Terug naar overzicht

XR-innovatiefonds

De technologie vooreXtend Reality (XR)is vandaag al vrij matuur en de meerwaarde van XR-toepassingen is al langer bekend. Maar de integratie in het bedrijfsleven verloopt moeizaam en beperkt zich hoofdzakelijk tot opleidingen en enkele demo’s. De oorzaak hiervan ligt vaak in de hoge investeringskost.

POM Limburg richt daarom het XR-innovatiefonds op, met de steun van provincie Limburg. Die financiële ondersteuning moet deinnovatie- en concurrentiekracht van Limburgse kmo’s verhogendoor hen te stimuleren om meer gebruik te maken van XR-technologieën.

Dit innovatiefonds mikt hoger dan de al ingeburgerde toepassingen van eXtended Reality. Het doel is om de ambities op het vlak innovatie en XR-technologieën te verhogen en een betere afstemming tussen kennisinstellingen en het werkveld te realiseren. Zo kan Limburg en versnelling hoger schakelen op het vlak van XR-technologieën. Om die doelstelling te bereiken voorziet het fonds eentotaalbudget van 550.000 euro.

XR-innovatiefonds

Het XR-innovatiefonds ondersteunt kmo’s in het opzetten en implementeren van innovatieve XR-technologie op de werkvloer. Concreet biedt het:

 • Een financiële ondersteuning van 50% van het projectbudget, met een maximum van €50.000 subsidie.
 • Tussentijdse kennisdeling en evaluatie tussen de verschillende projecten onderling.
 • Toonmoment eindresultaten van alle projecten naar een breed publiek.

Projecten

 • Het project is gericht op activiteiten met als finaal doel een nieuw of verbeterd product, proces of dienst te ontwikkelen die een positieve impact heeft op de eigen bedrijfsvoering en op de Vlaamse markt en waarbij er een bepaalde toegevoegde waarde en economisch potentieel gegenereerd wordt. Het project is gericht op TRL-niveaus 4 t.e.m. 7*. Activiteiten die betrekking hebben op lagere TRL-niveaus kunnen interessant zijn en deel uitmaken van een samenwerking tussen de aanvrager en de kennisinstelling, maar hiervoor kan geen subsidiabele kost ingediend worden.
 • Het project moet zich in één van volgende sectoren bevinden: logistiek, zorg, bouw, energie of maakindustrie.
 • De oplossing van het voorgestelde project moet zich bevinden in de XR-technologie. Enkele voorbeelden van na te streven doelstellingen kunnen zijn:
  > complexe operaties vergemakkelijken/versnellen
  > faalkosten reduceren door middel van 3D-modellen
  > bestaande processen/producten optimaliseren door betere visualisatie
  > (extreme) situaties simuleren op digital twins

* TRL-niveau: een schaalverdeling bestaande uit 9 niveaus die aangeeft in welk stadium van ontwikkeling een innovatie zit. TRL 1: fundamenteel onderzoek, TRL 2: toegepast onderzoek, TRL 3: bewijs van concept, TRL 4: implementatie en test prototype, TRL 5: validatie van het prototype, TRL 6: demonstratie in een testomgeving, TRL 7: demonstratie van het prototype in een operationele omgeving, TRL 8: product/dienst is compleet en operationeel, TRL 9: marktintroductie product/dienst/procedé.

Een subsidieaanvraag indienen

STAP 1: subsidieaanvraag project indienen

Dien een volledige subsidieaanvraag voor je project in. Een volledige subsidieaanvraag omvat zowel (1) een inhoudelijke uitwerking van het project, als (2) een verklaring op eer dat je bedrijf voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie binnen het XR-innovatiefonds.

De inhoudelijke uitwerking van het project bevat volgende items:

 • Projectpartners
 • Omschrijving project
 • Samenwerkingen binnen het project
 • Beschrijving economisch potentieel
 • Beschrijving innovatief karakter
 • Plan van aanpak
 • Voorstel disseminatie resultaten
 • Begroting

Om een aanvraag correct in te dienen, moet het vooropgestelde formulier voor de aanvraag en de verklaring op eer ingediend worden. Dat kan je hieronder terugvinden. Voor de onderdelen ‘plan van aanpak’ en ‘begroting’ kan je een aparte bijlage toevoegen. Tot slot moet ook de overeenkomst met een Limburgse kennisinstelling en, in een geval van een consortium met meerdere kmo’s de samenwerkingsovereenkomst, in bijlage toegevoegd worden.

STAP 2: pitchsessie

Wanneer je ingediende subsidieaanvraag voldoet aan alle voorwaarden, stel je jouw project voor aan een jury tijdens een pitchsessie op dinsdag 28 mei.

 

Deadline voor indiening is 13 mei 2024 voor 12u00 naar karmien.nackaerts@pomlimburg.be

Ter ondersteuning van de aanvraag kan men alle regels en praktische details terugvinden in het subsidiereglement.

Subsidiereglement XR-innovatiefonds
Download
Aanvraagformulier + Verklaring op eer XR-innovatiefonds
Download
© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.