Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Uitbreiding bedrijventerrein Oudsbergen geeft ruimte aan 30 nieuwe bedrijven

09.04.2021

Het bedrijventerrein ‘Industriezone Opglabbeek’ wordt met 25 hectare uitgebreid. De uitbreiding, die op de gemeenteraad van Oudsbergen werd goedgekeurd, is een initiatief van POM Limburg in samenwerking met het gemeentebestuur van Oudsbergen. De terreinvergroting is een belangrijke ontwikkelingsopportuniteit voor Limburg en geeft ruimte aan zo’n 30 nieuwe bedrijven.

De uitbreiding van de industriezone in Opglabbeek werd al in 2017, in het kader van SALK, door de Provincieraad vastgelegd. In 2019 initieerde POM Limburg een studie met concrete actiepunten rond de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijventerrein. Deze studie is nu uitgemond in een samenwerkingsovereenkomst tussen POM Limburg en de gemeente Oudsbergen.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Om economisch te kunnen versnellen, is ruimte voor bedrijvigheid een belangrijke voorwaarde. De ontwikkeling en vernieuwing van kwaliteitsvolle bedrijfsterreinen is dan ook één van onze prioriteiten.”

Kmo-zone voor 30 bedrijven
In totaal wordt de ‘Industriezone Opglabbeek’ met zo’n 25 hectare uitgebreid. 5,5 hectare daarvan wordt kmo-zone en geeft ruimte aan 30 bedrijven. Het gaat om het gebied ten westen van het centrum van Opglabbeek, grenzend aan het bestaande industrieterrein, tot aan de Weg naar Zwartberg. POM Limburg en het gemeentebestuur van Oudsbergen zijn evenwaardige partners in dit project, waarbij POM Limburg het projectmanagement op zich neemt en de gemeente Oudsbergen vooral de belangen van haar inwoners behartigt.

Burgemeester van Oudsbergen Lode Ceyssens: “Dit bedrijventerrein is niet alleen voor Oudsbergen belangrijk, maar ook voor de rest van Limburg. We zijn dan ook blij dat we hier samen met de POM onze schouders onder kunnen zetten.”

Gedeputeerde Tom Vandeput besluit: “Deze terreinvergroting is een belangrijke economische ontwikkelingskans voor Limburg. We zijn dan ook tevreden dat we samen met de gemeente Oudsbergen vooruitgang kunnen maken in dit project.”

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg