SYSCHEMIQ, de transitie naar een circulaire kunststoffeneconomie

Het SYSCHEMIQ-project is een belangrijke stap op de weg naar circulariteit en minder CO2-uitstoot. Bovendien sluit het nauw aan bij de doelstellingen van POM Limburg rond een circulaire kunststoffensector. De focus ligt daarbij op het sluiten van de kringloop door middel van ketensamenwerking.

De nadruk ligt enerzijds op hetinzamelen, sorteren en recycleren van gebruikt plasticen anderzijds op hetontwerpen van kunststofmaterialenom die beter te recycleren. Naast de technische aspecten van de transitie worden ook de belangen van de burger, lokale en regionale overheden en kennisinstellingen meegenomen.

De kerngroep van het SYSCHEMIQ-consortium bestaat uit:

Een twintigtal partners uit Nederland, België, Duitsland, Italië en Zwitserland werkt ook mee. Die komen uit de industrie, het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen, maar ook overheden.

Het project koppelt data, kennis en kunde van de deelnemers. Niet alleen technologische innovaties worden getest, maar de partners ontwikkelen en testen ook het inzamelen, sorteren en recycleren van kunststoffen. Ook worden innovatieve governancemodellen en wet- en regelgeving over de grenzen heen gemonitord.

Het is niet eenvoudig om gemengd kunststofafval te recycleren tot bruikbare nieuwe materialen en grondstoffen. Daarom heeft het SYSCHEMIQ-project ook oog voor kwaliteitseisen om zo de waarde van afval eenduidiger te bepalen.

Om afval slimmer in te zamelen en te sorteren worden in het project pilots opgestart. Als overheden zowel lokaal als regionaal systematisch meer inzetten op betere sortering en recycling van plastic, dan zal het aantrekkelijker zijn voor de industrie om te investeren in grootschaligere recycling.

Het doel van SYSCHEMIQ is bijdragen aan een toename van recyclage en hergebruik van plastics in nieuwe producten.

Lia Voermans, directeur Circularity bij Brightlands Chemelot Campus: “Het belang van een project als SYSCHEMIQ is niet alleen dat het grensoverschrijdend is, maar ook dat alle schakels van de keten als één geheel worden gezien. Dan heb je het over ontwerper, producent, consument, industrie, overheden en iedereen die bij het proces van recyclage en hergebruik in een nieuw product betrokken is. Alleen die integrale samenhang van de hele waardeketen kan de gewenste versnelling in de transitie opleveren.”

Het internationale onderzoeks- en demonstratieprojectSYSCHEMIQ krijgt een financiële impuls van 9,6 miljoen euro vanuit het Horizon Green Deal-programma van de Europese Unie.Het project loopt van 2022 tot en met 2025.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.