Warm welkom

Jaarlijks verwelkomt Vlaanderen zo’n 16.000 mensen van buiten de Europese Unie, maar ook tal van EU-burgers om hier te werken. Deze hooggeschoolde profielen zijn van onschatbare waarde. In Limburg zijn projecten als de Einsteintelescoop, de Health Campus en de uitbreiding van Corda Campus aantrekkingspolen voor buitenlandse bedrijven en hoogopgeleide talenten.

Positieve koers

Voor een verbeterd onthaalbeleid voor buitenlandse kenniswerkers maakt minister Brouns in totaal 400.000 euro vrij, verdeeld over de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In elk van deze provincies zullen de komende twee jaar acties worden opgezet om het onthaalbeleid te optimaliseren. In Antwerpen en West-Vlaanderen worden concrete stappen gezet voor de oprichting van een ‘warmwelkomhuis’, terwijl Limburg voortbouwt op haar bestaande werking.

De focus van POM Limburg vergrootte de afgelopen jaren haar zichtbaarheid voor internationals, en verbeterde de toegankelijkheid via online en offline kanalen. En met succes:hoogopgeleide profielen vinden steeds sneller de weg naar de dienstverlening van POM Limburg.

Expatwerking POM Limburg

De komende twee jaar zet POM Limburg haar expatwerking krachtig verder. Dat dankzij een financiële injectie van 100.000 euro vanwege de Vlaamse regering, op initiatief van Vlaams minister van Werk Jo Brouns. POM Limburg zal de focus leggen op het vergroten van de herkenbaarheid van de provincie als internationaal verbonden regio. Daarnaast is het doel om ook de regionale dienstverlening te optimaliseren. Denk daarbij aan de kennisinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, taalbureaus, lokale besturen en financiële instellingen.

Expat Centre Limburg

Het Expat Centre Limburg biedt economische migranten en hun families niet alleen eerstelijnsinformatie, maar ook op maat gemaakt advies wanneer nodig. Het gaat vaak om praktische zaken, zoals de aansluiting bij een erkend ziekenfonds.

Op dewebsite van Expat Centre Limburgwordt een schat aan relevante informatie gebundeld. Daarnaast lanceerde Vlaanderen, met onder meer de steun van POM Limburg, op korte termijn de nieuwe website‘Your Future in Flanders, let’s make work’,waarmee buitenlandse kenniswerkers sneller toegang krijgen tot regionale antennes of expat centra.

Zo kunnen ‘warmwelkomhuizen’, zoals Expat Centre Limburg, kennismigranten verwelkomen in hun internationale community, die ook events organiseren. In Limburg kunnen deze nieuwe inwoners van een warme ontvangst genieten in de community ‘Limburgers Worldwide’.

POM Limburg ontvangt tussen 1 januari 2024 en 31 december 2025 een financiële bijdrage van 100.000 euro voor de implementatie van haar goedgekeurde projectvoorstel in het kader van de oproep ‘Warm Welkom’. Dit initiatief van de Vlaamse Regering biedt een eenmalige subsidie ter ondersteuning van Vlaamse provincies en/of lokale overheden die zich inzetten voor een gastvrij ontvangstbeleid voor economische migranten en hun familieleden in Vlaanderen. Meer informatie: Departement Werk & Sociale Economie.

Warm Welkom_logobanner
© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg