Blijf op de hoogte van het nieuws

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Terug naar overzicht

Voeren krijgt eerste circulaire bedrijventerrein van Limburg

26.05.2023

Allereerste toepassing van grasfalt in België

Voeren en POM Limburg zullen het eerste circulaire bedrijventerrein van Limburg realiseren. Bedrijven die zich er willen vestigen, schrijven zich in in een verhaal rond duurzame energie, regenwateropvang en herbruikbare bouwmaterialen. De wegen op het terrein worden opgebouwd uit het CO2-neutrale grasfalt. Het gaat om de allereerste toepassing van grasfalt in ons land. 

Voeren kampt al enige tijd met een tekort aan kwaliteitsvolle bedrijfsgrond, en dat terwijl lokale ondernemers al jaren vragende partij zijn. “Het idee van een bedrijventerrein ontstond op initiatief van voormalig burgemeester van Voeren Huub Broers, destijds ook ondervoorzitter van POM Limburg”, zegt gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput. In Voeren bevinden zich enkele bedrijven al jaren in een ‘zonevreemde’ situatie, waar ze onvoldoende ruimte hebben om verder te groeien. Burgemeester van Voeren Joris Gaens: “Het gemeentebestuur wil het mooie, authentieke Voerense landschap beschermen. We willen deze bedrijven dan ook een locatie bieden waar ze wél ruimte hebben om te groeien. Daarom zette het huidige bestuur het bedrijventerrein opnieuw op de agenda.”

Jarenlange behoefte
Het nieuwe bedrijventerrein in ’s-Gravenvoeren, dat recent Weersterveld gedoopt werd, is het allereerste op Voerens grondgebied. Het vormt een belangrijke economische ontwikkelingskans voor de gemeente. Joris Gaens: “Met de eerste kmo-zone op Voerens grondgebied geven we invulling aan een jarenlange behoefte van tal van zelfstandigen en lokale ondernemers. Zo krijgen onze ondernemers de mogelijkheid om zich te vestigen op een geschikte locatie en bieden we ruimte zodat ze zich op een professionele manier verder kunnen ontwikkelen. Door potentieel en toekomstperspectief te bieden, willen we de lokale economie en werkgelegenheid ondersteunen.”

Hedendaagse invulling
Gedeputeerde Tom Vandeput vult aan: “Er was een oud bestemmingsplan dat een hedendaagse invulling nodig had. POM Limburg nam hierin de lead, stelde studiebureaus aan en begeleidde de gemeente doorheen een complex onteigeningstraject. De voorbije jaren zetten we onze expertise in om de gemeente Voeren bij te staan bij de ontwikkeling van het nieuwe terrein. De gemeente Voeren is grondeigenaar, en POM is medeontwikkelaar van het terrein, met een aandeel van 25%. Nu hebben we een concreet ontwerp dat we in uitvoering kunnen brengen en aan de Voerense ondernemer kunnen tonen.”

Vervuilend
POM Limburg en de gemeente Voeren kiezen resoluut voor een circulair bedrijventerrein. Concreet krijgen bedrijven die zich er willen vestigen specifieke bouwvoorschriften opgelegd inzake ontwerp en materiaalgebruik. Gedeputeerde Tom Vandeput: “De bouw is nog steeds één van de meest vervuilende sectoren ter wereld, en grondstoffen geraken uitgeput. Circulair bouwen wordt hoe dan ook de nieuwe standaard. Met dit bedrijventerrein denken we dus toekomstgericht. We geloven er sterk in dat kmo’s hier ook een meerwaarde in zien.”

Grasfalt
Een circulair bedrijventerrein kan onmogelijk uitgerust worden met een vervuilende asfaltweg. Er werd dus gekozen voor het CO2-neutrale grasfalt, dat voor de allereerste keer in België geplaatst wordt. Kristof Delwiche, Expert Ruimtelijke Economie bij POM Limburg: “Grasfalt is een biobased asfaltmengsel, waarbij de helft van het bindmiddel vervangen wordt door het klimaatvriendelijke lignine, dat afkomstig is uit olifantsgras. Met de keuze voor grasfalt sparen we 210 m³ gas uit bij de productie, én het verwerkte olifantsgras van ca. 1 hectare nam tijdens de groei ook nog eens 26,4 ton CO2 op. Het product zelf wordt in Nederland vervaardigd. Voor de effectieve uitvoering loopt de aanbestedingsprocedure voor de aannemer nog.”

Duurzame energie
Naast het grasfalt en de circulaire bouwvoorschriften, zijn er nog een aantal voorwaarden die de duurzaamheidsambities kracht bijzetten. Zo moet energie duurzaam opgewekt worden aan de hand van zonnepanelen en warmtepompen, en wordt het hergebruik van regenwater verplicht. Verder zijn alle verhardingen waterdoorlatend, en moet minstens 50% van de daken groen zijn. Burgemeester Joris Gaens: “Aangezien we maar één bedrijventerrein in Voeren hebben, hechten we veel belang aan de duurzaamheid ervan; zowel wat het ruimtegebruik betreft, vergroening, optimale inpassing in de omgeving, circulariteit en de klimaatneutraliteit. Zo wordt de toekomstbestendigheid van het terrein verzekerd.”

Onrendabel
Het totaalplaatje kost meer dan één miljoen euro. Omdat de kosten van het terrein hoger zijn dan de opbrengsten, en er veel concurrentie bestaat met de grondprijzen in nabijgelegen Waalse gemeenten, krijgt het bedrijventerrein in ’s-Gravenvoeren steun van de gemeente, het Limburgs provinciebestuur en de Vlaamse overheid. Nu de archeologische opgravingen kortelings opgestart worden, kunnen de wegenwerken kort daarop volgen. Verwacht wordt dat de eerste steen na de zomer gelegd kan worden. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich vanaf 15 juni aanmelden op de website van de gemeente Voeren.

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.