu een overheidsopdracht voor het opstellen van een verkavelingsaanvraag en een technisch ontwerp rond de wegwerkzaamheden, riolering en andere nutsvoorzieningen. De totale geschatte kosten voor deze infrastructuurwerken bedragen 2 miljoen euro.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg