Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Zorgberoepenrally schiet uit de startblokken

23.03.2022

Recordaantal jongeren klaargestoomd voor zorgopleiding

In aanwezigheid van Vlaams Zorgambassadeur Candice De Windt, gedeputeerde van Onderwijs en Vorming Bert Lambrechts en gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput werd vandaag het startschot gegeven voor de derde editie van de zorgberoepenrally. Op initiatief van POM Limburg en Uniform maakt een recordaantal van 900 leerlingen uit de derde graad op een ervaringsgerichte manier kennis met diverse zorgberoepen. Het doel is om hen warm te maken voor een hogere studie in de gezondheidszorg.

De zorgberoepenrally is een initiatief van POM Limburg, die dit jaar voor het eerst de handen in elkaar slaat met Uniform, een project van het Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid Limburg. Dankzij de samensmelting met ‘Ervaar Thuiszorg’, dat deel uitmaakt van Uniform, kent deze derde editie een recordaantal deelnemers: 900 leerlingen uit de derde graad ASO, BSO en TSO uit 28 verschillende secundaire scholen. Onder begeleiding van professionele zorgverleners nemen de jongeren deel aan levensechte workshops: zo reanimeren ze bijvoorbeeld een simulatiepop en testen ze therapieën uit als ergotherapeut. Naast de rally op Campus Salvator in Hasselt staan er nog vijf andere rally’s gepland op zorglocaties in Hasselt, Pelt, Genk, Heusden-Zolder en Maaseik. 

Dringende nood aan werkkrachten
Vandaag is één op zes Limburgers actief in de zorgsector. Met bijna 50.000 jobs in loondienst maakt dit van de Limburgse zorgsector één van de grootste werkgevers in onze provincie. Desondanks is er een dringende nood aan gekwalificeerde werkkrachten, en die wordt door de vergrijzing alsmaar acuter. Bovendien zet die vergrijzing zich in Limburg nog sterker door dan in de rest van Vlaanderen.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “De afgelopen jaren merkten we een sterke toename in de vraag naar werknemers in de gezondheidssector. Zo steeg het aantal zorgvacatures in Limburg ten opzichte van 2012 met maar liefst 138%. Nieuwe medische professionals zijn broodnodig. Met een project als de zorgberoepenrally hopen we dan ook een groot aantal jongeren te enthousiasmeren.” 

Inschrijvingen in stijgende lijn
In 2021 schreven zich in Limburg 2.133 jongeren in voor een opleiding verpleegkunde, blijkt uit voorlopige cijfers van de Vlaamse overheid. Dat is een positieve evolutie in vergelijking met de voorgaande jaren. Zo stond de teller in 2019 op 1.887 en steeg hij in 2020 naar 2.015 inschrijvingen.

Gedeputeerde van Onderwijs Bert Lambrechts: “Na een kleine daling zien we terug een stijgende lijn in het aantal inschrijvingen voor zorgopleidingen, zowel binnen het arbeidsmarktgerichte secundair onderwijs als in de hogere opleidingen als verpleegkunde. Het grootste aanbod aan opleidingen duaal leren situeert zich binnen de zorgopleidingen. Dat is bemoedigend, maar blijvende acties zijn nodig om een oplossing te vinden voor het grote personeelstekort.”

Scharniermoment

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: “We hebben echt meer jonge mensen nodig die bewust kiezen voor een opleiding en job in de zorg. Projecten als de zorgberoepenrally en Ervaar Thuiszorg, waarbij zorg- en kennisinstellingen de handen in elkaar slaan, dragen daar enorm toe bij. De formule die het doe-aspect in een reële zorgsetting combineert met informatie over de hiermee gepaarde hogere zorgopleidingen, kan de jongeren helpen in hun beslissingsproces voor hun verdere job- en studiekeuze. Hiermee speelt men volledig in op de Vlaamse doelstelling, waarbij we samen met de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs via een geïntegreerde aanpak de instroom binnen de zorgsector willen vergroten. De vele enthousiaste reacties van vandaag en het feit dat de secundaire scholen meer en meer hun weg vinden naar projecten als deze, sterken mijn overtuiging dat Limburg goed op weg is om de uitdagingen waarvoor de zorgsector staat, aan te gaan. Ik hoop dat veel Limburgse jongeren overtuigd worden om op dit scharniermoment in hun leven te kiezen voor een sector die zoveel moois te bieden heeft.” 

De zorgberoepenrally is een initiatief van POM Limburg en het Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid Limburg (Uniform), in samenwerking met Het Beroepenhuis en 12 Limburgse partners uit de zorg- en welzijnssector. Deze editie is de eerste samenwerking tussen de projecten zorgberoepenrally en Ervaar Thuiszorg.  

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg