Terug naar overzicht

Waterstof tot nadenken

“De toekomst komt vaak later dan we hopen”

In de maand februari banjerde Koning Filip met de ganse Belgische persmeute achter zich door de zonnige zandvlaktes van Oman op zoek naar waterstof. In onze eigen provincie heeft Group Bruno naast pizza en benzine plannen om in 2023 in Genk-Noord het eerste waterstofstation in Limburg te openen. Maar ook op de Hasseltse Corda Campus staat waterstof met stip op de agenda. “Bedrijven en organisaties die vandaag naar waterstof kijken zullen sneller klaar zijn voor nieuwe technologieën”, voorspelt POM-directeur Noël Slangen. Waterstof… was dat niet gevaarlijk? 

“Laat mij je even terug meenemen naar het chemielokaal van jouw middelbare school”, steekt Rob Cornelissen, projectleider Energie van POM Limburg, van wal. “Waterstof (H2) is het eenvoudigste, lichtste en meest voorkomende element in het universum. Het eerste element uit de tabel van Mendeljev is een licht ontvlambaar gas met verschillende toepassingen, gaande van verbranding in motoren tot gebruik in de staalindustrie of de chemie. Ze is geen energiebron die ontgonnen kan worden, zoals kolen of olie, maar je kunt er wel energie in opslaan, en bij verbranding of gebruik in een brandstofcel stoot ze geen CO2 uit. Grijze waterstof is vandaag het meest gangbaar. Ze ontstaat door de reactie van aardgas met stoom. Daarbij ontstaan waterstof en het broeikasgas koolstofdioxide. Deze productiewijze is dus niet klimaatneutraal. Maar het is de groene waterstof die we moeten hebben. Die wordt gemaakt door enkel water onder stroom te zetten – elektrolyse – met hernieuwbare energie.” 

Geloof is enorm
De voordelen zijn enorm. Onthoud: met waterstof kun je warmte en elektriciteit maken, is goed op te slaan in waterstoftanks en goed te transporteren. En samengeperst kan het per kilo drie keer meer energie vervoeren dan olie of diesel. Het geloof is groot omdat de waterstofeconomie geen braakliggend terrein is. Wereldwijd gebruikt de industrie al 74,5 miljoen ton pure waterstof per jaar, raamt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het merendeel gaat naar raffinaderijen en de productie van ammoniak. Nog eens 42 miljoen ton wordt gebruikt in mengvorm. Als synthetisch gas is het een brandstof of grondstof voor de chemische sector. Het probleem is dat die waterstof voor 99 procent grijs is: ze wordt geproduceerd op basis van fossiel gas of kolen. Bij de productie werd in 2018 maar liefst 830 miljoen ton CO2 uitgestoten, of 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot. De waterstof van de toekomst moet dus groene waterstof zijn, en dat wordt de echte uitdaging. En hier komt de ‘maar’. 

Achilleshiel
Maar… om groene waterstof te maken heb je groene elektriciteit nodig, bijvoorbeeld uit zon of wind. Jammer genoeg gaat minstens 30% van de energie verloren als je er waterstof van maakt. Je bent dus altijd beter af als je groene stroom gebruikt om één op één fossiele stroom te vervangen. Een voorbeeld? Met een elektrische auto gebruik je 73% van de zon- of windstroom. Als je van die stroom eerst waterstof maakt, gebruik je nog maar 22%. De rest verlies je bij de productie en het gebruik. En dat is meteen de achilleshiel van deze energiebron. 

 

Jammer genoeg gaat minstens 30% van de energie verloren als je er waterstof van maakt. Een voorbeeld? Met een elektrische auto gebruik je 73% van de zon- of windstroom. Als je van die stroom eerst waterstof maakt, gebruik je nog maar 22%. De rest verlies je bij de productie en het gebruik. 

 

De polemiek rond waterstof
Die achilleshiel is dan ook het middelpunt van de sterk gepolariseerde debatten rond batterijen versus waterstof. Die laatste werd in het verleden al meermaals gehypet als dé oplossing van de energietransitie. Volgens vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans is waterstof zelfs ‘de rockster onder de nieuwe energievormen’. Hij heeft hiervoor dan ook een belangrijke plaats voorzien in de Europese klimaatplannen. Deze energiedrager moet en zal dienen om alle mogelijke toepassingen van fossiel gas en olie over te schakelen naar duurzame energie, aldus de voorstanders. Aan de andere kant staan de ‘believers’ in groene elektriciteit; zij werpen op dat de productie van waterstof gepaard gaat met energieverliezen, en er dus spaarzaam omgegaan moet worden met het gebruik van die schaars groene elektriciteit voor de productie van groene waterstof. Maar waar staan onze beleidsmakers in dit debat? 

Mexican wave op kabinet Van der Straeten
De grote doelstelling van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is de energietransitie. De federale regering keurde daarom in november 2021 de waterstofstrategie goed, waarmee ze van België een invoer- en doorvoerhub voor hernieuwbare waterstof wil maken en de rol van België als voortrekker in waterstoftechnologie wil versterken. Vlaanderen zal volgens Van der Straeten dé Europese hub moeten worden van groene waterstof. Vandaar dat de beslissing van het Vlaamse baggerbedrijf DEME om ‘s werelds grootste offshore windmolenpark in Oman te bouwen op het kabinet Van der Straeten op een ‘Mexican wave’ werd onthaald. Het is een signaal dat ook in het bedrijfsleven de wind keert. Van der Straeten trok daarom begin februari in gezelschap van het koningspaar en de voltallige Belgische pers naar de zonovergoten zandvlakte in Oman om dat beleid in de verf te zetten. “Oman heeft als olie- en gasproducerend land de klimaatopwarming mee veroorzaakt en wil nu ook mee de oplossingen uitwerken”, laat de minister in de krant De Standaard optekenen. “De samenwerking die we aangaan, is zeer strategisch. Zon en wind zijn hier massaal aanwezig, Belgische bedrijven leveren de technologie om die elektriciteit om te zetten in groene waterstof. Die kunnen we dan naar Europa verschepen. België kan die groene waterstof niet volledig in eigen land aanmaken.”

Grootste waterstofnetwerk ter wereld 
“In België hebben we havens waar waterstof aan land gebracht kan worden, en we hebben gasleidingen die omgevormd kunnen worden tot waterstofleidingen”, argumenteert Van der Straeten verder. “En niet onbelangrijk, in ons land ligt zowat het grootste waterstofnetwerk ter wereld, 613 kilometer lang. We hebben grote industriële spelers die nu al (grijze) waterstof produceren en consumeren, we hebben havens waar waterstof aan land gebracht kan worden, en we hebben gasleidingen die omgevormd kunnen worden tot waterstofleidingen. Behalve bedrijven als DEME zijn er ook rederijen als Exmar, die gespecialiseerd zijn in het vervoer van gas per schip. Unieke troeven voor een klein landje als België.”  

Zware industrie
“De zware industrie is verantwoordelijk voor 30% van de CO2-uitstoot in België”, zegt Van der Straeten. “Net die sector is het meest geschikt om over te schakelen op waterstof. Om die te vergroenen, hebben we op grote schaal hernieuwbare waterstof nodig. Dankzij de eerste Belgische waterstofstrategie is het niet langer een verre droom, maar een nabije realiteit. Waterstof is namelijk cruciaal om industrie, zwaar vrachtverkeer en scheepvaart te verduurzamen, want batterijen en groene elektriciteit kunnen niet altijd voldoende vermogen of opslagcapaciteit leveren. Deze evolutie kan in België tot 1,8 miljoen ton CO2 per jaar besparen tegen 2030. En 10.000 jobs creëren. Wat goed is voor het klimaat, is goed voor bedrijven en goed voor iedereen.”  

‘Waterstof kan in België tot 1,8 miljoen ton CO2 per jaar besparen tegen 2030. En 10.000 jobs creëren. Wat goed is voor het klimaat, is goed voor bedrijven en goed voor iedereen.’

Federaal minister Tinne Van der Straeten (Groen)

Maar ook de Vlaamse regering heeft ambitieuze waterstofplannen. “Vlaanderen heeft de ambitie om Europese koploper te worden in de waterstoftechnologie”, leren we uit het Vlaamse regeerakkoord. Minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) stelde midden november 2020 de Vlaamse waterstofvisie voor. Die stipuleert vijf strategische doelstellingen, waaronder onderzoek, de versterking van het industriële ecosysteem, proefprojecten en de eerste industriële realisaties, waarvoor 100 miljoen euro aan subsidies wordt uitgetrokken. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir: “Groene waterstof zal een belangrijke rol spelen als we onze klimaatdoelstellingen willen halen. Vlaanderen heeft de ambitie om koploper te worden in de waterstofeconomie. Zowel in de transportsector als voor de verwarming van onze gebouwen kan waterstof een goede aanvulling zijn op elektrische energiebronnen, die ons de weg wijzen richting minder CO2-uitstoot en gezondere lucht voor alle Vlamingen.” 

‘Vlaanderen heeft de ambitie om Europese koploper te worden in de waterstoftechnologie.’

Vlaamse ministers Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) 

Huizen warmen met verloren energie
In het Zuid-Hollandse Heinenoord staat een van de grootste waterstoftankstations van Europa. “De pomp is bedoeld voor de waterstofbussen, maar ook vrachtwagens moeten er straks gebruik van kunnen maken”, zegt Benelux-manager Wouter van der Laak van het Deense bedrijf Everfuel, die het tankstation bouwde. “Kijk, één van de voordelen van waterstof is dat het gebruik in zware trucks een ‘zero emission’-oplossing biedt voor dit segment. En aangezien er in Limburg veel zware industrie en logistiek aanwezig is, kan dit een kans zijn om zware vrachtwagens schoner te maken. Wanneer een grote transportfirma besluit om zijn vloot elektrisch te laten rijden, valt de nabije omgeving ten prooi aan een black-out. Het elektriciteitsnet kan dat simpelweg niet aan. En inderdaad, waterstof is niet de wonderoplossing. Want je hebt nu eenmaal meer energie nodig om het te produceren. Maar ook daar zien we dat er innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. Zo is Everfuel in Denemarken op dit moment een electrolyser van 20 megawatt aan het bouwen. Wij gaan groene waterstof maken, zo’n 8.000 kilogram per dag. En de restwarmte die uit dit proces vrijkomt, die normaal gezien verloren zou gaan, daar kunnen we met een nieuw procedé zo’n 500-600 huizen mee verwarmen. Hiermee is het rendement van een dergelijke installatie een stuk hoger dan wanneer je deze warmte verloren zou laten gaan. Er zijn ook plannen om iets met de zuurstof te doen die vrijkomt tijdens het proces. Dit is de manier om naar dit soort projecten te kijken.”

‘De pomp is bedoeld voor de waterstofbussen, maar ook vrachtwagens moeten er straks gebruik van kunnen maken.’

Benelux-manager Wouter van der Laak

De koele minnaars
Maar Pieter Vingerhoets, onderzoeker bij EnergyVille en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), ziet de toekomst anders. Hij is eerder een koele minnaar van waterstof als energiedrager. Het energieverlies bij het tot stand komen van waterstof blijft voor de systeemdenker een doorn in het oog. “Waterstof is interessant als je niet met een batterij kan werken of geen andere manieren hebt om duurzaam te worden”, zegt Pieter Vingerhoets. “Dat is vooral bij industriële toepassingen het geval, of bij verkeer over lange afstanden zoals scheepvaart en luchtvaart. In het dagelijkse leven zie ik waterstof niet zo snel opduiken. Om een huis te verwarmen heb je met groene waterstof vier keer meer elektriciteit nodig dan met een warmtepomp. Efficiënt is dat dus niet. En dat is het nu juist. Elke vorm van inefficiëntie in het energiesysteem verhoogt de kosten voor de gemeenschap en remt de energietransitie af. Wil de wereld de deur naar een duurzame energietoekomst, zonder fossiele brandstoffen, echt openen, dan heeft ze de batterij als sleutel nodig. De kost van batterijen is de afgelopen jaren met meer dan de helft gedaald. De hele route naar waterstof voor transporttoepassingen die ook elektrisch kunnen kost ons alleen maar tijd en geld.” 

‘Wil de wereld de deur naar een duurzame energietoekomst, zonder fossiele brandstoffen, echt openen, dan heeft ze de batterij als sleutel nodig. De kost van de batterijen is de afgelopen jaren met meer dan de helft gedaald. De hele route naar waterstof voor transporttoepassingen die ook elektrisch kunnen kost ons alleen maar tijd en geld.’

Pieter Vingerhoets, onderzoeker bij EnergyVille en VITO

Ook Gerrit Jan Schaeffer, general manager van EnergyVille, mag je bij die koele minnaars rekenen. “Vanuit wetenschappelijk perspectief is het jammer dat er publiek geld zou gaan naar dit soort toepassingen van waterstof. Niet alleen is groene waterstof heel schaars en moet het dus aangewend worden voor toepassingen waar geen alternatief voor is, ook zijn de alternatieven voor waterstof in transport – elektrisch vervoer – vele malen efficiënter. EnergyVille zal zich daarom niet liëren aan projecten rondom waterstoftankstations. Sterker nog, de toepassing hiervan kan de energietransitie zelfs vertragen. Let wel, we zijn hier op Thor Park zeker geen tegenstander van waterstof. Waterstof en zijn afgeleiden zullen een enorm belangrijke rol spelen in de energietransitie. Het zou prachtig zijn als we initiatieven zouden kunnen ontwikkelen voor toepassing van waterstof in staal en chemie in Limburg, bijvoorbeeld.” 

Professor Bart Vermang en de 40 onderzoekers
De 40-jarige professor Bart Vermang (UHasselt) leidt vandaag een 40-koppig onderzoeksteam dat zich verdiept in de zoektocht naar duurzame materialen voor hernieuwbare energie. Zijn team is verbonden aan het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van UHasselt, Imec en EnergyVille in Genk. Twee jaar geleden bereikten Vermang en zijn team samen met buitenlandse partners een internationale doorbraak met hun flinterdunne, flexibele zonnecellen. “Als we onze energievoorraad willen verduurzamen en de CO2-uitstoot willen verlagen, dan moeten we inzetten op dit soort van innovatieve technologieën”, steekt professor Bart Vermang van wal. “Het ontwikkelen van performantere applicaties, het gebruiken van goedkopere materialen en ervoor zorgen dat het eindproduct nog eenvoudiger en esthetischer kan geïntegreerd worden, zijn hierbij steeds de drijfveren. Enkel zo slagen we erin om de noodzakelijke energietransitie, waar we voor staan door de klimaatopwarming, te verwezenlijken.” 

Denk groot, maar snel!
“Maar om die opwarming van 1,5 °C binnen bereik te houden moet de energietransitie zo snel mogelijk gaan”, gaat professor Vermang verder. “We staan nog maar aan de start. Met de ontwikkeling van de markt van zon- en windenergie heeft België kansen laten liggen. Uit die fouten moeten we leren. Vandaag moeten we vooroplopen. Weten we vandaag al of waterstof dan wel elektrificatie de gamechanger gaat worden? Neen, het is een en-en-verhaal, we hebben beide nodig. Vergroen elektriciteit en denk daarbij groot! Investeer in zon- en windenergie. In België is het potentieel van zon rond de 100 gigawatt en ‘offshore’ wind zo’n zestal gigawatt. Dus kijk voor wind ook naar het buitenland.” 

‘Om de opwarming van 1,5 °C binnen bereik te houden moet de energietransitie zo snel mogelijk gaan. We staan nog maar aan de start. Met de ontwikkeling van de markt van zon- en windenergie heeft België kansen laten liggen. Uit die fouten moeten we leren.’

Professor Bart Vermang (UHasselt)

Limburgse pizza en waterstof
“Elektriciteit is amper 20% van onze energie”, waarschuwt professor Vermang. “Elektrificatie waar mogelijk, is altijd de meest efficiënte route. Maar dat zal niet voldoende zijn. Dan komen waterstof en andere groene moleculen zoals methanol, methaan en ammoniak in het vizier. Vooral met een focus op de decarbonisatie van de zware industrie en het verre transport. Trouwens, de import en zelfproductie van waterstof en andere groene moleculen kunnen een economisch potentieel voor België opleveren. Denk maar aan onze havens, industrie en onderzoekscentra. Maar ook in onze eigen provincie heeft Group Bruno naast pizza en benzine blijkbaar plannen om in 2023 van hun site in Genk-Noord het eerste waterstofstation in Limburg te maken. Goed bekeken met buren als de logistieke speler H.Essers en de magazijnen van Lidl en Ikea. Dus ja, begin er nu aan, loop voorop en denk groot!” 

Eerste Belgische waterstofelektrische vuilniswagens komen uit Lommel
Wie alvast groot denkt, is E-Trucks Europe. Zij bouwen in het Lommelse Kristalpark onder meer waterstof-elektrisch hybride vuilniswagens. “De drijflijn van deze vuilniswagens is 100% elektrisch, waardoor ze stil zijn en geen broeikasgassen en fijnstof uitstoten”, legt Business Developer Ben Cornelis van E-Trucks Europe uit. “Om de range te verlengen wordt op deze voertuigen een waterstofsysteem gemonteerd, dat waterstof omzet in elektriciteit, met zuiver water als afvalproduct. Je kan als het ware een glas water drinken aan de uitlaatpijp. Op die manier zijn de voertuigen 24 uur per dag inzetbaar en blijven zij stil en schoon. In 2013 rolde het eerste ‘proof of concept’ van de band. Ondertussen hebben we er al een tiental geleverd voor de Nederlandse markt. Medio oktober zijn we gestart met de bouw van de eerste twee Belgische waterstofvoertuigen, bestemd voor de stad Antwerpen. Voor 2030 plannen we alvast zo’n 200 waterstofwagens in.” 

Kip en ei
“De markt wordt dus stilaan volwassen. Heikel punt is nog het kip-ei-probleem rondom waterstof”, gaat Cornelis verder. “Waterstof kan in principe gewoon getankt worden op tankstations. Er zijn echter nog te weinig tankstations met een vulpunt voor waterstof, waardoor de vraag naar waterstofvoertuigen nog maar mondjesmaat loskomt. In België bij mijn weten maar twee, in Nederland een negental. Een waterstoftankstation is pas commercieel haalbaar als er voldoende klanten komen tanken. Om dit kip-ei-probleem te doorbreken is samenwerking in de keten nodig, zodat vraag en aanbod van waterstof lokaal gelijktijdig ontstaat. Vandaar dat we een initiatief zoals dat van de Bruno Group omarmen. Het zou immers fantastisch zijn mochten we waterstof-elektrisch hybride vuilniswagens, gemaakt in Limburg, ook in Limburg kunnen inzetten.” 

Wereldleider
Diederick Luijten is vandaag vice-president van Air Liquide en verantwoordelijk voor waterstofactiviteiten in Noord-Europa en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). “Ik werk al meer dan 30 jaar voor Air Liquide in tal van managementfuncties en heb het potentieel van waterstoftoepassingen enorm zien toenemen. Als wereldleider in gassen, technologieën en diensten voor Industrie en Gezondheid, is Air Liquide aanwezig in 75 landen met ongeveer 66.400 medewerkers en bedient het meer dan 3,8 miljoen klanten en patiënten. Zuurstof, stikstof en waterstof zijn essentiële kleine moleculen voor leven, materie en energie. Ze belichamen het wetenschappelijke territorium van Air Liquide en vormen sinds de oprichting in 1902 de kern van de activiteiten van het bedrijf.” 

Hoeksteen van energietransitie
“We willen het voortouw nemen om de industrie vooral in Europa koolstofarm te maken. Daarom werken we aan de opkomst van een koolstofarme samenleving, waarin waterstof een beslissende en zeer belangrijke rol speelt. Als pionier in waterstof is onze groep er immers van overtuigd dat waterstof de hoeksteen is van de energietransitie. In de afgelopen 50 jaar hebben we unieke expertise ontwikkeld die ons in staat stelt de volledige waterstoftoeleveringsketen te beheersen, van productie en opslag tot distributie. Wat uiteraard bijdraagt aan het wijdverbreide gebruik van waterstof als duurzame energiedrager voor een breed scala aan toepassingen, zoals industrieel gebruik en duurzame mobiliteit. Air Liquide heeft waterstof als een decarbonisatie-energievector in het hart van het energie- en klimaatbeleid van veel landen gebracht, terwijl het het Europese beleid ondersteunt om een duurzame waterstofeconomie te ontwikkelen. Air Liquide zet zich in om die verschillende doelen te bereiken, door tegen 2035 ongeveer 8 miljard euro te investeren in de koolstofarme waardeketen van waterstof en tegen 2030 te investeren in een totale elektrolysecapaciteit van 3 GW.” 

Geboren in de sterren
Wat wordt het? Een wereld aangedreven door waterstof of elektriciteit? “Kijk, waterstof is een energievector, geen energie zoals elektriciteit. Dit lijkt een detail, maar het verandert echt wel alles. Laat me uitleggen waarom. Waterstof, geboren in de sterren, is een van de belangrijkste componenten van onze planeet. Het voordeel van dit overvloedige, kleurloze, geurloze en niet-corrosieve element is dat het drie keer meer energie per kilogram bevat dan benzine. Omdat de atomen zo eenvoudig zijn – bestaande uit slechts één proton en één elektron – is het het lichtste chemische element. Waterstof komt van nature niet voor. Het is bijna altijd verbonden met andere moleculen, meestal om water te vormen, en water bedekt zoals we allemaal weten 70% van het aardoppervlak. Waterstof is door de eeuwen heen een gemeenschappelijk kenmerk van industriële innovatie geweest, sinds de Zwitserse uitvinder Isaac de Rivaz zijn kracht in 1806 in de eerste waterstofmotor gebruikte. Ruimteverkenning zou natuurlijk onmogelijk zijn geweest zonder. We vinden waterstof in veel industrieën – metallurgie, chemie, petrochemie en farmacie – maar tot voor kort werd het niet gebruikt voor dagelijks transport. De machinebouw heeft traditioneel afstand genomen van de waterstofmotor. Het dook regelmatig op en presenteerde zich telkens als een heruitvinding van een geweldig idee, maar het oordeel was altijd hetzelfde: te duur! Waarom zou je een motor laten draaien op waterstof, die uit aardgas gehaald moet worden, als je direct op CNG of LNG kunt werken? Je kunt waterstof produceren door middel van waterelektrolyse. Maar het proces gebruikt echter veel elektriciteit en kan daarom nog duurder zijn.” 

‘Waterstof is door de eeuwen heen een gemeenschappelijk kenmerk van industriële innovatie geweest, sinds de Zwitserse uitvinder Isaac de Rivaz zijn kracht in 1806 in de eerste waterstofmotor gebruikte.’

Diederick Luijten (Air Liquide)

Verbazingwekkend potentieel
“Alles veranderde met de urgentie van de energietransitie en de komst van hernieuwbare energie. Hernieuwbare bronnen kunnen onbeperkte hoeveelheden elektriciteit produceren, maar niet altijd wanneer we dat willen. En daar komt waterstof om de hoek kijken. Het grote probleem met elektriciteit is dat het moet worden gebruikt wanneer het wordt geproduceerd. Als het niet onmiddellijk wordt gebruikt, gaat de elektriciteit die wordt opgewekt door een windturbine of zonnecel, gewoon verloren. Vaak spreekt men ook wel over de ‘onvermijdbare energie’. Omdat deze elektriciteit anders verloren zou gaan, wordt kosteneffectiviteit irrelevant en is elektrolyse van water zinvol. En omdat het gemakkelijk op te slaan is, biedt waterstof ons een manier om elektriciteit op te slaan in gasvorm of in vloeibare vorm, simpelweg door het te comprimeren of af te koelen. De waterstof kan indien nodig weer worden omgezet in elektriciteit door een turbine of brandstofcel aan te drijven. Deze vertrouwde technologieën bieden ons een andere manier om de uitdaging van klimaatverandering aan te gaan. Waterstof heeft een verbazingwekkend potentieel – het zou in 2050 meer dan 20% van de wereldwijde energievraag kunnen vertegenwoordigen – om de samenleving te helpen de uitdaging van de energietransitie aan te gaan door hernieuwbare bronnen in de energiemix op te nemen en het eindgebruik van fossiele brandstoffen koolstofarm te maken.” 

‘Het verminderen van de CO2-uitstoot van de industrie, het ontwikkelen van duurzame mobiliteit, het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen: waterstof vinkt veel vakjes aan. Het is simpel maar het potentieel is enorm voor de komende decennia. Met waterstof versnelt de energietransitie echt.’

Diederick Luijten (Air Liquide)

Thomas Edison van waterstof
Zitten we nu in zo’n tijdsscharnier als vlak voor 1880? Wachten we op de Thomas Edison van waterstof? “We zijn er nu echt klaar voor! Air Liquide heeft meer dan 50 jaar ervaring in het beheer van de hele waterstoftoeleveringsketen, over de hele wereld en meer dan 20 jaar ervaring in waterstoftoepassingen in verschillende mobiliteitssectoren. We kunnen stellen dat de prototype- en experimenteerfasen ver achter ons liggen. Waterstof bewijst elke dag dat het een geweldige oplossing is voor het transporteren en opslaan van elektriciteit. Laten we het voorbeeld van de transportsector nemen. Het stoot ongeveer 23% van de wereldwijde CO2-uitstoot uit en volgens het International Energy Agency (IEA) moet de gemiddelde uitstoot per kilometer met meer dan 70% dalen om aan onze doelstellingen voor koolstofneutraliteit te voldoen. Waterstof komt steeds meer naar voren als een oplossing om deze duurzame transportrevolutie mogelijk te maken, met name voor zware voertuigen zoals vrachtwagens of schepen.”  

Sign of the times
“De technologie staat klaar en werd al geïmplementeerd in enkele grootschalige projecten in België en Nederland. Het is nu tijd om deze oplossingen op te schalen, ze te industrialiseren, de markten te creëren die een op waterstof gebaseerde hernieuwbare economie tot stand zullen brengen, en het woord te verspreiden onder het grote publiek. Mensen, publieke en private ecosystemen beginnen te begrijpen dat waterstofoplossingen meer zijn dan alleen antwoorden op een technologisch en milieuprobleem. Het is een sign of the times van een samenleving die op weg is naar een meer veerkrachtige levensstijl.”  

Innovatie versnellen
“Op basis van het wetenschappelijk debat hebben wij ons afgevraagd of wij als POM Limburg wel moesten inzetten op waterstof”, besluit POM-directeur Noël Slangen. “Waterstof zal inderdaad wellicht niet de technologie van de toekomst worden als het op sommige lichtere toepassingen aankomt. Maar de toekomst komt vaak later dan we denken. Wij zien waterstof daarom ook in dat domein als een interessante overgangstechnologie, die de innovatie en de duurzaamheid van onze bedrijven kan versnellen. Net zoals we ook de Einsteintelescoop zien als een innovatieversneller voor Limburg. Bedrijven en organisaties die vandaag naar waterstof kijken zullen ook sneller klaar zijn voor nieuwe technologieën, waar vooral opslag van energie een belangrijke rol in zal spelen.  aarnaast waren er twee doorslaggevende elementen om ons te engageren in waterstofinitiatieven voor Limburg. Ten eerste dat de vraag bij onze bedrijven leeft en dat zij ook bereid zijn hierin te investeren. En ten tweede dat Europa sterk op waterstof inzet, en wij optimaal willen aansluiten op de Vlaamse, federale en Europese economische agenda.” 

Abonneer je op POMblad!

POMblad in de toekomst ontvangen? Laat dan hieronder je gegevens achter.

Abonneren is gemakkelijk en gratis.

Na het achterlaten van je gegevens krijg je POMblad elke zes maanden automatisch in de brievenbus.

 

  • (Optioneel)
  • (Optioneel)
  • Sectie-einde

  • Sectie-einde

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© POM Limburg 2024
POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.
limburg