Vergelijkende studie van de sectorale arbeidsmarktdynamiek in Limburg

Limburg kende tussen 2003 en 2017 verhoudingsgewijs een veel grotere verschuiving van jobs tussen sectoren dan de rest van Vlaanderen. Maar, zo blijkt uit deze studie van POM Limburg en UHasselt: die verschuivingen brachten onvoldoende op in termen van jobcreatie en productiviteitsgroei. De werkgelegenheidsgroei situeerde zich hoofdzakelijk in sectoren met een lage arbeidsproductiviteit, waardoor Limburg op het vlak van productiviteit steeds meer achterophinkt. Bovendien heeft die sectorale arbeidsmarktdynamiek ook gevolgen voor de exportpositie van Limburg.

Dit webinar van een 25-tal minuten vat de belangrijkste bevindingen en conclusies uit de studie samen.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg