Rapport arbeidspotentieel Limburg

De krapte op de arbeidsmarkt nam het voorbije decennium nergens in Vlaanderen sterker toe dan in Limburg. Als de economie verder aantrekt, zal die krapte ons parten spelen, zeker door de grote uitstroom van 55-plussers. Het gevolg is een grote vervangingsvraag.

Een deel van het antwoord vinden we bij groepen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. In deze studie ontleedt het Steunpunt Werk, in opdracht van POM Limburg, vanuit een inclusieve benadering het arbeidspotentieel van groepen die traditioneel minder als arbeidsreserve worden beschouwd: de werkenden en de niet-beroepsactieven.

Uit deze studie is gebleken dat er hier een aanzienlijk potentieel schuilt voor de Limburgse arbeidsmarkt.

Meer weten? Lees het rapport.

Dit kan je ook interessant vinden

© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg