Terug naar overzicht

From Waste 2 Profit

Zestien ton per persoon. Dat is de hoeveelheid grondstoffen die in Europa jaarlijks gebruikt wordt. Tien ton daarvan gaat naar structurele zaken (denk aan infrastructuur, huisvesting, duurzame goederen) en zes ton verlaat de economie als afval.

In ons huidige economische systeem wordt die gigantische afvalberg alleen maar groter. Bovendien geraken tal van grondstoffen uitgeput.Hoog tijd dus om daar iets aan te veranderen.

Met het Interreg-project From Waste 2 Profit pakken we dit probleem aan. We activeren kmo’s uit de Maas-Rijnregio rond afvalbeheer. Want afval is vaak een grote kostenpost.Minder afval levert bedrijven net meer op: minder kosten, nieuwe inkomsten en een beter milieurapport.

Wat is From Waste 2 Profit?

In het project From Waste 2 Profit versterken de partners het afvalbeheer binnen bedrijven uit de Maas-Rijnregio. Voor kleinschalige bedrijven lijkt duurzaamheid vaak omslachtig en duur.Nochtans is het omgekeerde waar: een duurzame strategie levert concurrentiële voordelen op, bevordert economische groei en creëert nieuwe banen.

Afvalbeheer (bijvoorbeeld in de vorm van hergebruik of recycling) is een eerste stap op weg naar duurzaamheid en circulariteit. Door er prioriteit aan te geven, merk je als bedrijf al snel de voordelen op.

 • Je bespaart kosten.
 • Je inkomsten verhogen.
 • Je hebt een beter milieurapport.

Kleinere kmo’s zien heel wat obstakels onderweg. Die zijn vaak van organisatorische, technologische of financiële aard. From Waste 2 Profit wil die knelpunten aanpakken.

Hoe pakken we dat aan?

We bieden kmo’s aantrekkelijke ondersteuningsmogelijkheden.

 • Een subsidie van €2.500 voor een betaalbare scan van de afvalstromen.
 • Een subsidie van 50% voor technologische oplossingen of managementsystemen die het afvalbeheer optimaliseren.
 • Het matchen van vraag en aanbod van ‘bijproducten’ in de vorm van reststromen.
 • Inspirerende campagnes en lerende netwerken in samenwerking met koploperbedrijven.

Wat betekent dat concreet?

 • We richten eencommunity op rond afvalreductie- en valorisatie. Die bestaat uit bedrijven die hun afvalmanagement willen verbeteren met het oog op circulariteit. We ontwikkelen zo een lerend netwerk met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
 • We bieden bedrijven eenaudit van afvalstromen. We identificeren exact hoeveel en welk soort afval ze produceren. Op die manier spotten we opportuniteiten om het afval te verminderen of materialen te hergebruiken. Voor deze audit maakt een bedrijf aanspraak op een financiële steunvoucher van €2.500.
 • We stimuleren bedrijven omeffectiever te innoveren. We bieden ondersteuning in bedrijfs- en projectontwikkeling, en financiële steun voor technologische oplossingen en beheersystemen. Ook hier maken bedrijven aanspraak op een financiële steunvoucher van 50% van de totale projectkost (met een maximum van €40.000).
 • We creëren meerbewustzijn rond circulaire economie. Dat doen we door best practices van koplopers in afvalmanagement te tonen. Verder matchen we aanbieders en afnemers van ‘bijproducten’ en gerecycleerde producten op een Euregionaal matchmakingplatform.
 • We houden deadministratieve lasten voor bedrijven zo laag mogelijk. De subsidieaanvragen en matchmaking gebeuren dan ook digitaal.

Het W2P-project wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VA Euregio Maas-Rijn Programma, met € 2,6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Door EU-fondsen te investeren in Interreg-projecten, investeert de Europese Unie rechtstreeks in economische ontwikkeling, innovatie, territoriale ontwikkeling, sociale inclusie en onderwijs in de Euregio Maas-Rijn.

© POM Limburg 2023
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.