Brustem

In mei 2015 werd het PRUP (Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) ‘Regionaal bedrijventerrein domein van Brustem en aangepaste afbakening KSG Sint-Truiden’ definitief goedgekeurd. Dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorziet in een uitbreiding van het al bestaande bedrijventerrein in Brustem.

Het gaat om een uitbreiding van 36,3 ha dat reikt van het regionaal bedrijventerrein tot tegen het luchthavendomein.

DronePort

Aangezien het bedrijventerrein aan de luchthaven komt te liggen, zijn er ook gronden bestemd voor luchtvaartgerichte regionale bedrijvigheid. Ook DronePort speelt daarop in met een specifiek kader voor dronetoepassingen. DronePort is daarnaast de beheerder van de landingsbanen en het luchthavendomein, en beschikt zo over de nodige troeven om die industrie te faciliteren.

De rol van POM Limburg

  • POM Limburg werd bij het PRUP aangeduid als de onteigenende instantie voor de gronden waarop de regionale bedrijvigheid moet komen. Het projectgebied werd bijna volledig aangekocht. Er lopen vandaag nog enkele onteigeningsprocedures voor de laatste gronden.
  • POM Limburg kocht de gronden van het voormalige militaire domein over van het Ministerie van Landsverdediging. Het is op die gronden dat de landingsbanen liggen.
  • Al deze gronden samen maken het voorwerp uit van een masterplan dat door DronePort zal worden opgemaakt en uitgevoerd. DronePort neemt ook de uitgifte van de bedrijfsgronden op zich binnen de contouren van dat masterplan.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg